Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx č. 6/2020,

kterým xx xxxx a xxxxxxxx nařízení x. 3/2019, xxxxxx xx xxxxxx xxxxx řád, xx xxxxx nařízení x. 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020, 5/2020

Rada xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx xx na xxxx xxxxxxxx konaném xxx 24.8.2020 xxxxxxx (xxxxxxxx x. 966/2020) xxxxx xx xxxxxxx §18 xxxxxx x. 455/1991 Xx., o živnostenském xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a podle §11 odst. 1 x §102 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxx xxxxxxxx:

Xx. 1

Xxxxx xxxxxxxx x. 3/2019, xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx, xx xxxxx nařízení x. 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020, 5/2020

Xxxxxxx x. 1 xxxxxxxx č. 3/2019, xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020, 5/2020 nově xxx xxxxx:

XXXXXXX x. 1

Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx mimo xxxxxxxxxx x stanovení xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

XXXX X.

Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxxx

Xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx xx xxx xx. 3 vymezují xxxx uvedená místa, xx xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x poskytování xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xx x této xxxxxxx stanoveno, že xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx formy xxxxxxx zboží x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, platí xx xxxxx stanoveném xxxxx zákaz jejich xxxxxxxxx.

Xxxxx A

Tržnice

Na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx xxxxx xxxx xxxxx tržnice xxxxxxxx.

Xxxxx X

Xxxxxxx

Xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx výslovně uvedených xxxxxxx:

x.

xxxxxx xxxxx

(xxxxxxxx, adresa, xxxx. x., xxx. xxxxx)

xxxxxxxx

(xxx. xxxxx prodejních xxxx, xxx. xxxxxxx xxxxxx)

xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxxx xxxxxxxx

1

Xxxxxxxx, xxxx. x. 197/1, x.x. XX 6

15 xxxx. xxxx, 420 x2

xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx (xx. 6)

doba dle xxxxxxxx omezení (xx. 6)

xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dle xx. 5

Xxxxx C

Místa pro xxxxxx trhů

Na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx pouze xx následujících xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xx. 3 odst. 3 xxx není dotčen):

č.

určení xxxxx

(xxxxxxxx, adresa, parc. x., xxx. území)

kapacita

(max. xxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

xxx. xxxxxxx výměra)

přípustná xxxxx xxxx provozu

přípustná xxxxx xxxx xxxxxxx

xxxxxxxxx sortiment, xxxx. xxxxx podmínky

1

Adventní xxxx

xxx. Přemysla Xxxxxxx XX.,

xxxx. x. 100/1, x.x. XX 1

150 xxxx. xxxx, 1050 x2

xxxxxxxx - xxxx

8:00 - 24:00

xxxxx obecné xxxxxxx sortimentu xxx xx. 5, xxxxxxxxx xxxxxx alkoholických nápojů

2

Jarní xxxx

xxx. Přemysla Xxxxxxx XX.,

xxxx. x. 100/1, x.x. XX 1

140 xxxx. xxxx, 840 x2

xxxxxx - duben

doba xxx xxxxxxxx xxxxxxx (xx. 6)

pouze obecné xxxxxxx sortimentu xxx xx. 5, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

3

Xxxxxxxx xxxx

xxx. Přemysla Xxxxxxx XX.,

xxxx. č. 100/1, x.x. ČB 1

140 xxxx. míst, 840 x2

xxxxx - xxxxxxxx

xxxx xxx xxxxxxxx omezení (xx. 6)

xxxxx obecné xxxxxxx sortimentu dle xx. 5, přípustný xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

4

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

xxxx. č. 196, x.x. XX 1

Max. 60 xxxx. míst, 360 x2

xxxxxxxxx s xxxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxx

6:00 - 13:00

xxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx, med a xxxxxxx x včelích xxxxxxxx; vejce, xxxxx x pečivo, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx moučníky, xxxxx, sirupy, džemy x marmeláda, masné xxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxx výrobky a xxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx výrobky, x xx xxx z xxxxxxx xxxxxxxx

5

Xxxxxx na xxxxxx městě

Piaristické náměstí,

parc. x. 196, k.ú. XX 1

Xxxxxx parc. x. 214, x.x. XX 1

Mlýnská xxxx. x. 217/1, x.x. XX 1

Xxxxxxxx xxxx. x. 205, x.x. XX 1

100 prod. xxxx, 600 m2

prosinec

doba xxx xxxxxxxx omezení (xx. 6)

pouze xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx. 5, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

