Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Statutární město Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx č. 7/2020,

kterou xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ochranné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxx 21.9.2020 xxxxxxxxx x. 502/15ZM/2020 xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §96 xxxxxx x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §10 xxxx. x), §35 x §84 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx vyhlášku:

Čl. 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx1) xx území xxxxx Havířova (dále xxx „xxxxx xxxxx“) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xx. 2

Rozsah a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx hlodavce xxxxxxx xxxxxxxx (Rattus xxxxxxxxxx) xx x ochraně xxxxxx xxxx vznikem x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxx provedení xxxxxxxxx xxxxxxxx deratizace.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx deratizace xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx, x to v xxxx:

x) xx 20.10.2020 xx 20.11.2020

x) xx 01.04.2021 xx 30.04.2021

x) xx 01.10.2021 xx 31.10.2021.

(3) Speciální xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx2) a xxxxxxxx3) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. 3

Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx vyhlášky xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů4).

Čl. 4

Účinnost

Tato xxxxxx xxxxxxx vyhláška xxxxxx účinnosti 15. xxxx xxxxxxxxxxxx po xxx xxxxxx vyhlášení xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxx platnosti xxxx 1.11.2021.

Xxx. Xxxxx Xxxxxx, XXX v. x.

xxxxxxxx města

Ing. Xxxxxx Xxxxxxx v. x.

xxxxxxxx xxxxxxxxx

1) §55 písm. x) xxxxxx x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

2) §57 xxxx. (2) zákona x. 258/2000 Xx.:

„Xxxxxxxxx ochrannou xxxxxxxxxx, dezinsekci x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx zajistit xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx při xxxxxxxxx původců nákaz, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx členovců, hlodavců x xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx-xx x obytné xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x nebytové xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x u xxxxxxxxxxx x majetku Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx.“

3) §58 xxxxxx x. 258/2000 Sb.

4) §4 xxxx. 2 xxxxxx x. 251/2016 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx zák. x. 178/2018 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 104/2013 Xx., x mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx