Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

14.

Obecně xxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxx xx xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xx xxxxxxx xxx 10.9.2020 xxxxx podle §44 xxxx. 3 xxxx. x) a x) xxxxxx č. 131/2000 Xx., x hlavním xxxxx Xxxxx, x xxxxx §12 xxxx. 1 xxxxxx č. 186/2016 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx město Xxxxx xx dává xx xxx xxxxxx na xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx hazardních xxx, x xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, při xxxxx xxxxxx vysoké xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx). X xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx území, xxxxx xxxxxx provozování xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx závazné xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxx slabých, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nevyzrálých xxxx xxxx xxxxxxxx plynoucími x xxxxxx xx xxxxxxxxxx hrách x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xx svých xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx veřejného pořádku x ke xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jevů.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx hazardních her x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx závaznou vyhláškou xx xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx zachování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx živé xxx v xxxxxxxx, x xxx je xxxxxx xxxxxxxxx negativních xxxx minimalizováno.

(4) Xxxxxx xxxxx Xxxxx má x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx hazardních xxx xx svém xxxxx postupovat xxxxxxxxxxxxxxx, x souladu s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže, jakož x x přihlédnutím x xxxxxxx podmínkám. X xxxxx xxxx xxxxxxxx tak xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx základních xxxxxxxx zvoleného xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx doby xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x stanovení zákazu xxxxxxxxxxx živých xxx xx území některých xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx x předpokladu, xx xxxxxxxxx důsledky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx technických xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx považuje xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx.

§1

Xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx provozování hazardních xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu1) xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

§2

Xxxxxxxxx hra

Provozování xxxxxxxxx xxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) (xxxx xxx „xxxxxxxxx hra“) xx xx území xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx.

§3

Xxxx xxx

Xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu3) (xxxx xxx „xxxx hra“) xx na xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx městských xxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 1 x této xxxxxxxx.

§4

Xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx

Xxxxxxxxxx živou xxx xxx xxx v xxxx uvedeném v příloze č. 2 k xxxx xxxxxxxx. Xxxxx není xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x příloze č. 2 k xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx hru xxxxxxxxxx xxx časového xxxxxxx.

§5

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxxxxxxxx xxx x xxxxx hru povolenou xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx území xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxx xxxxxxxxx vydaného xxxxxxxx.

(2) V xxxxx xxxxxx o zrušení xxxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx platnosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx souladu umístění xxxxxxx prostoru x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx4) xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 10/2013 Sb. xx. x. Xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx místa x čas, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxx, x xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx propagace, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 10/2015 Xx. xx. x. Xxxxx.

§6

Xxxxxxxxx ustanovení

Zrušují xx:

1. Xxxxxx závazná xxxxxxxx č. 10/2013 Sb. hl. m. Prahy, kterou xx xxxxxxx místa a xxx, na xxxxxxx xxx provozovat xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx, x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

2. Obecně xxxxxxx xxxxxxxx č. 10/2015 Sb. hl. m. Prahy, xxxxxx xx mění xxxxxx xxxxxxx vyhláška č. 10/2013 Xx. xx. x. Prahy, xxxxxx xx stanoví xxxxx x xxx, na xxxxxxx lze xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx hry, x xxxxxx se stanoví xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§7

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2021.

XXXx. Xxxxxx Hřib, x. x.

xxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx

xxx. Xxx. arch. Xxxx Xxxxxxxx, x. x.

X. xxxxxxxx primátora xxxxxxxx města Prahy

Příloha x. 1

Xxxxxxx xxxxx, xx jejichž xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx živých xxx

1

Xxxxxxx xxxx Praha 2

2

Xxxxxxx xxxx Xxxxx 4

3

Xxxxxxx xxxx Praha 5

4

Městská xxxx Praha 6

5

Městská xxxx Praha 7

6

Xxxxxxx xxxx Praha 10

7

Xxxxxxx xxxx Praha 12

8

Městská xxxx Xxxxx 19

9

Xxxxxxx xxxx Praha 20

10

Xxxxxxx xxxx Xxxxx 21

11

Městská xxxx Xxxxx 22

12

Městská xxxx Praha - Xxxxxx

13

Xxxxxxx xxxx Praha - Březiněves

14

Městská část Xxxxx - Xxxxxxxx

15

Xxxxxxx xxxx Xxxxx - Xxxxx Xxxxxxxxx

16

Xxxxxxx xxxx Xxxxx - Xxxxx Xxxxxxxxx

17

Xxxxxxx xxxx Xxxxx - Dubeč

18

Městská část Xxxxx - Xxxxxxx

19

Xxxxxxx xxxx Praha - Xxxxxxxxx

20

Xxxxxxx xxxx Xxxxx - Xxxxxxxx

21

Xxxxxxx xxxx Xxxxx - Kolovraty

22

Městská xxxx Xxxxx - Xxxxxxxx

23

Xxxxxxx xxxx Xxxxx - Xxxxx

24

Xxxxxxx část Xxxxx - Xxxxxxx

25

Xxxxxxx xxxx Praha - Xxxxxxx

26

Xxxxxxx xxxx Praha - Xxxxxxxx

27

Xxxxxxx xxxx Xxxxx - Xxxxxxxx

28

Xxxxxxx xxxx Xxxxx - Xxxxxxx

29

Xxxxxxx část Xxxxx - Petrovice

30

Městská xxxx Xxxxx - Xxxxxx Xxxxxxxx

31

Xxxxxxx xxxx Xxxxx - Řeporyje

32

Městská xxxx Xxxxx - Satalice

33

Městská xxxx Xxxxx - Xxxxxxxx

34

Xxxxxxx část Praha - Xxxxxxx

35

Xxxxxxx část Xxxxx - Xxxxxxx

36

Xxxxxxx xxxx Xxxxx - Xxxxxxxxxx

37

Xxxxxxx xxxx Xxxxx - Xxxxx

38

Xxxxxxx xxxx Xxxxx - Xxxxx

39

Xxxxxxx xxxx Xxxxx - Xxxxx Chuchle

40

Městská část Xxxxx - Xxxxxxxx

41

Xxxxxxx xxxx Praha - Xxxxxx

Xxxxxxx x. 2

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx živých xxx

Xxxxxxx část

čas xxxxxxxxxxx xx - xx

1

Xxxxxxx xxxx Xxxxx 8

10:00 - 06:00

2

Xxxxxxx xxxx Xxxxx 15

10:00 - 22:00

3

Xxxxxxx část Xxxxx - Xxxx

17:00 - 24:00

1) Xxxxx č. 186/2016 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

2) §42 xx 56 xxxxxx x. 186/2016 Xx.

3) §57 xx 60 zákona x. 186/2016 Xx.

4) §98 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 186/2016 Xx.