Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Statutární město Brno

Nařízení x. 25/2020,

kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxx x. 9/2019, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx statutárního xxxxx Xxxx, ve kterých xxx místní komunikace xxxx xxxxxx určené xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx za cenu xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

Xxxx města Brna xx na R8/104. xxxxxx xxxxxx xxx 16.9.2020 xxx xxxxx x. 60 usnesla xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §23 xxxx. 1 písm. x) x x) zákona x. 13/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x v xxxxxxx x xxx. §11 x xxx. §102 xxxx. 2 xxxx. d) xxxxxx x. 128/2000 Xx., x obcích (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, toto xxxxxxxx (dále xxx „Xxxxxxxx“):

Xxxxxx 1

Xxxxx nařízení

Příloha x. 1 nařízení xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxx č. 9/2019, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Brna, xx xxxxxxx xxx místní xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx úseky užít x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx a xxxxxxxxx přílohou tohoto Xxxxxxxx.

Xxxxxx 2

Xxxxxxxx

Xxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 16.11.2020.

XXXx. Markéta Xxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx

Xxx. Xxxx Xxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Brna