Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Statutární xxxxx Xxxxxx-Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx x. 2/2020,

xxxxxx xx vydává xxxxx xxx

Xxxx xxxxx Frýdku-Místku xx na xxx 55. xxxxxx xxxxxx xxx 15.07.2020 xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx §18 odst. 1 xx 4 xxxxxx x. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x v xxxxxxx x §11 xxxx. 1 x §102 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx č. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, toto xxxxxxxx:

Příloha č. 1 - Náměstí Svobody, Xxxxxx

Příloha č. 2 - Zámecké xxxxxxx, Xxxxxx

Příloha č. 3 - Xxxxxxx Frýdeckého xxxxx, Xxxxxx

Příloha č. 4 - XXXXX, Xxxxxxxxx, Xxxxxx

Příloha č. 5 - Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx

Příloha č. 6 - Park Xxx xxxxxx, Xxxxxx

Příloha č. 7 - Xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx

Příloha č. 8 - Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx

Příloha č. 9 - Xxxxxx Staroměstská, Xxxxxx

Příloha č. 10 - OC Xxxxx, Xxxxxx

Příloha č. 11 - Xxxxxxxxx, Frýdek

Příloha č. 12 - xxxxxxxx stadionu XX Xxxxxx, Xxxxxx

Příloha č. 13 - xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx, Xxxxxx

Příloha č. 14 - xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx

Příloha č. 15 - xxxxx SDH x Xxxxxxxxxxxxx

Příloha č. 16 - xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx

Příloha č. 17 - Xxx xxxxxxx, Chlebovice

Příloha č. 18 - xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx

Příloha č. 19 - xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx XXXX, Xxxxxxxxxx

Příloha č. 20 - sokolské xxxxxx Xxxxxxx

Příloha č. 21 - xxxxxxx Sboru xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxx

Příloha č. 22 - xxxxxxxxxxxx u kostela, Xxxxxxx

Xx. 1

Úvodní xxxxxxxxxx

1) Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx města Frýdku-Místku.

2) Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx mimo xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx-Xxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx.

3) Xxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxx celé xxxxx xxxxx Xxxxxx-Xxxxxx, x xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x vlastnictví x xxxx.

Xx. 2

Místa xxx xxxxxx zboží x poskytování xxxxxx

1) Xx xxxxx statutárního xxxxx Frýdku-Místku je xxxxx xxxx provozovnu xxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx jiným xxxxxx xxxxxxxxxxx stavebním xxxxxxx1) (xxxx xxx „xxxxxxxxxx“) xxxxxxxxxxxx nabídku x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x poskytování xxxxxx (dále xxx „xxxxxx“) pouze na xxxxxxx určených xxxxx xxxxxxxxx, x to xx tržních xxxxxxx x tržištích xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx nařízení, xx předsunutých xxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx. 3

Vymezení xxxxxxxxxx pojmů

1) Provozovna xx xxxxxxx, x xxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx rozhodnutím, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx vyžadovaným stavebním xxxxxxx.1)

2) Xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění2), xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

3) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx právnická xxxxx, která provozuje xxxxxxx, xx. xxxxxxxx xxxxxxxx místo xxxxxxxx.

4) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx s využitím xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx čtyř xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx nařízení, xxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxx prodejní xxxxx.

6) Tržiště xx xxxxxxxxx pěti x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx.

7) Předsunuté prodejní xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx kterém se xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx prodejního xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, musí x xx xxxxxxx přímo xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx nepovažuje xxxxx xxx nabídku zboží, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx obchodu.

8) Restaurační xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx živnosti "xxxxxxxxx xxxxxxx" (xxxx. xxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxx xx provozována xxxxxxxxx xxxxxxx) a xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx mít xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx personálu x nabídka sortimentu xxxx xxx xxxxxxx x provozovnou.

9) Prodejní xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx prostoru nad xxx, xxxxx nesmí xxxxxx xxxx částí, xx xxxxxx či xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx stánek, xxxx, xxxx, vozík, stojan xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x hygienické požadavky, xxxxx xx vyžadují xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx zařízení xxxxxx x tomuto xxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxx přenášeno. Prodejním xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k prodeji.

10) Xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxx provozovnu, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx němž xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx služeb xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyhledáván xxxxxxxxx z xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx3), xxxxxxx-xx xx x xxxxxxx.

11) Xxxxxxx xxxxxx xx prodej xxxx provozovnu provozovaný xxxxxx xxxxxxxx, při xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx bez předchozí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prodejcem xxxx xxxxxxx prostranství, xxxxxxx obcházením xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

12) Pojízdný xxxxxx je prodej xxxx provozovnu xxxxxxxxxxxxx xxx předchozí xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (ručně xxxxxxx xxxxxx, kola, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.), xxxxxxxxx xxxxxxxx mimo xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

13) Xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxx úplatného xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx xx xxx xx jednom xxxxx xxxxxx a xx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx musí xxxxxx x stanoviště xxxxx xxx xxxxx účel xxxxxxxxx.

Xx. 4

Pravidla pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxx

1) Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx:

x) x xxxxxxx zboží, xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx k xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xx to, xxx provozem nedocházelo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, zabezpečit, aby xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx bezpečnost xxxx, neblokovat xxxxxxxxxx xxxxxxxx místa xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxx byla xxxxxxxxx xxxxxxx ochrana x souladu se xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) zajíždět xxxxxxx x xxxxxxxx xxx x čase x xxxxxxx určených xx tržištích x xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx x činnost xxxxxxxxxxx xxxxxx4).

2) Možnost xxxxxxxxxxxx prodej xxxx xxxxxxxxxx xxx tohoto xxxxxxxx nezbavuje xxxxxxxx xxxxxxxxxx prokázat xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx pozemku (xxxx. xxxxxxx xxxxx) x xxxxxxxxxxxxxx xxxx vlastníkem, x xxxxxxxxx prostranství xxxxxxx xxxxxxx poplatek xxxxxxxxxxxx xxxxx Frýdek-Místek, x případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx odboru xxxxxxx x silničního xxxxxxxxxxxx xx zvláštnímu xxxxxxx xxxxxxxx komunikací. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x zemědělství.

3) Xxxxx x povinnosti xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx dotčena5).

4) Nestanoví-li xxxxxxxx xxxxxxx jinak, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx být prodejcem x nákupního xxxxxxxx xxxxxxxxx označeno alespoň xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxx x příjmením xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx o xxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx6). Prodejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, podomního x xxxxxxxxxx prodeje xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

5) Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx místa pouze xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, časově xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx zásobování, xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx zboží x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

6) Xxxxxxx xxxx xxx xx vhodném, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx (pokud xx xxxxx). Na xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx míst x doba xxxxxxx.

Xx. 5

Xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, stanovení xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxx

1) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx:

- xxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxx x čistotě,

- xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpad xx xxxxxx xxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxx, xxxxxxxx s xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx tržiště x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx7),

- zajistit pravidelný xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

- xx xxxxxxxx xxxx prodeje xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x uklizené,

- xxxxxxx xxxxxxx tak, xxx xxx xxxxxxxx řádný x nerušený xxxxxx,

- xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

- xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx prostor xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx.

2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx:

- xxxxxxxx prodejní xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx sběrných xxxxx xx odpad, xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx místa x xxxxxxx se zvláštními xxxxxxxx,

- xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx místo xxxxx x xxxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxx místa tak, xxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

- xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx osob x zásobování,

- xxxxxxx xxxxxxxx zařízení v xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx x zvláštními xxxxxxxx vztahujícími xx x jednotlivému xxxxxxxxxx.

Xx. 6

Xxxx prodeje

Doba xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx:

x) Xxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx je xx 6:00 x xx 22:00 h.

b) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx provozovány xxxxxxxxx, xxxxxxxxx doba xxxxxxx xx od 7:00 x xx 22:00 x.

Xxxxxxx doba xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx závazné xxxxxxxx x xxxxxx klidu.

Čl. 7

Xxxxxxxx formy xxxxxxx

X xxxxxxx města Frýdek x Xxxxxx je xxxxxxx:

- xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

- xxxxxxxxxx prodej,

- podomní xxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x formu xxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx. 8

Xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx nařízení xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx se nevztahuje xx:

x) xxxxxx tisku xxxxxxxxxxxxxxx kamelotů,

b) prodej xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx obsluhovaných xxxxxxxxxxxxx,

x) xx prodej xxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx konána v xxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx8),

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxx uskutečňovanou xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx9),

x) prodej xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx sv. Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx dne xxx x Xxx xxxxx x období xx 3 xxx před xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) prodej xxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx prodeje u xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx zesnulých x období xx 13.10. xx 2.11. xxxxxxxxxxxx roku včetně,

g) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxx xx 20 xxx xxxx velikonočním xxxxxxxx xx velikonočního pondělí xxxxxx,

x) xxxxxx ryb, xxxxxxxxx stromků, xxxxx x chvojí x xxxxxx xx 1.12. xx 24.12. xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) provozování xxxxxxxx xxxxxxx10),

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx zboží nebo xxxxxxxxxxx služeb,

k) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx umístěné xxx současného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) prodej x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zvířecími xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x scénickými xxxxxxxx xxx xxxx x divadlo,

m) xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx občerstvení x xxxxxxxxxxx služeb, xxxxxx přepravy osob, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x prodejního xxxxxxxx xxxx jízdní kolo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx11).

Xx. 9

Xxxxxxxx x xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxx Magistrát xxxxx Xxxxxx-Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pověřených xxxx x Městská xxxxxxx Xxxxxx-Xxxxxx.

Xx. 10

Závěrečná xxxxxxxxxx

1) Tímto xxxxxxxxx xx xxxx Xxxxxxxx xxxxx č. 1/2020, kterým xx xxxxxx xxxxx xxx.

2) Xxxx nařízení xxxxxx xxxxxxxxx 16.7.2020.

XXXx. Xxxxxx Xxxxxxx, XxX.

xxxxxxxx

Xxx. Xxxxxxx Hořínek

náměstek xxxxxxxxx

Xxxxxxx č. 1

Xxxxx xxxxx, xxxxxxx: Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx

Xxxxxxxx: části xxxxxxx p.č. 3131, x.x. 3132 x x.x. 5155, vše x x.x. Místek, xxxxxxx xxx 2.500 x2 - dle xxxxxxxxxx znázornění

Doba xxxxxxx: xxx xx. 6 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxx (tržní xxx) x x xxxxxxx x xxxxxxx právními xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx:

 • Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx pozemku s xxxx provozovatelem xxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx vyjádření xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx města Xxxxxx-Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx komunikací.

Příloha x. 2

Xxxxx xxxxx, tržiště: Zámecké xxxxxxx, Xxxxxx

Xxxxxxxx: xxxxxxx x.x. 70 v x.x. Xxxxxx, rozloha xxx 5.000 x2

- Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx cca 500 x2 (xxxxxxx elipsa) x xxxxxxx dle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

- Pokud xx zastaven průjezd xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxx (xx xxxxxx - xxx níže) xxxxxxxx xxxx pozemek

Doba prodeje: xxx xx. 6 xxxx. 1 tohoto xxxxxxxx (xxxxx xxx) x x souladu x dalšími xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx povinnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx:

 • Xxxxxxxx právní xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx pozemku x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx vyjádření xxxxxx xxxxxxx x silničního xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx-Xxxxxx xx zvláštnímu xxxxxxx xxxxxxxx komunikací.

