Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

85/VS/2020 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxx a xxxx Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx smlouva o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x projednávání xxxxxxxxx

Xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx města Xxxxxxx xx dne 25.05.2020 x. 09/20/5 x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xx dne 10.06.2020 x. 1/20/B23 xxxxxxxxx xxxx uvedené xxxxxxx xxxxxx následující xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

XX. X.

Xxxxxxx xxxxxx

1) Xxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxxxx: xxxxxxxxx xxxxx x. Xx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx

xx xxxxxx: Xxxxxxxxxx xxxxxxx 143, 336 01 Xxxxxxx

XXX: CZ00256455

příslušné xx xxxxxxxxx xxxxxx obce x rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxx kraj

(dále jen xxxxx Xxxxxxx)

x

2) Obec Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx: xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx

xx xxxxxx: Xxxxxxxxxx 159, 336 01 Xxxxxxx

XXX: 00257451

Příslušná xx správního xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxx kraj

(dále xxx obec Xxxxxxxxxx)

XX. XX.

Xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxx namísto xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx přenesenou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx správním xxxxxx xxxx Zdemyslice x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx města Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx správními xxxxxx x řízení ve xxxxxxxx obvodu obce Xxxxxxxxxx.

XX. III.

Smluvní rozsah xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxx Xxxxxxx budou x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §105 xxxxxx x. 250/2016 Xx., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx, xxxxxxxxx xx správním xxxxxx xxxx Zdemyslice veškerou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx přestupků xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx předpisy.

ČI. XX.

Xxxxxx xxxxxxx

Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx Zdemyslice xx xxxxx rozpočtu xxxxx Xxxxxxx xx xxxx xxxx č.: 19-124361/0100, xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx, a. x. xxxxxxxxx xx xxxx 1.500,- Kč (xxxxx xxxxx xxxxx pět xxx xxxxx xxxxxxx) xx xxxxx vyřízený xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx za výkon xxxxxxxx smlouvy se xxxxxx xx každý xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx doručení.

ČI. X.

Xxxx xxxxxx smlouvy

Tato smlouva xx xxxxxxx xx xxxx určitou xx 31.12.2025. Xxxx smlouva xx uzavřena xxxx, xxx xxxxxxxxxx Krajského xxxxx Plzeňského kraje x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx uzavřením xxxxxx xxxxxx moci.

Tato xxxxxxx ruší x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a uveřejněnou xx Xxxxxxxx právních xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx x částce 1/2010 xxx x. 14/XX/2010 xx xxxxx xxxxxxx x. 1, xxxxx xxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx 5/2015 pod x. 103/VS/2015.

ČI. XX.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

1) Smluvní strany xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxx xxxxxxxx xx úředních xxxxxxx xxxxx obecních xxxxx xx dobu xxxxxxx 15 xxx x xxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx zveřejnění xx Věstníku právních xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx.

2) Xx dobu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx strany na xxxxxxxx xxxxxxx svých xxxxxxxx úřadů informaci x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

3) Tato xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx obdrží xxxxx Xxxxxxx, xxxxx xxxx Xxxxxxxxxx a xxxxx stejnopis, xxxxxx xxxxxxxxxxx příloh xxxxxx Xxxxxxx úřad Plzeňského xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy.

4) Nedílnou xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxx Xxxxxxx a xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Krajského úřadu Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx smlouvy.

5) Xxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx podléhají xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Krajského xxxxx Plzeňského kraje.

6) Xxxxx Xxxxxxx i xxxx Xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx 2 xxxxxx a počíná xxxxx xxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Plzeňského xxxxx.

7) Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vyžaduje xxxxxxx Xxxxxxxxx úřadu Xxxxxxxxxx xxxxx.

X Xxxxxxxxx xxx 18.06.2020

Xx. Xxxxxx Xxxxxxx x. r.

starosta xxxxx Xxxxxxx

Xx Xxxxxxxxxxxx xxx 19.06.2020

Xxxxxx Jindra x. x.

xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx kraje xx xxx 29.6.2020, x. x.: XX-XXXX/283/20, xx. xx. ZN/51/PRÁV/20, x xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx 17.7.2020.