Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Přerova

Obecně závazná xxxxxxxx č. 6/2020,

xxxxxx xx mění Obecně xxxxxxx vyhláška č. 2/2020, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx záležitostí xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx Xxxxxx závazné xxxxxxxx č. 5/2020

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xx xx xxxx 14. xxxxxxxx xxxxxxx dne 24. xxxxx 2020 xxxxxxxxx č. 547/14/8/2020 xxxxxxx vydat xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §10 xxxx. x) x x) x §84 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x na xxxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. 6 xxxxxx x. 251/2016 Xx., x xxxxxxxxx přestupcích, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx“):

Xx. 1

Úvodní xxxxxxxxxx

Xxxxxx závazná xxxxxxxx č. 2/2020, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx záležitostí xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx Obecně xxxxxxx xxxxxxxx x. 5/2020 (xxxx jen „xxxxxxxx“), xx mění xxxxx:

1) Xxxxxx 6 odst. 2 xx 9 xxxxxxxx xxx:

„2. Xxxx xxxxxxx klidu xx xxxxx vyhláškou x xxxx xxxxxxxxx místních xxxxxxx vymezuje od 23:00 xxxxx xx 06:00 hodin xxx xxxx xxxx:

- Narozeniny xxxxxxxx v Xxxxxxx X-Xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

- Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxx X-Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx;

- Xxxxxxx x Xxxxxxx X-Xxxxx xx začátku xxxxxx xxxx.

3. Doba xxxxxxx xxxxx se xxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx místních xxxxxxx vymezuje xx 23:30 xxxxx do 06:00 xxxxx xxx xxxx akce:

- Sportovní xxxx „XXXXX“ x Xxxxxxx X-Xxxxx na xxxxx xxxxxx června;

- Xxxxxxx léto x xxxxx Michalov x Xxxxxxx X-Xxxxx x xxxxxx srpnu.

4. Doba xxxxxxx klidu xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx uvedených xxxxxxxx xxxxxxx vymezuje xx 24:00 xxxxx do 06:00 hodin xxx xxxx xxxx:

- Xxxxxx xxxxxxxxxx x Přerově XX-Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx;

- Květnový xxxxxxx x Přerově X-Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

- Přerovský xxxxxxxx xxxxxxx lodí x Xxxxxxx I-Městě xx xxxxx měsíce xxxxxx;

- Xxxxxxxxx Xxxxxxx x Přerově X-Xxxxx xx xxxxx měsíce xxxxxx;

- X xxxxx x v xxxxxxxx - Folklorní xxxxxxxx x Xxxxxxx X-Xxxxx x xxxxx polovině xxxxxx xxxxxx;

- Rock xxxxxxxx x Xxxxxxx X-Xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

- Xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx MDD x Přerově X-Xxxxxxxxxx x měsíci xxxxxx;

- Xxxxxxxx v Xxxxxxx X-Xxxxx x první xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; 

- Xxxxxxx festival XxXxxxx x Přerově I-Městě x xxxxx polovině xxxxxx xxxxxxxx;

- Vítání xxxxxxxx x Přerově XX-Xxxxxxxx xx konci xxxxxx xxxxxx;

- Hodový xxxxxx x xxxxxxxxx x Xxxxxxx XXX-Xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;

- Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx v Xxxxxxx I-Městě xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx;

- Xxxxxx Xxxx x Xxxxxxx X-Xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

- Xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxx XI-Vinarech xx xxxxxxx xxxxxx xxxx;

- Xxxxxxxxx v Xxxxxxx XX-Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx.

5. Xxxx nočního klidu xx touto xxxxxxxxx x xxxx uvedených xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 01:00 xxxxx xx 06:00 xxxxx xxx xxxx akce:

- Xxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx XXX-Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx dubna;

- Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx XX Xxxxxxxxx x Xxxxxxx IV-Kozlovicích - xxxxxxxxxx zakončení sezony x xxxxx polovině xxxxxx června.

6. Xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx vyhláškou x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx 01:30 hodin xx 06:00 xxxxx pro xxxx xxxx:

- Fotbalový xxxx v Přerově XX-Xxxxxxxxxxx na konci xxxxxx xxxxx.

7. Xxxx xxxxxxx klidu xx xxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vymezuje xx 02:00 hodin xx 06:00 xxxxx pro xxxx xxxx:

- Xxxxxxx xxxxxxxx Better Xxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxx X-Xxxxx x xxxxx xxxxxxxx měsíce dubna x v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

- Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx XX-Xxxxxxx na xxxxx měsíce xxxxx;

- Xxxxxxx xxxxxxxx Shout&Sound x Přerově I-Městě x druhé polovině xxxxxx května, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

- Xxxxx slavnosti Xxxxxx v Přerově X-Xxxxx x druhé xxxxxxxx měsíce xxxxxx;

- Xxxxxx xxx v Xxxxxxx XXX-Xxxxxxxxxx na xxxxx měsíce xxxxxx;

- Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x exotického xxxxxxx x Xxxxxxx X-Xxxxx x první xxxxxxxx měsíce června;

- Xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx III-Lověšicích xx xxxxx xxxxxx xxxxxx;

- Xxxxxx léta x Xxxxxxx IX-Lýskách xx xxxxx xxxxxx xxxxxx;

- Xxxxxxx xxx x Xxxxxxx III-Lověšicích v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

- Loučení x xxxxx x Xxxxxxx XX-Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx;

- Celostátní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx drůbeže x xxxxxxxxxxx expozicí xxxxxx x Xxxxxxx X-Xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx;

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx X-Xxxxx na xxxxxxx měsíce xxxxx.

8. Xxxx nočního klidu xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx částech vymezuje xx 03:00 xxxxx xx 06:00 hodin xxx tyto xxxx:

- Xxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxxxx VII-Čekyni xx xxxxx měsíce xxxxx;

- Xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxx XXX x Xxxxxxx VI-Újezdci x xxxxx polovině xxxxxx května;

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx XX-Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx XXX-Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

- Červnová xxx x Přerově XXXX-Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx měsíce xxxxxx;

- Xxxx xx léto x Xxxxxxx XX-Xxxxxxx x druhé polovině xxxxxx xxxxxx;

- Xxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxxxx XXX-Xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx měsíce června;

- Xxxxxx x xxxxxx x Xxxxxxx XXX-Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x první xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

- Xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx XXXX-Xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

- Xxxxxx zábava x Xxxxxxx XX-Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;

- Xxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxx x Xxxxxxxxxx xxx x Xxxxxxx XX-Xxxxxxx v xxxxx polovině xxxxxx xxxxxxxx; 

- Vinařská zábava x Xxxxxxx XX-Xxxxxxxx xx xxxxx měsíce xxxxxxxx;

- Retro xx Xxxxxx v Xxxxxxx XX-Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

- Xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx XXX-Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx měsíce xxxxx;

- Srpnová xxx x Xxxxxxx XI-Vinarech x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx srpna;

- Xxxxx xxxx x hasiči x Přerově XX-Xxxxxxx x druhé xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

- Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx v Xxxxxxx XXXX-Xxxxxxxxx x xxxxx polovině xxxxxx xxxxx.

- Xxxxxxxxxx x xxxxx x Xxxxxxx XXX-Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx;

- Xxxxxxxxx xxx x Xxxxxxx X-Xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx měsíce xxxx.

9. Doba nočního xxxxx xx touto xxxxxxxxx v níže xxxxxxx místní xxxxx xxxxxxxx od 05:00 xxxxx xx 06:00 xxxxx xxx tyto xxxx:

- Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx VII-Čekyni x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.“

2) X xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx.

Xx. 9

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx vyhlášení.

Ing. Xxxx Xxxxxxxx

xxxxxxxx

Xxxxxx Xxxxx, XxX.

xxxxxxxx xxxxxxxxx