Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx město Prostějov

Zastupitelstvo xxxxx Xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 7/2020,

xxxxxx xx xxxx Obecně xxxxxxx xxxxxxxx x. 1/2020 x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx města Xxxxxxxxxx x xxxxxxx x ustanovením §10 xxxx. x) x xxxxxxxxxxx §84 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 128/2000 Xx., o obcích (xxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxx 8.9.2020 xxxxxxxxx x. 1162 xxxx xxxxxx závaznou xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx")

Xxxxxx 1

Xxxxxx závazná xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx č. 1/2020 x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx:

1) Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx článek 3 xxxxxx xxxxx:

„Xx. 3

Výjimky

1) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Rada xxxxx Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx základě žádosti xxxxxx minimálně 20 xxx před konáním xxxx udělit xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxx vzniká xxxx, a xx xx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx výjimky xxxxxxxx xxxxxxx pořádek xx xxxxx.

2) Žádost x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxx x příjmení nebo xxxxx, trvalý pobyt xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx číslo xxxx xxxxx číslo (xxxxx xxxxx-xx xx x fyzickou xxxxx xxxxxxxxxxx xxx rodným xxxxxx),

x) označení xxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxx a místo xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx počet xxxx, které xx xxxx zúčastní."

Článek 2

Xxxxxxx xxxxxx 3 xx xxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx 4.

Xxxxxx 3

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx vyhlášení. (29.9.2020)

Xxx. Xxxxxxxxx Xxxx x. x.

xxxxxxxx

Xxx. Xxxx Xxxxxxxx v. x.

1. xxxxxxxx xxxxxxxxx