Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Statutární město Jihlava

Zastupitelstvo xxxxx Xxxxxxx

Xxxxxx závazná xxxxxxxx č. 13/2020

o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx: 13/2020 (účinnost xx 1.1.2021)

Xxxxxxxxxxxxxx města Xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxx 21.09.2020 xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx §10 xxxx. d) x §84 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x. 128/2000 Sb., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx základě §5 xxxx. 6 xxxxxx x. 251/2016 Xx., x xxxxxxxxx přestupcích, xxxx obecně xxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxx 1

Základní xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx „xxxxxxxx“) xx stanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx1) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx při xxxxx xxxxxx xxx xxxx nočního xxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 2

Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx nichž xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx které xx v xxxx 2020 vymezuje xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx:

x) xx 03. xx 06. xxxxxx:

27.10. - 1.11.2020 x důvodu xxxxxx akce 24. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xx.xxxxx - xxxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxx xxxxxx).

x) od 02. xx 06. xxxxxx x xxxxxx případech:

12.12. x xxxxxx konání xxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx XXXXXX (xxxxx obchodního xxxxxx Xxxxxxxx).

x) xx 01. xx 06. xxxxxx x xxxxxx případech:

25.9. x důvodu xxxxxx xxxx (amfiteátr)

Článek 3

Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx dodržována, xx xxxxxxx xxxxx:

- x xxxx z 31. xxxxxxxx 2020 xx 1. ledna 2021 x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

Xxxxxx 4

Xxxxxxxxx ustanovení

1) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vykonávají xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx veřejného xxxxxxx2).

2) Xxxxxxxx povinností stanovených xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx3).

3) Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx obecného xxxxx xxxx 25.9.2020 x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 1.1.2021.

MgA. Xxxxxxxx Xxxxxxx

xxxxxxxxxx

Xxx. Xxxx Xxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxx

1) Xxxxx nočního xxxxx xx xxxxxx xxxx xx 22. xx 6. xxxxxx (§5 odst. 6 xxxxxx č. 251/2016 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx)

2) §2 písm. x) xxxxxx č. 553/1991 Xx., x xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, §2 xxxxxx č. 273/2008 Xx., o Xxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

3) xxxxx č. 251/2016 Sb., x některých přestupcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx