Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx xxxxx Jihlava

Rada xxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxx statutárního xxxxx Xxxxxxx x. 11/2020,

xxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx č. 7/2020, xxxxxx xx vydává xxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx č. 10/2020

Rada xxxxx Jihlavy xx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxx 13.07.2020 xxxxxxx vydat xx xxxxxxx §18 zákona x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx x §11 xxxx. 1 a §102 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx toto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx:

XX. 1

Xxxxxxx úpravy

Nařízení xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx x. 11/2020, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx statutárního xxxxx Jihlavy x. 10/2020 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx města x. 7/2020, kterým xx xxxxxx tržní řád xx mění x xxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxx x. 1 Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Jihlavy x. 10/2020, xx znění xxxxxxxx statutárního xxxxx č. 7/2020, xxxxxx xx xxxxxx tržní xxx xx nahrazuje xxxxx xxxxxxxx, xxxxx je přílohou xxxxxx nařízení.

Čl. XX

Xxxxxxxx

Xxxx nařízení xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 01.08.2020.

MgA. Xxxxxxxx Xxxxxxx

xxxxxxxxxx

Xxx. Petr Xxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Příloha x. 1

Seznam xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

XXXXX

XXXXXXXX

XXXX

XXXXXXXXXX

XXXX

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx počet xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

1.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx OD XXXXX - Xxxxxxxxxx xxxxxxx 4333/68, Xxxxxxx, x.x. Xxxxxxx, parc.č. 6034/1

16

120

xxxxx, zelenina, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xx. doplňkového xxxxx, xxxxxx potřeby, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, knihy, xxxxxxxx, XX, DVD, xxxxxxxxx

1.4.-5.11.

2.

Xxxxxxx x XX XXXXX - Xxxxxxxxxx xxxxxxx 4333/68, Xxxxxxx, k.ú. Xxxxxxx, xxxx.x. 6034/4

30

180

xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx, vč. xxxxxxxxxxx zboží, domácí xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, XX, XXX, bižuterie

pult, xxxxxx, xxxxxxx

xxxxxxxxx

3.

Xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxx xxxx xxxx xx. Xxxxx Boží, x.x, Xxxxxxx, xxxx.x. 6034/1

1

20

xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, keře xx. xxxxxxxxxxx zboží, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, potraviny, xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, XX, XXX, xxxxxxxxx

1.1.-30.11.

4.

Xxxxxxx u xxxxxxxxx vchodů Xxxx xxxxxx - Xxxxxxxxxxx 2497/57, Xxxxxxx, x.x. Xxxxxxx, xxxx.x. 4374/5

5

70

ovoce, xxxxxxxx, xxxxxxx, sazenice, xxxxxxx, xxxx xx. xxxxxxxxxxx xxxxx, domácí xxxxxxx, kosmetika, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, uzeniny, xxxxx, xxxxxxxx, XX, XXX, bižuterie

celoročně

5.

Prostor xx xxxxxxxx před Xxxxxxxxx xxxxxxxxx - Xxxxxxx 1866/95, Xxxxxxx, x.x. Xxxxxxx, xxxx.x. 5813/1

1

10

xxxxx, xxxxxxx xx. xxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxx

6.

Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx - X Xxxxxxxx, x.x. Xxxxxxx, xxxx.x. 3779/15

1

10

xxxxx, xxxxxxx vč. xxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxx

7.

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx XX ALBERT, x blízkosti xxxx Xxxxxxxx 4267/1, Xxxxxxx, x.x. Xxxxxxx, parc.č. 1752

1

20

xxxxxx xx. doplňkového xxxxx

xxxxxxxxx

8.

Xxxxxxx xx xxxxx x areálu nákupního xxxxxx - Březinova 4248/62, Jihlava, k.ú. Xxxxxxx, parc.č. 5468/420

15

135

xxxxx, xxxxxxxx, květiny, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xx. xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, textil, uzeniny, xxxxx, xxxxxxxx, XX, XXX, bižuterie

celoročně

9.

Parkoviště XX XXXXX -x xxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxxx 4971/74, Xxxxxxx, x.x. Xxxxxxx, xxxx.x. 274/1

2

14

xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, textil

celoročně

10.

Parkoviště x manipulační zastřešený xxxxxxx u vchodu XX KAUFLAND Romana Xxxxxxx 4842/la, Xxxxxxx, x.x. Xxxxxxxxx x Xxxxxxx, xxxx.x. 1241

2

15

xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, potraviny

celoročně

11.

Parkoviště OD XXXXXX- u hlavního xxxxxx - Romana Xxxxxxx 4857/3, Xxxxxxx, x.x. Xxxxxxxxx x Xxxxxxx, xxxx.x. 1256

2

20

xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, potraviny

celoročně

12.

Parkoviště v xxxxxxxxx Xxxxxxx ráje x společnosti XXXXXX, xxxx elektro XXXX - Romana Xxxxxxx 4957/5x, Xxxxxxx, x.x. Xxxxxxxxx u Xxxxxxx, xxxx.x. 193/1

1

6

xxxxxxxx, občerstvení, xxxxxxxxx

xxxxxxxxx

13.

X domu - X.X. Xxxxxxxx 4163/3, Xxxxxxx, x.x. Xxxxxxx, xxxx.x. 5697/92

1

12

xxxxxx vč. xxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxx

14.

X domu - S.K.Neumanna 496/15, Xxxxxxx, k.ú. Xxxxx Xxxxx, xxxx.x. 672/52

1

12

xxxxxx xx. doplňkového xxxxx

xxxxxxxxx

15.

XXX Xxxxxxxx 1455/2, Xxxxxxx, xxxxxxxx plocha xxxxxxxxx x přízemí, x.x. Xxxxxxx, xxxx.x. 2971

1

175

textilní x xxxxxx xxxxx, xxxxxx použitého xxxxxxx, xxxx, xxxxxx potřeby, xxxxxx, xxxxxxxxx

xxxxxxxxx

16.

Xxxxxxx pod xxxxxx xx xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx, x.x. Xxxxxxxxx x Xxxxxxx, xxxx.x. 193/28

1

43

xxxxx, xxxxxxxx

xxxxxxxxx

17.

Xxxxxxx mezi domy 5633/18 a 5053/22 xx xxxxx Havlíčkova, x.x. Xxxxxxx, xxxx.x. 2860/1

1

20

xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xx. xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, knihy, časopisy, XX, XXX, bižuterie

celoročně

18.

Prostor xxxxx xxxx - Xxxxxxxx 3146/16, Xxxxxxx, x.x. Xxxxxxxxx x Xxxxxxx, xxxx.x. 2660/1

1

20

xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx

xxxxxxxxx

19.

Xxxxxxx x xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. x. 6034/1

12

160

občerstvení

30.12.-02.02.

20.

Dvořákova 1, Xxxxxxx

1

3

xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx

21.

Xxxxxxx x xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx náměstí, xxxx.x. 6034/1, Jihlava

1

50

občerstvení

01.06.-30.09.

22.

Lokalita Xx Xxxxxx, xxxx. x. 3514/2 x 5661/2, Xxxxxxx

1

40

xxxxxxxxxxx

1.4.-31.10.

23.

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx XX Dukla Xxxxxxx, xxxx. x. 3239/1, Jihlava

1

30

občerstvení

1.4.-31.10.

Tržní místa č. 1 - č. 23 (xxx)