Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

92/VS/2020

Veřejnoprávní xxxxxxx uzavřená xxxx obcí Xxxxxxxxx x xxxx Šebetov (x xxxxxx přenesené xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx)

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx přestupků

uzavřená xxx §63 zákona č. 128/2000 Xx., o xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x dle §159 x xxxx. zákona x. 500/2004 Sb., xxxxxxxxx řádu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

XX. X

Xxxxxxx xxxxxx

1. Xxxx Xxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx Xxxxxx

xx xxxxxx: Xxxxxxx 108, 679 35 Xxxxxxx

XX:00281069

xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx obvodu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx: Boskovice (xxxx xxx „Xxxx Xxxxxxx“)

x

2. Xxxxx Xxxxxxxxx

xxxxxxx zastoupené xxxxxxxxx xxxx Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx

xx xxxxxx: Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxx. 4/2, 680 18 Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxx

XX:00279978

(xxxx xxx „Xxxxx Boskovice“)

na xxxxxxx usnesení Xxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx ze xxx 16.4.2020 x Xxxx xxxxx Xxxxxxxxx xx xxx 11.2.2020 xx rozhodly uzavřít xxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvu (xxxx jen „xxxxxxx“).

XX.

Xxxxxxx xxxxxxx

1. Xxxxx §63 xxxx. 1 zákona x. 128/2000 Sb., x xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, budou xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx vykonávat xxxxxxx xxxxxx Obce Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §105 xxxxxx č. 250/2016 Sb., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x řízení x xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „ZOP“) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x projednávání xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx §60 odst. 2 XXX x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx podle xxxx. 1 xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx Xxxx Šebetov

3. Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxx. xxxx xxxxxxx xxxxxx uložených Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx Boskovice.

4.  Xxxx Xxxxxxx předá xx 10 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx. Město Xxxxxxxxx xxxx xx dobu xxxxxxxxx této xxxxxxx xxxxxxxx spisovou xxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxxxx xxxxx xx. XX této xxxxxxx.

5. Xxxxxxx strany se xxxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx.

XXX.

Xxxxxx xxxxxxx

1. Za výkon xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx xx xxxxx rozpočtu Xxxxx Xxxxxxxxx xx xxxx xxxx x. 9005- 222 631/0100, xxxxxx x XX Blansko xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxx 4 500 Xx (slovy: xxxxx xxxxxx pět set xxxxx českých) za xxxxx oznámený xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x momentě, xxx xxxxxxxx přejde do xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x takový xxxxxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxxx orgánu znám x úřední xxxxxxxx.

2. X xxxxxxx, xx xx xxxxx celý xxxxxxxxxx xxx nebude xx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx Xxxxxxx oznámený xxxxx přestupek, xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx ze xxxxx xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx na jeho xxxx č. 9005- 222 631/0100, vedený x XX Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 1 000 Xx (slovy: xxxxx xxxxx českých).

3. Xxxxxxxx se uhradí xx xxxxx pololetí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx splatností 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx se paušálního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x 30.6. x x&xxxx;31.12. xxxxxxx xxxx. X případě, že Xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx úhradu xxxxxxxxxx xxxxxxx, uhradí xx tato xxxxxx xxxxxx ročně na xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, která bude xxxxxxxxx x 31.12. xxxxxxx xxxx.

XX.

Xxxx trvání xxxxxxx

Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx důvodu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx stran xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx nemá xxxx xx úhradu xxxxxxxx xx úhrady xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx ze xxxxxx obce Šebetov

V.

Závěrečná xxxxxxxxxx

1. Smlouva xx xxxxxxxx dnem, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o udělení xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx moci. 

2. Tuto xxxxxxx xx možno xxxxxx pouze písemnou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx souhlasem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx uzavření xx xxxxxxxx deskách xxxxx xxxxxxxx xxxxx nejméně xx xxxx 15 xxx.

4. Smluvní xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x jejím xxxxxxxx.

5. Xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx xxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx smlouvy.

6. Tato xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx výtiscích x xxxxxxxxx originálu, xxxxxxx jeden xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx obdrží xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

  

X Xxxxxxxx xxx 29.4.2020

Xxxxxx Xxxxx x. r.

V Xxxxxxxxxxx xxx 04.05.2020

Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx uzavřena xxxx 04.06.2020, xxx nabylo xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 18.05.2020, x. x. XXX 68480/2020 x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.