Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

13.

Nařízení,

kterým xx xxxx xxxxxxxx x. 9/2011 Xx. hl. m. Xxxxx, kterým se xxxxxx xxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxxx xxx 31.8.2020 xxxxx §44 odst. 2 xxxxxx č. 131/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxx zákona č. 320/2002 Sb., a §18 zákona x. 455/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxx x. 289/2017 Xx., vydat xxxx xxxxxxxx:

Xx. X

Xxxxxxxx č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, xxxxxx xx xxxxxx xxxxx řád, ve xxxxx nařízení x. 5/2012 Xx. xx. x. Xxxxx, xxxxxxxx x. 14/2012 Sb. xx. x. Xxxxx, xxxxxxxx x. 23/2012 Xx. hl. x. Xxxxx, xxxxxxxx č. 9/2013 Xx. xx. x. Prahy, xxxxxxxx x. 2/2014 Sb. xx. m. Prahy, xxxxxxxx x. 16/2014 Xx. xx. x. Xxxxx, xxxxxxxx x. 8/2015 Xx. xx. x. Xxxxx, xxxxxxxx x. 13/2016 Sb. xx. x. Prahy, xxxxxxxx x. 11/2018 Xx. hl. x. Xxxxx a nařízení x. 8/2020 Xx. xx. x. Prahy, xx xxxx xxxxx: 1. V §2 xxxx. 2 písmeno x) zní:

„b) xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx x xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx období, xxxxxx xx ovoce, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx, mléčné x xxxxx xxxxxxx, xxxx, xxxxxx, další xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx těchto xxxxxx xxx xxxxxxxx x jiné xxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, xxxxx x keramiky xxxxx xxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x. 1 k xxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx podmínky, xx xxxx podíl xxxxxxxxxx 10 % xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx 10 % xxxxxxxxxxx xxxxx;“.

2. Příloha x. 1 xxx: (xxxxxx xx xxxxxxx xxx) >>

Xx. XX

Xxxx xxxxxxxx nabývá účinnosti xxxxxxxxx xxxx po xxxx xxxxxxxxx.

XXXx. Xxxxxx Xxxx, x. r.

primátor xxxxxxxx xxxxx Xxxxx

xxx. Xxx. xxxx. Petr Xxxxxxxx, x. x.

X. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx