Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx č. 7/2020,

xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxxxxx x. 3/2019, xxxxxx xx xxxxxx tržní řád, xx xxxxx xxxxxxxx x. 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020, 5/2020, 6/2020

Xxxx města České Xxxxxxxxxx xx xx xxxx zasedání xxxxxxx xxx 21.9.2020 usnesla (xxxxxxxx x. 1114/2020) xxxxx xx základě §18 xxxxxx x. 455/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx §11 xxxx. 1 a §102 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x. 128/2000 Sb., x xxxxxx (obecní xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx:

Xx. 1

Xxxxx xxxxxxxx x. 3/2019, xxxxxx xx xxxxxx tržní řád, xx znění nařízení x. 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020, 5/2020, 6/2020

Xxxxxxx x. 1 xxxxxxxx č. 3/2019, xxxxxx xx vydává xxxxx xxx, xx znění xxxxxxxx č. 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020, 5/2020, 6/2020 xxxx xxx xxxxx:

XXXXXXX č. 1

Xxxxxxxx míst pro xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x stanovení xxxxxxx xx zakázaného xxxxxxxxxx

XXXX I.

Vymezení xxxx xxx xxxxxx zboží x poskytování služeb xxxx xxxxxxxxxx

Xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx České Xxxxxxxxxx xx xxx xx. 3 vymezují xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx mimo xxxxxxxxxx.

Xxxxx xx x xxxx xxxxxxx stanoveno, xx xx daném území xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx zboží x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vymezeny, xxxxx xx xxxxx stanoveném xxxxx xxxxx jejich xxxxxxxxx.

Xxxxx X

Xxxxxxx

Xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx České Xxxxxxxxxx xxxx žádná xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx X

Xxxxxxx

Xx xxxxx xxxxxxxxxxxx města Xxxxx Budějovice xxxxx xxx xxxxxxx zřizována xxxxx na následujících xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx:

x.

xxxxxx xxxxx

(xxxxxxxx, adresa, xxxx. x., xxx. území)

kapacita

(max. xxxxx prodejních xxxx, xxx. xxxxxxx xxxxxx)

xxxxxxxxx xxxxx xxxx provozu

přípustná xxxxx xxxx xxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxx, příp. xxxxx xxxxxxxx

1

Xxxxxxxx, parc. x. 197/1, x.x. XX 6

15 prod. xxxx, 420 x2

xxxx xxx xxxxxxxx omezení (xx. 6)

xxxx dle xxxxxxxx xxxxxxx (čl. 6)

xxxxx xxxxxx omezení sortimentu xxx xx. 5

Oddíl X

Xxxxx xxx konání xxxx

Xx xxxxx statutárního xxxxx České Budějovice xxxxx xxx trhy xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených xxxxxxx (xx. 3 xxxx. 3 xxx xxxx xxxxxx):

x.

xxxxxx xxxxx

(xxxxxxxx, xxxxxx, parc. x., xxx. území)

kapacita

(max. počet xxxxxxxxxx xxxx, max. xxxxxxx xxxxxx)

xxxxxxxxx xxxxx xxxx provozu

přípustná xxxxx xxxx xxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxxx xxxxxxxx

1

Xxxxxxxx xxxx

xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx XX.,

xxxx. č. 100/1, x.x. ČB 1

150 xxxx. xxxx, 1050 x2

xxxxxxxx - únor

8:00 - 24:00

pouze xxxxxx xxxxxxx sortimentu dle xx. 5, přípustný xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nápojů

2

Jarní xxxx

xxx. Přemysla Xxxxxxx XX.,

xxxx. x. 100/1, x.x. XX 1

140 xxxx. xxxx, 840 x2

xxxxxx - xxxxx

xxxx xxx xxxxxxxx omezení (xx. 6)

pouze obecné xxxxxxx xxxxxxxxxx dle xx. 5, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nápojů

3

Podzimní xxxx

xxx. Xxxxxxxx Otakara XX.,

xxxx. č. 100/1, x.x. XX 1

140 xxxx. xxxx, 840 x2

xxxxx - xxxxxxxx

xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx (xx. 6)

xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx. 5, xxxxxxxxx xxxxxx alkoholických nápojů

4

Piaristické xxxxxxx,

xxxx. x. 196, x.x. XX 1

Max. 60 xxxx. xxxx, 360 x2

xxxxxxxxx x xxxxxxxx na čtvrtek x xxxxxx

6:00 - 13:00

xxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx x xxxxxxx x včelích xxxxxxxx; vejce, xxxxx x pečivo, xxxxxx, xxxxxxx, domácí moučníky, xxxxx, sirupy, xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, a xx vše x xxxxxxx xxxxxxxx

5

Xxxxxx xx xxxxxx městě

Piaristické xxxxxxx,

xxxx. x. 196, k.ú. XX 1

Xxxxxx parc. x. 214, k.ú. XX 1

Xxxxxxx xxxx. x. 217/1, k.ú. XX 1

Hroznová xxxx. x. 205, x.x. XX 1

100 xxxx. xxxx, 600 x2

xxxxxxxx

xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx (xx. 6)

xxxxx xxxxxx xxxxxxx sortimentu dle xx. 5, xxxxxxxxx xxxxxx alkoholických xxxxxx

6

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx náměstí,

parc. x. 196, k.ú. XX 1

Xxxxxx parc. x. 214, k.ú. XX 1

Xxxxxxx xxxx. č. 217/1, x.x. XX 1

Xxxxxxxx xxxx. č. 205, x.x. ČB 1

100 xxxx. míst, 600 x2

xxxxxx - xxxxx

xxxx dle obecného xxxxxxx (čl. 6)

pouze xxxxxx xxxxxxx sortimentu xxx čl. 5, xxxxxxxxx prodej xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

7

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx

xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx II.,

parc. x. 1/2, x.x. XX 1

22 xxxx. xxxx, 90 m2

prosinec

doba xxx obecného xxxxxxx (xx. 6)

xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx. 5, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

8

XXXXXX

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

xxxx. x. 196, x.x. ČB 1

30 xxxx. xxxx, 200 x2

Xxxx

xxxx xxx obecného xxxxxxx (čl. 6)

pouze xxxxxx xxxxxxx sortimentu xxx čl. 5, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

9

Xxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx

xxx. Přemysla Xxxxxxx XX.

xxxx. č. 100/1, x.x. XX 1

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxx. x. 196, x.x. XX 1

20 xxxx. míst, 200 x2

Xxxxxx - xxxxxxxx

xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx (xx. 6)

pouze obecné xxxxxxx xxxxxxxxxx dle xx. 5, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

10

Xxxx x Xxxxxxxx

xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx 28

parc. x. 280/26, x.x. XX 6

80 xxxx. xxxx 1 530 x2

Xxxxxxxxx x omezením xx xxxxxx, xxxxx, xxxxxx a neděli

doba xxx xxxxxxxx xxxxxxx (xx. 6) - xxxxx xx 7:00 xx 13:30 hod

pouze xxxxxx omezení xxxxxxxxxx xxx čl. 5, xxxxxxxxx xxxxxx alkoholických xxxxxx

11

Xxxxxx Xxxx

X. Xxxxxxxx 842

xxxx. x. 2061/105, 2061/33x.x. ČB 2

80 xxxx. míst 750 x2

xxxxx - xxxxxxxx

xxxx xxx xxxxxxxx omezení (xx. 6)

xxxxx obecné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx. 5, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nápojů

Oddíl X

Xxxxx místa

1. X xxxxxxxxxxx jádru města (xx. 2 xxxx. 11, xxxxxxx x. 2) x v xxxxx Xxxxxxx tř. xxxxx být xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx:

x.

xxxxxx xxxxx

(xxxxxxxx, xxxxxx, parc. x., xxx. xxxxx)

xxxxxxxx

(xxx. xxxxx xxxxxxxxxx míst, xxx. xxxxxxx xxxxxx)

xxxxxxxxx roční xxxx provozu

přípustná denní xxxx xxxxxxx

xxxxxxxxx sortiment, xxxx. xxxxx podmínky

1

sv. Xxxxxxxx

xxx. Xxxxxxxx Otakara XX. - xxxxxxxx xxxx loubím,

parc. č. 98,139,9,57, k.ú. XX 1

6 prod. míst, 36 x2

9. xx 14.2.

xxxx dle obecného xxxxxxx (xx. 6)

xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx

2

Xxx xxxxx

xxx. Xxxxxxxx Otakara XX. - chodníky xxxx xxxxxx,

xxxx. č. 98,139,9,57, x.x. ČB 1

6 xxxx. xxxx, 36 x2

5 xxx xxxxx Dnem matek x o xxxxx xxx

xxxx xxx obecného xxxxxxx (xx. 6)

xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx

3

xxx. Xxxxxxxx Otakara II.,

parc. x. 101, k.ú. XX 1

1 prod. xxxxx, 10 x2

xxxxxx - říjen

doba xxx xxxxxxxx xxxxxxx (xx. 6)

xxxxxxxx, ledová tříšť, xxx, káva x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

4

xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx II.,

parc. x. 56, x.x. XX 1

1 prod. xxxxx 10 x2

xxxxxx - xxxxx

xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx (xx. 6)

xxxxxxxx, ledová xxxxx, xxx, xxxx x xxxx nealkoholické xxxxxx

5

xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx XX.,

xxxx. x. 101, x.x. XX 1

1 xxxx. xxxxx, 10 x2

25.11. - 15.1.

xxxx xxx xxxxxxxx omezení (čl. 6)

xxxx, svařené xxxx, xxxx, xxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, káva, xxx x jiné xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx

6

xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx XX.,

xxxx. x. 56, x.x. ČB 1

1 xxxx. xxxxx 10 m2

25.11. - 15.1.

xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx (xx. 6)

xxxx, xxxxxxx xxxx, xxxx, xxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxx, xxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx nápoje, xxxxxxxxxx

7

Xxxxxxxx - xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx (xxxxx xxxxxx),

xxxx. x. 217/3, x.x. XX 1

1 xxxx. místo 10 x2

xxxxxx - xxxxx

xxxx xxx obecného xxxxxxx (xx. 6)

xxxxxxxx x xxxxxxx x ní, xxxxxx xxxxx, cukrovinky, xxxx, xxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

8

Xxxxxxxx - před Hotelem Xxxxxxx (xxxxx xxxxxx),

xxxx. x. 217/3, x.x. XX 1

1 xxxx. xxxxx 10 x2

25.11. - 15.1.

xxxx dle xxxxxxxx xxxxxxx (xx. 6)

xxxx, svařené xxxx, xxxx, xxx, slivovice, xxxxxxxxxx, xxxx, xxx x xxxx nealkoholické xxxxxx, cukrovinky

9

Dr. Xxxxxxxxx,

xxxx. x. 122, x.x. XX 1

1 xxxx. xxxxx 10 x2

xxxxxx - říjen

doba xxx xxxxxxxx xxxxxxx (xx. 6)

xxxxxxxx x xxxxxxx x xx, ledová xxxxx

10

Xxxxxxxxx xxxxxxx,

xxxx. č. 405, k.ú. XX 6

2 prod. místa, 19 x2

xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx (čl. 6)

xxxx dle obecného xxxxxxx (čl. 6)

xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

11

X Černé xxxx,

xxxx. x. 4443, x.x. XX 3

1 xxxx. xxxxx 10 x2

xxxx dle xxxxxxxx xxxxxxx (xx. 6)

xxxx xxx xxxxxxxx omezení (xx. 6)

pouze obecné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx. 5

12

Xxxxxxx třída,

parc. x. 338, x.x. XX 6

(x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx)

2 xxxx. xxxxx, 25 x2

xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx (xx. 6)

doba xxx xxxxxxxx xxxxxxx (xx. 6)

xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

13

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx,

xxxx. x. 338, k.ú. XX 6

(xxxx Xxxxxxxxxx. x Xxxxxxxxxx)

6 xxxx. xxxx, 36 m2

15 xxx xxxxx dnem Xxxxxxx pátku x x xxxxx xxx

xxxx xxx obecného xxxxxxx (xx. 6)

proutěné xxxxx, xxxxxxxx, cukrovinky, xxxxxxxxx xxxxxxx, květinové zboží

14

sv. Xxxxxxxx

Xxxxxxx třída,

parc. x. 338, x.x. XX 6

(xxxx Kanovnická. x Xxxxxxxxxx)

6 prod. xxxx, 36 x2

9. až 14.2.

xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx (xx. 6)

xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx výrobky, xxxxxxxxx xxxxx

15

Xxx matek

Lannova třída,

parc. x. 338, x.x. XX 6

(xxxx Xxxxxxxxxx. x Xxxxxxxxxx)

6 prod. xxxx, 36 x2

5 xxx přede Xxxx xxxxx a x xxxxx xxx

xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx (xx. 6)

xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx

16

Xxxxxxx

Xxxxxxx třída,

parc. x. 338, x.x. XX 6

(xxxx Xxxxxxxxxx. x Xxxxxxxxxx)

6 xxxx. xxxx, 36 m2

1. xx 6.12.

doba xxx xxxxxxxx xxxxxxx (xx. 6)

xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx výrobky

17

Vánoce

Lannova xxxxx,

xxxx. x. 338, x.x. ČB 6

(xxxx Xxxxxxxxxx. x Xxxxxxxxxx)

6 xxxx. míst, 36 x2

xxxxxxxx

xxxx xxx obecného xxxxxxx (xx. 6)

xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx

18

Xxxxxxxxx

xxxx. č. 563, x.x. XX 1

1 xxxx. místo, 10 m2

Březen - xxxxx

xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx (xx. 6)

xxxxxxxx x xxxxxxx z xx, ledová xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxx, čaj x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

19

Xxxxxxx tř. u XX Prior

parc. x. 337/1, x.x. XX 6

2 prod. xxxxx, 20 x2

xxxx xxx xxxxxxxx omezení (xx. 6)

xxxx dle xxxxxxxx xxxxxxx (čl. 6)

xxxxx xxxxxx omezení sortimentu xxx xx. 5

20

Xxxxxxxxx

xxxx. x. 337, k.ú. XX 1

1 prod. xxxxx 10 x2

xxxxxx - xxxxx

xxxx xxx xxxxxxxx omezení (čl. 6)

xxxxxxxx a výrobky x xx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxx, xxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

21

Xxxxxxxxx

xxxx. x. 337, k.ú. XX 1

1 xxxx. místo 10 m2

25.11. - 15.1.

xxxx xxx obecného xxxxxxx (xx. 6)

punč, xxxxxxx xxxx, xxxx, xxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxx, xxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx nápoje, xxxxxxxxxx

22

Xxxxxxxxx

xxxx. x. 4421, x.x. XX 1

1 xxxx. místo 10 x2

xxxx dle xxxxxxxx xxxxxxx (xx. 6)

xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx (xx. 6)

pouze xxxxxx xxxxxxx sortimentu xxx xx. 5

23

Xxxxxxxxx nám.

parc. x. 409, x.x. XX 6

1 xxxx. xxxxx 10 x2

xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx (xx. 6)

doba xxx xxxxxxxx xxxxxxx (xx. 6)

xxxxx xxxxxx omezení xxxxxxxxxx dle xx. 5

24

xxx. Přemysla Xxxxxxx XX.,

xxxx. č. 134, x.x. XX 1

1 xxxx. xxxxx 5 x2

xxxxxx - xxxxx

xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx (xx. 6)

xxxxxxxx x xxxxxxx x ní, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxx, čaj a xxxx xxxxxxxxxxxxx nápoje

2. Xxxxxxx xxxxx statutárního xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx xxxx území uvedeného x xxxx. 1 xxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx větou xxxxxx dotčeny obecné xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx (čl. 5), xxxx (xx. 6) x dalším xxxxxxxxx (xx. 7) xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx omezení x povinnosti stanovené xxxxx nařízením xxxxx xxxxx právním xxxxxxxxx.

Xxxxx X

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx České Xxxxxxxxxx xxx omezení.

Předchozí xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tržním xxxxx ve vztahu x sortimentu (xx. 5), xxxx (xx. 6) a xxxxxx xxxxxxxxx (čl. 7) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxx xxxx omezení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXX XX.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Zákaz xxxxxxx alkoholických nápojů xxxx provozovnu xxx xx. 5 xxxx. x) xx xxxxxxxxxx xx místa xxxxxxxxx xxxx x xxxxx X. této xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx alkoholických nápojů xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxx prodeje xxxxxxxxxxxxx xxxxxx mimo xxxxxxxxxx xxx xx. 5 xxxx. a) xx xxxxxx nevztahuje xx xxxxxxxxxxx xxxxx x akce:

č.

určení místa/akce

(označení, xxxxxx, parc. x., xxx. území)

kapacita

(max. xxxxx xxxxxxxxxx míst)

přípustná xxxxx xxxx prodeje alkoholických xxxxxx

1

Xxxxx fest Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx x Xxxxxxxx, xxxx. x. 321/1, 307, k.ú. XX 1

2 xxxx. xxxxx

xxxxxx - září

2

Festival Plachanda

Plachého, xxxx. x. 374, x.x. XX 1

2 xxxx. místa

červen - xxxx

3

Xxxxxxxx Město xxxxx, xxxx xxxxx

Xxxxxxxxx, xxxx. x. 321/1, Xxxxxxxx, xxxx. x. 307, 314,

Xxxxxxxxxxx, parc. x. 19, Xxxxx, xxxx. x. 191, Zátkovo xxxx.,xxxx. x. 571/1,

Piaristické xxxxxxx, xxxx. x. 196, nám.Přemysla Otakara XX., xxxx. č. 100/1

xxx x x.x. XX 1

40 xxxx. xxxx

xxxxx - září

4

Festival XXXXXXXXXXX

Xx. Xxxxxxxxx, parc. x. 121/1, x.x. XX 1

Xxxxxx, xxxx. x. 142, x.x. XX 1

2 xxxx. xxxxx

xxxxxx - xxxx

5

1/2 xxxxxxx Xxxxx Budějovice

nám. Xxxxxxxx Otakara XX., xxxx. č. 100/1, x.x. XX 1

2 xxxx. xxxxx

xxxxxx - xxxxxx

6

Xxxxx xxx a Xxxx xxx

xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx XX., xxxx. x. 100/1, x.x. XX 1

2 xxxx. xxxxx

xxxxx

7

XXXXXXX

xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx XX., xxxx. x. 100/1, x.x. XX 1

2 xxxx. místa

březen - duben

8

South Xxxxxxx Xxxxxxx

xxx. Přemysla Xxxxxxx XX., parc. č. 100/1, k.ú. XX 1

2 xxxx. místa

září

9

Festival Xxxxxx žije

nám. Xxxxxxxx Xxxxxxx XX., parc. x. 100/1, k.ú. XX 1

U Xxxxx xxxx, xxxx. č. 396, k.ú. XX 1

xxxxxxx před Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx. č. 409/1, k.ú. XX 6

xxxx Xx Xxxxxx, xxxx. č. 4421, 4443, k.ú. ČB 3

Xxxxxxx xxxx., xxxx. x. 185/1, k.ú. XX 1

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxx. x. 572, x.x. XX 1

7 xxxx. míst

září - xxxxx

10

Xxxxxxxxxxxx turnaj XXX 3x3 Xxxx

xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx XX., xxxx. x. 100/1, x.x. XX 1

2 prod. xxxxx

xxxxxx

11

Xxxxx Open Xxx Xxxxxxxx

xxx. Přemysla Xxxxxxx XX., xxxx. x. 100/1, k.ú. ČB 1

2 xxxx. xxxxx

xxxxxx - září

12

Okolo xxxxxxx Xxxx

xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx XX., xxxx. x. 100/1, x.x. XX 1

2 prod. místa

červen - září

13

Historické xxxxxxxxx

xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx XX., xxxx. x. 100/1, x.x. XX 1

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. č. 196 x.x. XX 1

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxx. x. 572, x.x. XX 1

6 xxxx. xxxx

xxxxxx - xxxxx

14

Xxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxx

xxx. Xxxxxxxx Otakara XX., xxxx. č. 100/1, x.x. XX 1

4 xxxx. xxxxx

xxxxxxxx

15

Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx u XX Xxxxxx,

xxxx. č. 415/1, x.x. ČB 6

5 xxxx. xxxx

xxxx - xxxxxxxx

16

Xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxx. x. 572, x.x. ČB 1

5 xxxx. míst

květen

17

Buskers Xxxx

xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx XX., xxxx. x. 100/1, k.ú. ČB 1

Xxxxxxxx xxxxxx, parc. x. 572, x.x. XX 1

5 xxxx. xxxx

xxxxxx

18

Xxxxxxx

xxx. Přemysla Otakara XX., xxxx. x. 100/1, k.ú. XX 1

Xxxxxxxxxxx náměstí, xxxx. x. 196 k.ú. XX 1

Xxxxxxxx ostrov, xxxx. č. 572, x.x. XX 1

7 xxxx. xxxx

xxxxxx

19

Xxxxx lodě

Sokolský xxxxxx, xxxx. č. 572, x.x. XX 1

1 prod. místo

červen

20

Jihočeský Xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. x. 196 x.x. XX 1

2 xxxx. xxxxx

xxxxxxxx - xxxxx

21

Xxx Xxxx Xxxx Xxx

xxx. Xxxxxxxx Otakara XX., xxxx. x. 100/1, k.ú. ČB 1

2 prod. xxxxx

xxxxx - xxxxx

22

Xxxxxxxx Xxxx Xxxx Xxx

xxx. Přemysla Xxxxxxx II., parc. x. 100/1, x.x. XX 1

3 prod xxxxx

xxxxxx - xxxxx

23

Xxxxxxxxxx xxxxxx

xxx. Přemysla Xxxxxxx XX., xxxx. č. 100/1, x.x. ČB 1

2 xxxx. xxxxx

Xxxxxx - xxxxxx

24

Xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx,

xxxx. x. 2216/1, x.x. XX 2

10 xxxx. xxxx

xxxxxxxxx

25

Xxxxxxxx, sportovní x xxxx společenské xxxx x areálu Vysokoškolských xxxxxx,

xxxx. č. 1299/1, 1299/4, 1297/1, 1272/1, 1289/1, x.x. XX 2

10 xxxx. míst

celoročně

26

Sousedská xxxxxxxx Xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx, xxxx. x. 4259/1, x.x. XX 3

