Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

84/XX/2020 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxx x městem Xxxxxxx Poříčí

Veřejnoprávní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxxxxx přestupků

Na xxxxxxx xxxxxxxx Rady xxxxx Xxxxxxx xx xxx 25.05.2020 x. 09/20/5 x xxxxxxxx Xxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx xx xxx 01.06.2020 x. 560/2020/XxXXX uzavírají xxxx xxxxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

XX. X.

Xxxxxxx xxxxxx

1) Xxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxxxx: xxxxxxxxx xxxxx x. Xx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx

xx xxxxxx: Xxxxxxxxxx xxxxxxx 143, 336 01 Xxxxxxx

XXX: XX00256455

xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností Blovice

Plzeňský xxxx

(xxxx xxx xxxxx Xxxxxxx)

x

2) Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx

Xxxxxxxxxx: xxxxxxxxx xxxxx Xxx. Xxxxxxxxxx Jindřichem

se xxxxxx: xxx. Xxxxxxx 132, 335 61 Xxxxxxx Xxxxxx

XXX: 00257249

Příslušné xx správního obvodu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Blovice

Plzeňský xxxx

(xxxx xxx město Xxxxxxx Xxxxxx)

XX. XX.

Xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx působnost xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx obvodu města Xxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxx vymezeném touto xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxx smlouvy xxxxx xxxxxx města Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx.

XX. XXX.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx přenesené xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §105 xxxxxx x. 250/2016 Xx., x odpovědnosti xx přestupky x xxxxxx o xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx města Xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx přenesenou xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Spálené Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

XX. XX.

Xxxxxx xxxxxxx

Xx výkon xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xx xxxx účet x.: 19-124361/0100, xxxxxx u Xxxxxxxx banky, x. x. xxxxxxxxx ve xxxx 1.500,- Xx (xxxxx xxxxx tisíc xxx xxx xxxxx xxxxxxx) za xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx uhradí xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx vyřízených xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx splatností xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx doručení.

ČI. X.

Xxxx trvání xxxxxxx

Xxxx xxxxxxx se uzavírá xx xxxx určitou xx 31.12.2025. Tato xxxxxxx je uzavřena xxxx, xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx x udělení xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx nabude xxxxxx xxxx.

Xxxx xxxxxxx xxxx x nahrazuje xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx působnosti xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stranami a xxxxxxxxxxx ve Xxxxxxxx xxxxxxxx předpisů Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx 1/2010 pod x. 11/XX/2010 ve znění xxxxxxx č. 1, xxxxx xxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx 5/2015 xxx x. 100/XX/2015.

XX. XX.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

1) Xxxxxxx xxxxxx zveřejní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx deskách svých xxxxxxxx xxxxx xx xxxx nejméně 15 xxx a xxxxxx xx Xxxxxxxxx úřadu Xxxxxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx.

2) Po dobu xxxxxxxxx této xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx předmětu.

3) Tato xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx třech stejnopisech, xxxxxxx xxxxx stejnopis xxxxxx xxxxx Xxxxxxx, xxxxx xxxxx Spálené Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx obdrží Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

4) Nedílnou přílohu xxxx smlouvy xxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx xxxxx Spálené Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Krajského xxxxx Xxxxxxxxxx kraje x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx smlouvy.

5) Xxxx xxxxxxx může být xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxx smluvních xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx.

6) Xxxxx Blovice i xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx kdykoliv xxx xxxxx důvodu. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx 2 xxxxxx x xxxxxx běžet xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxx, x němž xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx kraje.

7) Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx vzájemnou dohodou xxxxxxxxx stran, xxxxx xxxxxxxx souhlas Krajského xxxxx Xxxxxxxxxx kraje.

V Xxxxxxxxx xxx 05.06.2020

Bc. Xxxxxx Xxxxxxx x. x.

xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx

Xx Xxxxxxxx Xxxxxx xxx 09.06.2020

Xxx. Jindřich Xxxxxxxx x. r.

starosta xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 29.6.2020, x. x.: XX-XXXX/283/20, xx. zn. XX/51/XXXX/20, x xxxxxxx souhlasu x xxxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx 16.7.2020.