Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx

Xxxxxx závazná xxxxxxxx č. 7/2020,

kterou xx xxxxxxxx provedení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxx 21.9.2020 xxxxxxxxx x. 502/15ZM/2020 xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §96 zákona x. 258/2000 Xx., x ochraně veřejného xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx §10 písm. x), §35 x §84 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 128/2000 Sb., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxx xxxxxx xxxxxxxx vyhlášku:

Čl. 1

Xxxxxx ustanovení

Tato xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx1) xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx (dále xxx „xxxxx města“) x xxxxxxxxx ochrany xxxxxx.

Xx. 2

Xxxxxx a xxxx provedení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx potkana xxxxxxxx (Rattus norvegicus) xx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx infekčních xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx města xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx ochranná deratizace xxxx xxxxxxxxx na xxxxx města xxxxxxx, x xx v xxxx:

x) xx 20.10.2020 xx 20.11.2020

b) od 01.04.2021 do 30.04.2021

c) xx 01.10.2021 xx 31.10.2021.

(3) Xxxxxxxxx ochrannou xxxxxxxxxx xxxxxxx2) x xxxxxxxx3) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. 3

Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxx obecně xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx4).

Xx. 4

Účinnost

Tato xxxxxx xxxxxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx 15. xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx vyhlášení xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Havířova x pozbývá xxxxxxxxx xxxx 1.11.2021.

Ing. Xxxxx Xxxxxx, XXX x. x.

xxxxxxxx města

Ing. Xxxxxx Xxxxxxx v. r.

náměstek xxxxxxxxx

1) §55 xxxx. x) zákona x. 258/2000 Xx., o xxxxxxx veřejného xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx

2) §57 xxxx. (2) zákona x. 258/2000 Xx.:

„Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dezinsekci a xxxxxxxxxx je povinna xxxxx xxxxxxx ve xxx provozovně xxxxxxxx xxxxx fyzická xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx osoba x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx x epidemiologicky xxxxxxxxxx členovců, xxxxxxxx x xxxxxxx živočichů. Xxx-xx o obytné xxxxxxxxx, xxxxxxxx místnosti x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx společenství xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx republiky organizační xxxxxx státu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxxx hospodaření x xx.“

3) §58 xxxxxx x. 258/2000 Sb.

4) §4 xxxx. 2 xxxxxx x. 251/2016 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx zák. x. 178/2018 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 104/2013 Sb., x mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx