Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Statutární město Havířov

Nařízení x. 6/2020,

xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx města, xx kterých xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx motorového vozidla xx sjednanou xxxx

Xxxx xxxxx Xxxxxxxx se xx xxx xxxxxx xxx 17.08.2020 usnesením x. 2307/51XX/2020 xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §23 xxxx. 1 písm. a) xxxxxx č. 13/1997 Xx., x pozemních xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx §11 xxxx. 1 x §102 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 128/2000 Xx., o xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx:

Přílohy

Ceník

Xx. 1

Xxxxxxx úpravy

Tímto xxxxxxxxx xx xx území xxxxx Havířova vymezují xxxxx místních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxx za xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx k stání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xx xxxx časově xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 24 xxxxx, (xxxx jen „xxxxxxx xxxxxxxxxx“).

Xx. 2

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx dle xx. 1 xx xxxxxxxx xxxxx:

x) Xxxxxxxx X: xxxx místní xxxxxxxxxx xx. Xxxxxxxx x Xxxxxxxx-Xxxxx (grafické xxxxxxxxxx x příloze x. 1).

b) Lokalita X: xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx-Xxxxx (grafické xxxxxxxxxx x příloze x. 2).

c) Xxxxxxxx X: část xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Havířova x xx. Svornosti x Havířově-Městě (xxxxxxxx xxxxxxxxxx v příloze x. 3).

x) Xxxxxxxx X: část místní xxxxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Havířova x xx. Jana Xxxxxx x Havířově-Městě (xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx č. 4).

x) Xxxxxxxx E: část xxxxxx komunikace xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx. Xxxxxxxxx x Xxxxxxxx - Xxxxx (grafické xxxxxxxxxx x příloze x. 5).

Xx. 3

Doba xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Doba zpoplatnění xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx:

x) Xxxxxxxx X:

- xxxxxxx xx xxxxx xx 09:00 - xx 19:00 xxxxx (xxxxx xxx xxxxxx xxxxx nejsou xxxxxxxxxxx)

&xxxx;- xxxxxx xx 09:00 - xx 13:00 xxxxx (xxxxx dvě xxxxxx stání xxxxxx xxxxxxxxxxx)

xxxx státem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx.

x) Xxxxxxxx X:

- pondělí xx xxxxx xx 08:00 - xx 18:00 xxxxx

- xxxxxx xx 08:00 - xx 12:00 xxxxx

xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx dny.

c) Xxxxxxxx X x X:

(xxxxx všední xxx xxxxx půl hodiny xxxxx xxxx zpoplatněno)

- xxxxxxx xx 07:30 - xx 16:00 xxxxx

- xxxxx xx 07:30 - do 14:00 xxxxx

- středa xx 07:30 - xx 16:00 hodin

- xxxxxxx xx 07:30 - xx 14:00 xxxxx

- pátek od 07:30 - xx 13:00 hodin

mimo xxxxxx xxxxxx xxxxxx připadající xx xxxx xxx.

x) Xxxxxxxx X:

- xxxxxxx xx xxxxx xx 08:00 - xx 18:00 xxxxx

xxxx státem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx tyto dny.

(2) Xxxx xxxx vymezenou x odst. 1 xxxxxx xxxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxxxx užívat xxxxxxxxx.

Xx. 4

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x způsob xxxxxxxxxxx

(1) Placená xxxxxxxxxx xxx x době xxxxxxx x xx. 3 xxxx. 1 xxxxxx nařízení xxxx xx stání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx ceny xx xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx“) xxxxxxxxx Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel xx místních xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx „Xxxxx“).

(2) Xxxx parkovného xx xxx Xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xx. 2 xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx umístěných na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x platností xxxxx xxx.

(4) X xxxxxxxx X x X xxxxx xxxxx xxxxxxx x xx. 5 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxx také xxxxxxxxxx xxxxx parkovací xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx umístěním xxxxxxxx parkovacího xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx po xxxxx xxxx stání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx místě xx xxxxxx sklem xxxxxxx xxx, xxx byly xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x vnějšku xxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx vozidla zaplacení xxxxxxxxxx prokáže předložením xxxxxxxx parkovacího xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx si ponechá x xxxx.

Xx. 5

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xx xxxxx xxxxxxxxx jednoho xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx C x X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx tito xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxx Magistrátu města Xxxxxxxx,

x) členové Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx,

x) podnikající xxxxxxx a právnické xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, sídlem, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx. Svornosti 86/2 x Xxxxxxxx-Xxxxx, a xxxxxx xxxxxxxxxxx2),

(xxxx jen „xxxxxxxxx xxxxxxx“).

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx žadatele xxxxx komunálních xxxxxx Xxxxxxxxxx města Xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx povinen x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, že xx xxxxx o oprávněného xxxxxxxx.

(3) Parkovací xxxxxx xx xxxxxxxxx žadatel xxxxxxxxx parkovné xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx X a X, xxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx žádat x xxxxx parkovací xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx karta xxxx oprávněnému xxxxxxxx xxxxxx až po xxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx karty, xxxx xxxxx:

Xxx XX1(xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx č. 6).

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx(x) xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxx),

x) xxxxx vydání, razítko x podpis xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxx XX2(xxxxxxxx xxxxxxxxxx x příloze č. 7).

x) registrační xxxxx xxxxx

x) datum xxxxxxx x xxxxxxxx platnosti xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx x podpis xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(7) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx uvedeny x xxxxxxxxx č. 6 a 7 xxxxxx nařízení (PK1 - xxxxxxx x. 6; XX2 - xxxxxxx x. 7).

(8) X xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx bude xxxxxx odborem xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx nová parkovací xxxxx (xxxxxxxx), xxxxx xxxxxxx xxxxxx ceny xxx Ceníku xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo jejich xxxxxxxx úsecích.

(9) U xxxxxxxxx karty typu XX1 xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx kartu vrátit xx odbor xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, kde xx xxxx xxxxxx nová xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxx vydaná xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx Ceníku xx stání silničních xxxxxxxxxx vozidel xx xxxxxxxx komunikacích xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx je stanovena xx zbytek xxxx xxxxxxxxx původní xxxxxxxxx xxxxx vystavené xxxxx xx. 4 odst. 4 xxxxxx xxxxxxxx.

Xx. 6

Xxxxxxxx x xxxxxx

(1) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nařízení jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx Havířov.

(2) Xxxxxxxx povinností stanovených xxxxx nařízením bude xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. 7

Xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx součástí tohoto xxxxxxxx xxxx přílohy:

- Xxxxxxx č. 1 - xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx X.

- Xxxxxxx x. 2 - xxxxxxxx znázornění xxxxxxxx X.

- Xxxxxxx č. 3 - grafické xxxxxxxxxx lokality X.

- Xxxxxxx x. 4 - xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx D.

- Xxxxxxx x. 5 - xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx X.

- Xxxxxxx x. 6 - xxxx xxxxxxxxx xxxxx XX1

- Xxxxxxx x. 7 - xxxx xxxxxxxxx xxxxx XX2

Xx. 8

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto nařízení xx xxxxxxx Xxxxxxxx č. 1/2019, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx k stání xxxxxxxxxx motorového xxxxxxx xxx za xxxxxxxxx xxxx.

Xx. 9

Xxxxxxxx

Xxxx nařízení xxxxxx xxxxxxxxx 15. xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Magistrátu xxxxx Xxxxxxxx.

Xxx. Xxxxx Bělica x. r.

primátor města

Ing. Xxxxxx Xxxxxxx x. x.

xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x správu xxxxxxx

Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx motorových vozidel xx místních komunikacích xxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxx

Xx. 1

Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx (lokality), xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jejich xxxxxx xxxxx xxxx xx cenu sjednanou x xxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx časově xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 24 xxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx1).

