Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Statutární město Karviná

Obecně xxxxxxx vyhláška x. 8/2020,

xxxxxx xx mění xxxxxx závazná xxxxxxxx x. 8/2016 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx pořádání, průběh x ukončení veřejnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx zábav x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxx 14.09.2020 xxxxxx x xxxxxxx x §10 xxxx. x), §10 xxxx. x), §10 xxxx. x) x §84 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx) xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. 6 zákona x. 251/2016 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx obecně xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx se xxxx xxxxxx závazná xxxxxxxx č. 8/2016, o xxxxxxxxx xxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxx, xxxxxx x ukončení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx zábav x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx k zajištění xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx změn (xxxx jen xxxxxxxx):

Xxxxxx 1

Xxxxx xxxxxx závazné xxxxxxxx

Xxxx přílohy č. 1 xxxxxxxx xx xxxxxxxx x nahrazuje xx xxxxxx:

„Xxxxxxx č. 1

xxxx

xxxxxx xxxxxx

xxxxx xxx xxxxxx

xxxxxx xxxxxxxx

xxxxx konání

Majáles Xxxxxxx

xxxxxx

1 xxx

02:00 x

(xxxx.: xxxxxxx produkce xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx 24:00 x x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

xxxxx Xxxxxxxx x parku Xxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxx-Xxxxxxxx

xxx xxxx x. 1

xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx

xxxxxx - xxxx

x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx 2x x měsíci, x xxxxxx x xxxx pak 1x x xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx uvedené x této příloze xxxxxxxxxx

1 xxx

24:00 x

xxxxx Xxxxxxxx x xxxxx Xxxxxx Němcové x Xxxxxxx-Xxxxxxxx

xxx xxxx x. 1

xxxxxxxxx v xxxxxx xxxx

xxxxxx - xxxx

xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

24:00 x

xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx Boženy Xxxxxxx x Karviné- Xxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxx

2 dny x xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx v Xxxxxxx-Xxxxxxxx,

1. xxx

02:45 h

(Masarykovo xxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx 23:00 x x xxxxxxx x xxx 23:30 x, následuje xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx cca 01:30 x následujícího xxx;

Xxxxx xxxx: xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx 00:15 x a xxxxxxx x xxx 00:45 x, následuje xxxxxxxx xxxxxxxxxx stánků xx xxx 02:45 x xxxxxxxxxxxxx dne)

areál xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx Xxxx x xxxxx Xxxxxx Němcové x Karviné-Fryštátě

viz xxxx x. 3,

2. xxx

06:00 x

(Xxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx 22:45 x x prodeje x xxx 23:15 x, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx do xxx 05:00 h x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 01:15 x xxxxxxxxxxxxx xxx;

Xxxxx xxxx: xxxxxxxx hudební xxxxxxxx v xxx 24:00 x a xxxxxxx x cca 24:30 h, xxxxxxxxx xxxxxxx pódia do xxx 07:00 h x xxxxxxxx prodejních xxxxxx xx xxx 02:30 x xxxxxxxxxxxxx xxx;

Xxxxxxxxxx Oáza: xxxxxxxx xxxxxxx produkce v xxx 22:00 x, xxxxxxxxx xxxxxxx pódia xx cca 05:00 x xxxxxxxxxxxxx xxx;

xxxxx Xxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx x xxx 02:00 x xxxxxxxxxxxxx xxx)

xxxxx 2. xxx také xxxxx Xxxxxxxx v xxxxx Xxxxxx Němcové x Karviné-Fryštátě

viz xxxx x. 1

Xxxxxxxxx xxxxxx

(xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx)

xxxxxx

1 xxx

24:00 x

(xxxx.: xxxxxxx produkce xxxx xxxxxxxx xx xxx 18:00 x, xxxxxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxx do cca 24:00 x)

Xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx-Xxxxxxxx

Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx

xxxxxx

1 xxx

02:00 x

(xxxx.: xxxxxxx xxxxxxxx bude xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx kina xx xxx 21:30 h, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx amfiteátrem xx xxx 01:00 x xxxxxxxxxxxxx xxx)

xxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxx- Fryštátě

viz mapa x. 2

Xxxxxxxx Xxxx

xxxxxx

1 xxx

06:00 h

(pozn.: xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx 01:00 x, xxxxxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxx xx cca 06:00 h xxxxxxxxxxxxx xxx)

xxxxx Loděnice x xxxxx Xxxxxx Němcové x Karviná-Fryštátě

viz mapa x. 1

Xxxxxxxx xxxxxxxx

(xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx XX x XX Xx. Xxxxxxx, Xxxxxxx- Xxxxxxx)

xxxxxx

1 xxx

02:00 x

xxxxx xxxxxx xxxxxxx ZŠ x XX, Dr. Xxxxxxx x zahrady x Domu XXXX x Xxxxxxx-Xxxxxxxx

Xxxxxxx Xxxxx

xxxxxxxx

1 xxx

01:00 h

areál Xxxxxxxx x xxxxx Boženy Xxxxxxx v Karviné-Fryštátě

viz xxxx č. 1

Hasičská xxxxxx

xxxxxxxx

1 xxx

02:00 h

hřiště XX Xxxxxxxxxx,

Xx Xxxxxx 604/25, Xxxxx xxx Xxxx, xxxx. x. 2698/5

Xxxxx Open Air

srpen

1 xxx

03:00 x

xxxxx Xxxxxxxx x parku Xxxxxx Xxxxxxx v Xxxxxxx-Xxxxxxxx

xxx xxxx č. 1

Xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx

xxxxx

1 xxx

01:00 x

xxxxx Loděnice x xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx x Karviné-Fryštátě

viz xxxx x. 1

Hradozámecká xxx

xxxxx

1 den

24:00 h

zámek Xxxxxxx x Xxxxxxx- Xxxxxxxx a jeho xxxxxxxxxxxxx okolí, xxxx. x. 8 x 101/1,

x. x. Xxxxxxx-xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxx

1 den

05:00 x

(xxxx.: xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx do xxx 23:00 x, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x světelné xxxxxxxxx do 05:00 x xxxxxxxxxxxxx xxx)

Xxxxxxxxxx xxxxxxx v Xxxxxxx-Xxxxxxxx

Xxxxxxxxx XXX

xxxx

1 xxx

05:00 h

(pozn.: xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x 22:00 x, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx prodejních stánků xx 03:00 x x techniky do 05:00 x xxxxxxxxxxxxx xxx)

xxxxx Xxxxxxx kina x xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxx- Xxxxxxxx x okolí Xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx Xxxxxx Němcové x Xxxxxxx-Xxxxxxxx

xxx mapa x. 4

Xxxxxxx Xxxxxxx

xxxx

1 xxx

01:00

xxxxx Xxxxxxxx v xxxxx Boženy Němcové x Karviné-Fryštátě

viz xxxx x. 1

XXXXXXXX ON XXX ROAD

září

1 den

03:00

(pozn.: xxxxxxx produkce bude xxxxxxxx xx cca 01:00 h, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zařízení xx 03:00 x xxxxxxxxxxxxx dne)

areál Xxxxxxxx x parku Boženy Xxxxxxx x Karviné-Fryštátě

viz xxxx x. 1

Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x. 1 je xxxxx xxxxxxx statutárnímu xxxxx Xxxxxxx (Odboru xxxxxxxx a xxxxxxx) xxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x příloze č. 1.

Xxxx x. 1

Vymezení xxxxxxx areálu Xxxxxxxx x xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxx

Xxxx č. 2

Vymezení xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx x xxxxx Xxxxxx Němcové x Xxxxxxx-Xxxxxxxx

Xxxx x. 3

Vymezení xxxxxxx Masarykova xxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxx Xxxx x parku Xxxxxx Xxxxxxx v Xxxxxxx Xxxxxxxx

Xxxx x. 4

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx x xxxxx Xxxxxxxx koutku x xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxx

."

Xxxxxx 2

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx obecně xxxxxxx vyhláška xxxx xxxxxxxxx xxx 14.09.2020 xxxxxxxxx č. 326 x nabývá xxxxxxxxx xxx 26.09.2020.

Xxx. Jan Xxxx v. x.

xxxxxxxx

Xxx. Xxxxx Xxxxxx v. x.

xxxxxxxx xxxxxxxxx