Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxxxxx smlouva

Na základě xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxx Sázavou x. 51/2018/OP xx xxx 17.12.2018 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx 3/ZO-9/2020 z xxxxxxx xxxxxxxx zastupitelstva xxx 11.5.2020, uzavírají xxxx xxxxxxx smluvní xxxxxx tuto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

XX. X

Xxxxxxx strany

1. Xxxxx Žďár xxx Xxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxx. Xxxxxxxx Mrkosem, XXXX

XXX: 295841

Xxxxxxx 227/1, 591 31 Žďár xxx Sázavou, část Xxxx nad Xxxxxxx 1

Xxxx Vysočina

2. Xxxx Xxxxxx

xxxxxxxxxx starostou xxxxx Xxx. Josefem Huškem

IČO: 00842354

Xxxxxx 40, 591 01 Žďár nad Xxxxxxx

Xxxx Xxxxxxxx

XX. XX

Xxxxxxx xxxxxxx

X xxxxxxx s §63 xxxx. 1 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x obcích, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx Žďár xxx Xxxxxxx namísto orgánů xxxx Xxxxxx vykonávat xxxxxxxxxx působnost svěřenou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx Sklené v xxxxxxx xxxxxxxxx touto xxxxxxxx.

XX. XXX

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxxx x §63 xxxx. 1 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x s xxx. §105 xxxxxx x. 250/2016 Xx., x xxxxxxxxxxxx xx přestupky x xxxxxx x xxxx (xxxx jen „xxxxx o odpovědnosti xx xxxxxxxxx“), bude Xxxxxxx úřad Xxxx xxx Sázavou, xxxxx xxxxxxxxxxxxx, vykonávat xxxxxxx xxxx Xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánům obce Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx xxxxxxx této xxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxx Žďár xxx Xxxxxxx, odbor xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx.

Xxxxx pokut xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxx Xxxxxxx, xxxxxxx majetkoprávním, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx rozpočtu xxxxx Žďáru nad Xxxxxxx.

XX. IV

Úhrada xxxxxxx

Xx xxxxx předmětu smlouvy x určeném xxxxxxx xxxxxxxx xxxx Sklené xxxxx Xxxx nad Xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx 2.500 Xx xx každé xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx správního obvodu xxxx Sklené x xx xxxxx došlé xxxxxxxx, kdy xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx, který xx x územním obvodu xxxx Sklené trvalé xxxxxxxx nebo se x tomto xxxxxxx xxxxxx zdržuje xxxx xxxxxxx.

Xxxx xxxxxx bude xxxxxxx do 10 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx Žďár xxx Sázavou vždy x 30.6. a x 31.12. xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxx vyúčtování xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx jméno x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. X

Xxxx xxxxxx xxxxxxx

1. Tato xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx jejího xxxxxxxx xx 31.12.2022. Xxxx xxxxxxx xx uzavřena xxxx, xxx rozhodnutí Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx x udělení xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nabyde xxxxxx xxxx.

2. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx vypovědět xxx xxxxxxxx xxxxxx xx tříměsíční xxxxxxxxx xxxx, xxxxx počíná xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx následujícího xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

XX. XX.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Obec Xxxxxx xxxxx do 7 xxx ode xxx xxxxxxxx smlouvy Xxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx související s xxxxxxx xxxxxxxx podle xx. XXX. této xxxxxxx. Xxxxxxx úřad Xxxx xxx Sázavou xxxxxx po xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx související s xxxxxxx činností xxxxx xx. XXX xxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxx xxxx smlouvy xxx xxx xxxxxxxx dohodou xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx bezodkladně xx xxxxx uzavření xx xxxxxxxx deskách svých xxxxx xxxxxxx po xxxx 15 dnů.

4. Xx dobu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vyvěsí xxxxxxx strany xx xxxxxxxx xxxxxxx svých xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxx smlouva se xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxx nad Sázavou xxxxx stejnopis obdrží xxxx Xxxxxx x xxxxx stejnopis veřejnoprávní xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxx Vysočina xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

6. Xxxxxxx x této xxxxxxx xxxxx usnesení xxxx xxxxx Xxxxx nad Xxxxxxx x usnesení xxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx x souhlasu x xxxxxxxxx xxxx smlouvy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx smlouvy.

Ve Xxxxx xxx Sázavou dne 14.5.2020.

Xxx. Martin Mrkos, XXXX

xxxxxxxx města Xxxxx xxx Sázavou

Ing. Josef Xxxxx

xxxxxxxx xxxx Xxxxxx