6

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

xxxx. x. 196, x.x. XX 1

Xxxxxx parc. x. 214, x.x. XX 1

Xxxxxxx xxxx. x. 217/1, x.x. ČB 1

Xxxxxxxx xxxx. x. 205, x.x. XX 1

100 prod. míst, 600 x2

xxxxxx - xxxxx

xxxx dle obecného xxxxxxx (xx. 6)

pouze xxxxxx xxxxxxx sortimentu xxx xx. 5, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

7

Xxxxxxxx xxxxxxx trhy

nám. Xxxxxxxx Xxxxxxx XX.,

xxxx. x. 1/2, k.ú. XX 1

22 prod. xxxx, 90 x2

xxxxxxxx

xxxx xxx obecného omezení (xx. 6)

xxxxx xxxxxx xxxxxxx sortimentu xxx xx. 5, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

8

XXXXXX

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

xxxx. č. 196, x.x. ČB 1

30 xxxx. xxxx, 200 x2

Xxxx

xxxx dle xxxxxxxx xxxxxxx (čl. 6)

xxxxx xxxxxx omezení xxxxxxxxxx xxx xx. 5, xxxxxxxxx prodej xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

9

Xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx XX.

xxxx. x. 100/1, x.x. ČB 1

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. x. 196, x.x. XX 1

20 xxxx. xxxx, 200 x2

Xxxxxx - xxxxxxxx

xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx (čl. 6)

xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx. 5, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

10

Xxxx v Žižkárně

areál Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx 28

xxxx. x. 280/26, x.x. XX 6

80 xxxx. xxxx 1 530 m2

Celoročně x xxxxxxxx na xxxxxx, xxxxx,

xxxxxx x xxxxxx

xxxx xxx obecného xxxxxxx (xx. 6)

- běžně xx 7:00 do 13:30 hod

pouze obecné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx. 5, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

11

Xxxxxx Xxxx

X. Xxxxxxxx 842

parc. x. 2061/105, 2061/33

k.ú. XX 2

80 prod. xxxx 750 x2

xxxxx - listopad

doba xxx xxxxxxxx xxxxxxx (čl. 6)

xxxxx xxxxxx omezení xxxxxxxxxx xxx xx. 5, xxxxxxxxx prodej xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx X

Xxxxx xxxxx

1. X xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (xx. 2 odst. 11, xxxxxxx x. 2) x x xxxxx Xxxxxxx xx. xxxxx xxx xxxxx místa xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx:

x.

xxxxxx xxxxx

(xxxxxxxx, xxxxxx, xxxx. x., kat. xxxxx)

xxxxxxxx

(xxx. xxxxx prodejních xxxx,

xxx. celková výměra)

přípustná xxxxx doba xxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx xxxx provozu

přípustný xxxxxxxxx, příp. xxxxx xxxxxxxx

1

xx. Valentýn

nám. Xxxxxxxx Xxxxxxx II. - xxxxxxxx před loubím,

parc. x. 98,139,9,57, x.x. XX 1

6 xxxx. xxxx, 36 x2

9. xx 14.2.

doba dle xxxxxxxx xxxxxxx (čl. 6)

xxxxxxxxx výrobky, xxxxxxxxx xxxxx

2

Xxx xxxxx

xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx II. - xxxxxxxx xxxx xxxxxx,

xxxx. x. 98,139,9,57, x.x. XX 1

6 prod. xxxx, 36 x2

5 xxx xxxxx Dnem xxxxx x o xxxxx xxx

xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx (čl. 6)

xxxxxxxxx výrobky, xxxxxxxxx xxxxx

3

xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx XX.,

xxxx. č. 101, x.x. ČB 1

1 xxxx. místo, 10 x2

xxxxxx - říjen

doba xxx xxxxxxxx xxxxxxx (xx. 6)

xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, čaj, káva x xxxx nealkoholické xxxxxx

4

xxx. Xxxxxxxx Otakara XX.,

xxxx. č. 56, x.x. XX 1

1 xxxx. xxxxx 10 x2

xxxxxx - říjen

doba xxx xxxxxxxx omezení (xx. 6)

xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxx, káva x xxxx nealkoholické xxxxxx

5

xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx XX.,

xxxx. č. 101, x.x. XX 1

1 xxxx. místo, 10 x2

25.11. - 15.1.

doba xxx xxxxxxxx xxxxxxx (xx. 6)

xxxx, xxxxxxx xxxx, xxxx, rum, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxx, xxx a xxxx xxxxxxxxxxxxx nápoje, cukrovinky

6

nám. Xxxxxxxx Otakara II.,

parc. x. 56, x.x. XX 1

1 xxxx. xxxxx 10 x2

25.11. - 15.1.

doba xxx xxxxxxxx omezení (čl. 6)

xxxx, svařené xxxx, xxxx, xxx, slivovice, xxxxxxxxxx, xxxx, čaj x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx

7

Xxxxxxxx - xxxx Xxxxxxx Budweis (xxxxx provoz),

parc. x. 217/3, x.x. XX 1

1 xxxx. místo 10 m2

březen - xxxxx

xxxx xxx obecného xxxxxxx (čl. 6)

xxxxxxxx x xxxxxxx x xx, ledová tříšť, xxxxxxxxxx, xxxx, xxx x xxxx nealkoholické xxxxxx

8

Xxxxxxxx - před Xxxxxxx Budweis (zimní xxxxxx),

xxxx. x. 217/3, x.x. XX 1

1 xxxx. xxxxx 10 x2

25.11. - 15.1.

xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx (xx. 6)

xxxx, xxxxxxx xxxx, grog, xxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, káva, xxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx

9

Xx. Xxxxxxxxx,

xxxx. x. 122, x.x. XX 1

1 xxxx. xxxxx 10 x2

xxxxxx - říjen

doba xxx xxxxxxxx omezení (xx. 6)

xxxxxxxx x xxxxxxx x xx, xxxxxx xxxxx

10

Xxxxxxxxx xxxxxxx,

xxxx. x. 405, k.ú. XX 6

2 prod. xxxxx, 19 m2

doba xxx obecného xxxxxxx (xx. 6)

doba xxx xxxxxxxx omezení (xx. 6)

xxxxxx xxxxxxxxxxx, přípustný xxxxxx alkoholických xxxxxx

11

X Xxxxx xxxx,

xxxx. x. 4443, x.x. XX 3

1 xxxx. xxxxx 10 x2

xxxx dle xxxxxxxx omezení (čl. 6)

xxxx dle xxxxxxxx xxxxxxx (čl. 6)

xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx. 5

12

Xxxxxxx xxxxx,

xxxx. č. 338, x.x. ČB 6

(x xxxxxxxxx xxxxx Dvořákova)

2 xxxx. místa, 25 x2

xxxx xxx obecného xxxxxxx (čl. 6)

doba xxx xxxxxxxx omezení (xx. 6)

rychlé xxxxxxxxxxx x nealkoholické nápoje

13

Velikonoce

Lannova xxxxx,

xxxx. x. 338, x.x. ČB 6

(úsek Xxxxxxxxxx. x Xxxxxxxxxx)

6 xxxx. xxxx, 36 x2

15 xxx xxxxx xxxx Velkého xxxxx x x xxxxx xxx

xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx (xx. 6)

xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, cukrovinky, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx

14

xx. Xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx,

xxxx. x. 338, k.ú. XX 6

(xxxx Xxxxxxxxxx. x Jeronýmova)

6 xxxx. xxxx, 36 x2

9. xx 14. 2.

xxxx xxx xxxxxxxx omezení (xx. 6)

xxxxxxxxxx, cukrářské xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx

15

Xxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxx,

xxxx. x. 338, x.x. ČB 6

(xxxx Kanovnická. x Xxxxxxxxxx)

6 prod. xxxx, 36 m2

5 dní xxxxx Xxxx xxxxx x o xxxxx xxx

xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx (xx. 6)

xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx výrobky, květinové xxxxx

16

Xxxxxxx

Xxxxxxx třída,

parc. x. 338, x.x. XX 6

(xxxx Kanovnická. x Xxxxxxxxxx)

6 prod. xxxx, 36 x2

1. xx 6. 12.

xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx (čl. 6)

xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx

17

Xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx,

xxxx. x. 338, x.x. XX 6

(xxxx Xxxxxxxxxx. x Xxxxxxxxxx)

6 xxxx. xxxx, 36 x2

xxxxxxxx

xxxx dle xxxxxxxx xxxxxxx (čl. 6)

xxxxx, xxxxxxxx dekorace, cukrovinky, xxxxxxxxx výrobky

18

Biskupská

parc. x. 563, k.ú. CB 1

1 xxxx. místo, 10 m2

Březen - xxxxx

xxxx xxx obecného xxxxxxx (xx. 6)

xxxxxxxx x výrobky z xx, ledová xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxx, xxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

19

Xxxxxxx xx. x XX Prior

parc. č. 337/1, x.x. XX 6

2 xxxx. xxxxx, 20 m2

doba dle xxxxxxxx omezení (xx. 6)

xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx (xx. 6)

xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx čl. 5

20

Krajinská

parc. x. 337, x.x. XX 1

1 xxxx. xxxxx 10 x2

xxxxxx - říjen

doba xxx xxxxxxxx xxxxxxx (čl. 6)

xxxxxxxx a výrobky x ní, xxxxxx xxxxx, cukrovinky, káva, xxx x jiné xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

21

Xxxxxxxxx

xxxx. č. 337, k.ú. XX 1

1 xxxx. místo 10 x2

25.11. - 15.1.

xxxx xxx obecného xxxxxxx (xx. 6)

xxxx, xxxxxxx xxxx, grog, xxx, xxxxxxxxx, hruškovice, xxxx, xxx x xxxx nealkoholické nápoje, xxxxxxxxxx

22

Xxxxxxxxx

xxxx. x. 4421, x.x. ČB 1

1 xxxx. místo 10 x2

xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx (xx. 6)

doba xxx obecného xxxxxxx (xx. 6)

pouze obecné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx. 5

23

Xxxxxxxxx nám.

parc. x. 409, x.x. XX 6

1 prod. xxxxx 10 x2

xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx (xx. 6)

doba dle xxxxxxxx omezení (čl. 6)

xxxxx xxxxxx omezení xxxxxxxxxx xxx xx. 5

24

xxx. Xxxxxxxx Otakara XX.,

xxxx. č. 134, x.x. ČB 1

1 xxxx. místo 5 x2

xxxxxx - říjen

doba xxx obecného omezení (xx. 6)

zmrzlina a xxxxxxx z xx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxx, xxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx nápoje

2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx uvedeného x xxxx. 1 xxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx (xx. 5), době (čl. 6) x dalším xxxxxxxxx (čl. 7) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx jiná omezení x povinnosti stanovené xxxxx xxxxxxxxx anebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx X

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx České Xxxxxxxxxx bez xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx řádem ve xxxxxx x sortimentu (xx. 5), xxxx (xx. 6) x xxxxxx xxxxxxxxx (čl. 7) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx x povinnosti xxxxxxxxx xxxxx nařízením xxxxx xxxxx právním xxxxxxxxx.

XXXX XX.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx sortimentu

1. Xxxxx xxxxxxx alkoholických xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx čl. 5 xxxx. x) xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxx X. xxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nápojů xxxx provozovnu xxx xx. 5 xxxx. x) xx xxxxxx xxxxxxxxxx na následující xxxxx x xxxx:

x.

xxxxxx xxxxx/xxxx

(xxxxxxxx, xxxxxx, xxxx. x., xxx. xxxxx)

xxxxxxxx

(xxx. xxxxx xxxxxxxxxx xxxx)

xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

1

Xxxxx fest Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx x Xxxxxxxx, xxxx. x. 321/1, 307, x.x. XX 1

2 prod. xxxxx

xxxxxx - xxxx

2

Xxxxxxxx Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx, xxxx. x. 374, k.ú. XX 1

2 prod. místa

červen - září

3

Festival Xxxxx xxxxx, xxxx městu

Krajinská, xxxx. x. 321/1, Xxxxxxxx, parc. x. 307, 314,

Xxxxxxxxxxx, xxxx. x. 19, Xxxxx, xxxx. x. 191, Xxxxxxx nábř.,

parc. x. 571/1, Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. x. 196, xxx.Xxxxxxxx Otakara II., xxxx. č. 100/1

xxx x x.x. ČB 1

40 xxxx. míst

srpen - xxxx

4

Xxxxxxxx XXXXXXXXXXX

Xx. Xxxxxxxxx, xxxx. č. 121/1, k.ú. XX 1

Xxxxxx, parc. x. 142, x.x. XX 1

2 xxxx. místa

květen - xxxx

5

1/2 maraton Xxxxx Xxxxxxxxxx

xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx XX., parc. x. 100/1, x.x. XX 1

2 xxxx. xxxxx

xxxxxx - xxxxxx

6

Xxxxx xxx x Xxxx xxx

xxx. Xxxxxxxx Otakara XX., parc. x. 100/1, x.x. XX 1

2 xxxx. xxxxx

xxxxx

7

XXXXXXX

xxx. Xxxxxxxx Otakara II., xxxx. č. 100/1, x.x. XX 1

2 xxxx. xxxxx

xxxxxx - xxxxx

8

Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx

xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx XX., xxxx. x. 100/1, x.x. ČB 1

2 xxxx. xxxxx

xxxx

9

Xxxxxxxx Vltava xxxx

xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx XX., xxxx. x. 100/1, x.x. XX 1

X Černé xxxx, xxxx. x. 396, x.x. ČB 1

xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx. č. 409/1, x.x. XX 6

park Xx Sadech, parc. x. 4421, 4443, x.x. XX 3

Zátkovo xxxx., xxxx. x. 185/1, x.x. XX 1

Xxxxxxxx ostrov, parc. x. 572, x.x. XX 1

7 prod. xxxx

xxxx - xxxxx

10

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx XXX 3x3 Xxxx

xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx XX., parc. č. 100/1, x.x. XX 1

2 prod. xxxxx

xxxxxx

11

Xxxxx Xxxx Xxx Xxxxxxxx

xxx. Xxxxxxxx Otakara XX., xxxx. č. 100/1, x.x. ČB 1

2 xxxx. xxxxx

xxxxxx - xxxx

12

Xxxxx jižních Xxxx

xxx. Xxxxxxxx Otakara II., xxxx. č. 100/1, x.x. XX 1

2 xxxx. xxxxx

xxxxxx - xxxx

13

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx XX., xxxx. x. 100/1, x.x. XX 1

Xxxxxxxxxxx náměstí, xxxx. x. 196 x.x. XX 1

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxx. č. 572, k.ú. XX 1

6 prod. míst

květen - xxxxx

14

Xxxxxxxx xxx Xxxxxx věží

nám. Xxxxxxxx Xxxxxxx XX., xxxx. x. 100/1, x.x. XX 1

4 prod. xxxxx

xxxxxxxx

15

Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x XX Xxxxxx,

xxxx. x. 415/1, x.x. ČB 6

5 xxxx. xxxx

xxxx - xxxxxxxx

16

Xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx ostrov, xxxx. č. 572, x.x. XX 1

5 xxxx. míst

květen

17

Buskers Fest

nám. Xxxxxxxx Xxxxxxx XX., xxxx. x. 100/1, x.x. XX 1

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxx. x. 572, k.ú. ČB 1

5 xxxx. xxxx

xxxxxx

18

Xxxxxxx

xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx II., xxxx. č. 100/1, x.x. ČB 1

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. x. 196 x.x. ČB 1

Xxxxxxxx ostrov, parc. x. 572, k.ú. XX 1

7 prod. xxxx

xxxxxx

19

Xxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxx. x. 572, x.x. ČB 1

1 xxxx. xxxxx

xxxxxx

20

Xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, parc. x. 196 x.x. XX 1

2 xxxx. xxxxx

xxxxxxxx - srpen

21

Red Xxxx Xxxx Xxx

xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx XX., xxxx. č. 100/1, x.x. ČB 1

2 xxxx. xxxxx

xxxxx - xxxxx

22

Xxxxxxxx Xxxx Viet Xxx

xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx XX., xxxx. č. 100/1, x.x. XX 1

3 xxxx xxxxx

xxxxxx - říjen

23

Florbalový xxxxxx

xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx XX., xxxx. č. 100/1, x.x. XX 1

2 xxxx. xxxxx

Xxxxxx - xxxxxx

24

Xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx společenské xxxx xx parkovišti u Xxxxxxxx xxxxx,

xxxx. x. 2216/1, x.x. XX 2

10 prod. xxxx

xxxxxxxxx

25

Xxxxxxxx, xxxxxxxxx a jiné xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx Vysokoškolských xxxxxx,

xxxx. x. 1299/1, 1299/4, 1297/1, 1272/1, 1289/1, x.x. XX 2

10 xxxx. míst

celoročně

26

Sousedská slavnost Xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx, xxxx. x. 4259/1, k.ú. XX 3

4 xxxx. xxxxx

xxxxxx - xxxxx

27

Xxxxxxxxxx x reklamní xxxxxx xxx E.ON

Sokolský ostrov, xxxx. x. 572, x.x. XX 1,

1 xxxx. xxxxx

xxxxxx - xxxxx

28

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx ostrov, xxxx. č. 572, x.x. ČB 1,

3 xxxx. xxxxx

xxxxxx - xxxxx

29

Xxxxxxx xxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxx. č. 572, x.x. ČB 1,

5 prod. xxxx

xxxxxx - říjen

30

Běh Xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx ostrov, xxxx. x. 574/1, x.x. XX 1,

2 xxxx. xxxxx

xxxxxx - xxxxx

31

Xxx xxx xxxxx národa Xxxxx Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxx. č. 574/1, x.x. ČB 1,

1 xxxx. místo

březen - xxxxx

32

Xxxxxx před K2

Sokolský xxxxxx, xxxx. č. 574/1, k.ú. ČB 1,

1 xxxx. místo

březen - xxxxx

33

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx XX

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxx. č. 574/1, x.x. ČB 1,

1 xxxx. xxxxx

xxxxxx - xxxxx

34

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx XX x VŠTE

Sokolský xxxxxx, xxxx. x. 574/1, k.ú. XX 1,

1 xxxx. místo

březen - xxxxx

35

Xxxxxx fakult XX

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxx. x. 574/1, k.ú. XX 1,

1 prod. xxxxx

xxxxxx - říjen

36

Sokolský xxxxxx

xxxx. x. 571/2, x.x. XX 1

1 xxxx. místo

březen - xxxxx

37

xxxx. x. 2216/44, x.x. XX 2

(xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx - xxxxxxx x blízkosti xxxxxx xxxxxxxxxx X Xxxxx xxxxx)

1 xxxx. xxxxx

xxxxxx - xxxxx

38

xxxx. x. 1493/2, k.ú. XX 6

(lokalita x Xxxxxx jezu)

1 prod. xxxxx

xxxxxx - říjen

39

parc. x. 1119/2, x.x. XX 7

(xxxxxxxx u Xxxxxx xxxx)

1 xxxx. xxxxx

xxxxxx - xxxxx

40

xxxx. x. 2398, k.ú. XX 6

(xxxxxxxx x Xxxxxxx jezu)

1 xxxx. xxxxx

xxxxxx - xxxxx

41

XXXX XXXX XXXX

xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx XX., parc. x. 100/1, x.x. XX 1

20 xxxx. xxxxx

xxxxxx

42

Xxxxxxxx Barev

Sokolský ostrov, xxxx. č. 572, x.x. XX 1

5 xxxx. míst

červen

43

Dračí xxxx

Xxxxxxx x Xxxxxxxxx haly, xxxx.x. 1635/22, x.x. XX 2

1 prod xxxxx

xxxxxx

44

xxxx. x. 1488/1, x.x. CB 6

(lokalita x Xxxxxx xxxx)

1 xxxx. xxxxx

xxxxxx - xxxxx

45

Xxxxxxx POTMĚ

nám. Xxxxxxxx Xxxxxxx XX., parc. x. 100/1, k.ú. XX 1

1 prod. xxxxx

xxxxx - září

46

parc. x. 1853/8, x.x. XX 2

(xxxxxxxx Xxxxxxxxx)

1 xxxx. xxxxx

xxxxxx - xxxxx

47

Xxxxxxx xxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx, parc. x. 572, x.x. XX 1

1 prod. xxxxx

xxxxx

48

Xxxxxxxxxxx xxxx - Česká xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxx. x. 572, x.x. ČB 1

1 xxxx. místo

září

Čl. 2

Účinnost

Toto xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. (26.8.2020)

Xxx. Xxxx Xxxxxxx x. x.

xxxxxxxx města

Ing. Xxx Xxxxxxx v. x.

xxxxxxxx xxxxxxxxx