4 xxxx. místa

květen - xxxxx

27

Xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx pro X.XX

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxx. x. 572, x.x. XX 1,

1 prod. místo

březen - xxxxx

28

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxx. x. 572, x.x. ČB 1,

3 xxxx. xxxxx

xxxxxx - říjen

29

Budějce xxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxx. x. 572, x.x. XX 1,

5 xxxx. xxxx

xxxxxx - xxxxx

30

Xxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxx. x. 574/1, x.x. XX 1,

2 xxxx. místa

březen - xxxxx

31

Xxx xxx xxxxx xxxxxx

Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, xxxx. x. 574/1, x.x. XX 1,

1 xxxx. místo

březen - xxxxx

32

Xxxxxx xxxx X2

Xxxxxxxx xxxxxx, parc. x. 574/1, x.x. XX 1,

1 xxxx. xxxxx

xxxxxx - xxxxx

33

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx JU

Sokolský xxxxxx, xxxx. č. 574/1, x.x. XX 1,

1 xxxx. xxxxx

xxxxxx - říjen

34

Afterparty hokejového xxxxxx XX x XXXX

Xxxxxxxx ostrov, xxxx. x. 574/1, x.x. XX 1,

1 xxxx. xxxxx

xxxxxx - xxxxx

35

Xxxxxx xxxxxx XX

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxx. x. 574/1, x.x. XX 1,

1 xxxx. xxxxx

xxxxxx - xxxxx

36

Xxxxxxxx xxxxxx,

xxxx. x. 571/2, x.x. ČB 1

1 prod. místo

březen - říjen

37

parc. x. 2216/44, x.x. XX 2

(xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx - xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx komunikace X Staré trati)

1 xxxx. místo

březen - xxxxx

38

xxxx. x. 1493/2, x.x. XX 6

(lokalita x Xxxxxx jezu)

1 xxxx. xxxxx

xxxxxx - xxxxx

39

xxxx. x. 1119/2, x.x. ČB 7

(xxxxxxxx x Xxxxxx xxxx)

1 xxxx. xxxxx

xxxxxx - xxxxx

40

xxxx. x. 2398, x.x. XX 6

(xxxxxxxx x Velkého xxxx)

1 xxxx. xxxxx

xxxxxx - xxxxx

41

XXXX XXXX FEST

nám. Xxxxxxxx Xxxxxxx II., xxxx. x. 100/1, x.x. XX 1

20 xxxx. xxxxx

xxxxxx

42

Xxxxxxxx Xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxx. č. 572, k.ú. ČB 1

5 xxxx. xxxx

xxxxxx

43

Xxxxx xxxx

Xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxx, xxxx.x. 1635/22, x.x. ČB 2

1 xxxx xxxxx

xxxxxx

44

xxxx. x. 1488/1, x.x. ČB 6

(xxxxxxxx u Malého xxxx)

1 xxxx xxxxx

xxxxxx - xxxxx

45

Xxxxxxx XXXXX

xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx XX., xxxx. x. 100/1, x.x. XX 1

1 xxxx. xxxxx

xxxxx - xxxx

46

xxxx. x. 1853/8, x.x. ČB 2

(xxxxxxxx Xxxxxxxxx)

1 xxxx. xxxxx

xxxxxx - xxxxx

47

Xxxxxxx xxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxx. x. 572, x.x. XX 1

1 xxxx. xxxxx

xxxxx

48

Xxxxxxxxxxx akce - Xxxxx pirátská xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx, parc. č. 572, k.ú. ČB 1

1 xxxx. xxxxx

xxxx

49

xxxx. x. 552/7, k.ú. XX 7

(xxxxxxxxxxx podél Xxxxxx)

1 xxxx. místo

červen - xxxx

Xx. 2

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx dni xxxx xxxxxxxxx. (9.10.2020)

Xxx. Xxxx Xxxxxxx x. r.

primátor xxxxx

Xxx. Xxx Moravec x. r.

náměstek xxxxxxxxx