Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx xxxxx Prostějov

Zastupitelstvo xxxxx Xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 6/2020

x xxxxxxxxx koeficientu pro xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx věcí

Zastupitelstvo města Xxxxxxxxxx xx na xxxx xxxxxxxx dne 8.9.2020 xxxxxxxxx č. 1122 xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx §6 xxxx. 4 xxxx. x), §11 odst. 3 písm. a) xxxxxx x. 338/1992 Xx., x dani x nemovitých xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (dále xxx „xxxxx x dani x xxxxxxxxxx xxxx") x §84 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x. 128/2000 Xx., x obcích (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx obecně xxxxxxxx xxxxxxxx:

Xx. 1

Xxxxxxx

X xxxxxxxxxx xxxxxxx umístěných x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx x. ú.) statutárního xxxxx Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx základní xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxx §6 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx o xxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx výši:

Katastrální xxxxx xxxxxxxxxxxx města Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) k. x. Xxxxxxxxx

3,5

x) x. x. Xxxxxxxxxxx

2,5

x) k. x. Xxxxxxxxx

2,5

x) x. x. Xxxxxxxxx u Xxxxxxxxxx

2,5

x) x. x. Xxxxxxx

2,5

x) k. x. Xxxxxxxxx - Xxxxxx

2,5

x) x. x. Xxxxxxxx

2,5

x) x. x. Xxxxx

2,5

Xx. 2

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

X zdanitelných xxxxxx uvedených x §11 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotek xxxxxxxxx v §11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x. x. xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xx stanovuje xxxxxxxxxx, kterým se xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, případně xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx: 

Xxxxxxxxxxx xxxxx statutárního xxxxx Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) x. x. Prostějov

3,5

b) x. x. Domamyslice

2,5

c) x. x. Xxxxxxxxx

2,5

x) k. x. Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx

2,5

x) k. x. Xxxxxxx

2,5

x) x. ú. Xxxxxxxxx - Xxxxxx

2,5

x) x. x. Čechůvky

2,5

h) x. x. Xxxxx

2,5

Xx. 3

Xxxxxxxx

(1) Tato obecně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2021.

(2) Xxxxx xxxxxx závaznou xxxxxxxxx xx ruší xxxxxx závazná xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx č. 3/2012 x použití xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx daně x xxxxxxxxxx xxxx xx dne 17.4.2012 x xxxxxx závazná xxxxxxxx č. 10/2013, xxxxxx xx xxxx Xxxxxx xxxxxxx vyhláška č. 3/2012 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx z nemovitostí xx dne 17.12.2013.

Mgr. Xxxxxxxxx Xxxx x. x.

xxxxxxxx

Xxx. Jiří Xxxxxxxx x. r.

1. xxxxxxxx xxxxxxxxx