(2) Xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx placeném xxxxxxxxxx (xxxxxxxx) xx xxxxxxx xxxxx:

x) Xxxxxxxx A: … první xxx xxxxxx stání jsou xxxxxx, xxxx 20 Xx xx každou xxxxxxxxx xxxxxx stání

b) Xxxxxxxx X: … 20 Xx za xxxxxx xxxxxxxxx hodinu xxxxx

x) Xxxxxxxx X x D: … xxxxx půl hodina xx xxxxxx, xxxx 20 Kč xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

x) Xxxxxxxx X: … 20 Xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Bez xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xx. 1 xxxx. 2 xxxx. x) tohoto ceníku, xxxxx zaměstnanci Magistrátu xxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Havířova, xxxxxxxxxxx fyzické a xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx úřadovnou xx xx. Xxxxxxxxx 86/2 x Havířově-Městě, x jejich xxxxxxxxxxx, xxxx placené xxxxxxxxxx x lokalitě C x X, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, kterou bude xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx na jeden xxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx x xxxxxxxx1).

Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx: … 250 Xx/ xxx.

Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx uplynutím xxxx xxxxxxxxx parkovací xxxxx xxx xxxxxxxxxxx parkovaní xx stanoví takto: … 50 Xx/xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx v xx. 1 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx užíváno xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx statutárním městem Xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxxx organizacemi x xx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx odbor komunálních xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx.

Xx. 2

Osvobození xx xxxxxxx parkovného

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx A, B x X xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:

x) označených xxxxxxx Xxxxxxx XX, Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x vozidel Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxx xxx xxxxxx xxxxxx činnosti,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxx xxx xxxxxx xxxxxx činnosti,

c) označených xxxxxxx xxxxxxxxxxx provádějících xxxxxxxx a údržbové xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx služebních xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ZTP x ZTP/P, pouze xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx IP 12 xxxxxxxx x parkovacím xxxxxxxx X 7 (xxxxxxxx xxxxxxx přepravující xxxxx xxxxx zdravotně xxxxxxxxxx), x xx xx xxxx xxx. xxxxxxx 2 xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx vozidla.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx placeném xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx X x D xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:

x) označených xxxxxxx Policie XX, Xxxxxxx xxxxxxx Havířov, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby x xxxxxxx Hasičského xxxxxxxxxxx xxxxx, a xx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) označených xxxxxxx xxxxxxxxxxx provádějících xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) označených xxxxxxxxxx xxxxxxx obchodních společností x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, a xx xxx při xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x pohřebních služeb, x xx jen xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx služebních xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx,

x) vozidel držitelů xxxxxxx XXX a XXX/X, pouze xxxx xx xxxxxxxxxxx místech xxxxxxxxxxx dopravní xxxxxxx XX 12 vozidlům x xxxxxxxxxx průkazem X 7 (xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx osobu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx), x xx na xxxx xxx. 2 xxxxxx,

x) xxxxxxx zásobování xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx naložení nebo xxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. 3

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxx Ceník za xxxxx silničních xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx komunikacích xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ze xxx 04.02.2019.

(2) Tento Xxxxx xx stání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx schválen Radou xxxxx Havířova xxxxx xxxxxxxx 2307/51RM/2020 xxx 17.08.2020.

(3) Tento ceník xxxxxx účinnosti 15. xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx vyvěšení x xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx.

Xxx. Iveta Grzonková x. r.

vedoucího odboru xxxxxxxxxxx xxxxxx

1) Nařízení č. 6/2020, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx kterých xxx xxxxxx komunikace nebo xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xxx za xxxxxxxxx xxxx.

1) Xxxxx č. 526/1990 Sb., x cenách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) Zaměstnancem podnikající xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx s místem xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx. Svornosti 86/2 x Xxxxxxxx- Xxxxx, xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx zaměstnána xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx, jejíž xxxxxxxxxx je totožné x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zaměstnavatele, xxxx na ul. Xxxxxxxxx 86/2 x Xxxxxxxx-Xxxxx.