Příloha x. 3

Tržní xxxxx, xxxxxxx: Nádvoří Xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx: části xxxxxxx p.č. 3340 x x.x. Xxxxxx, x rozloze cca 1.000 x2 - xxx xxxxxxxxxx znázornění

Doba xxxxxxx: dle xx. 6 xxxx. 1 xxxxxx nařízení (tržní xxx) a x xxxxxxx x dalšími xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx povinnosti xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx:

 • Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx č. 4

Tržní xxxxx, tržiště: XXXXX, Xxxxxxxxx, Xxxxxx

Xxxxxxxx: plocha x xxxxxxxxx 20m x 8x xx xxxxxxx x.x. 1337 x x.x. Xxxxxx (xxxxx dotčená část xxxxxxx - xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx)

Xxxx prodeje: xxx xx. 6 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxx (tržní xxx) x v xxxxxxx x dalšími xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx související x xxxxxxxx:

 • Xxxxxxxx právní xxxxx k užívání xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx prostranství xxxxxxxxxx xxxxxx Magistrátu města Xxxxxx-Xxxxxx.
 • Xxxxxxxx vyjádření odboru xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Magistrátu města Xxxxxx-Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx místních xxxxxxxxxx.

Příloha x. 5

Tržní xxxxx, xxxxxxx: Sady Xxxxxxxx Smetany, Xxxxxx

Xxxxxxxx: xxxx xxxxxxx x.x. 155/1 v x.x. Xxxxxx, xxxxxxx xxx 5.400 m2 - xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxx: xxx xx. 6 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxx (tržní xxx) x x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx:

 • Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxxxx xxxx vlastníkem. Zajistit xxxxxxxxx odboru xxxxxxx x silničního xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx města Xxxxxx-Xxxxxx xx zvláštnímu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x veškerá xxxxxx vybavení xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxx xxxxxxxx xxxxxx je xxx xxxxxxxxx pouze xx předchozím písemném xxxxxxxx odboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx (xxxx jen „XXXxX“).Xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx. 1 x xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a záhonových xxxxxxx xxxxxx (xxxx) x xxx. 2,5 x od kmene xxxxxx. Umisťovat xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx po předchozím xxxxxxxx souhlasu „OŽPaZ“.

Xxxxxxx x. 6

Xxxxx xxxxx, xxxxxxx: Xxxx Xxx xxxxxx, Xxxxxx

Xxxxxxxx: xxxxx xxxxxxx x.x. 3350/1, p.č. 3350/11 x x.x. 3350/12, xxx x k.ú. Xxxxxx, rozloha xxx 5.200x2 - dle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx prodeje: xxx xx. 6 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxx) x x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx související x xxxxxxxx:

 • Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx k užívání xxxxxxxxxxx pozemku x xxxx provozovatelem nebo xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dopravy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx-Xxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxxx prodejní xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx plochách.
 • Mimo xxxxxxxx xxxxxx xx lze xxxxxxxxx pouze xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx životního xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx (xxxx xxx „OŽPaZ“). Xxxxxxxx xxxxx a veškerá xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx. 1 m xx kraje květinových xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx) x xxx. 2,5 x xx kmene xxxxxx. Umisťovat prodejní xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx výše uvedené xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx souhlasu „XXXxX“.

Xxxxxxx x. 7

Xxxxx xxxxx, xxxxxxx: Xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx

Xxxxxxxx: xxxxxxx p.č. 4486/1, x.x. 4486/4, p.č. 4493/4 x x.x. 4511, vše x x.x. Xxxxxx, xxxxxxx xxx 50.000 x2 - xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxx: xxx xx. 6 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxx) x x souladu x xxxxxxx xxxxxxxx předpisy.

Další xxxxxxxxxx související s xxxxxxxx:

 • Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x užívání xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx vlastníkem. Xxxxxxxx vyjádření xxxxxx xxxxxxx x silničního xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx-Xxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx životního xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx-Xxxxxx x užívání zeleně.

Xxxxxxx x. 8

Xxxxx xxxxx, xxxxxxx: Slezan Xxxxxxxx, Xxxxxx

Xxxxxxxx: xxxxxxx x.x. 2814/1 x x.x. Xxxxxx, xxxxxxx xxx 5.000 x2 - dle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxx: xxx xx. 6 xxxx. 1 tohoto xxxxxxxx (xxxxx xxx) x x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx související s xxxxxxxx:

 • Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx příslušného xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

Příloha x. 9

Tržní xxxxx, xxxxxxx: Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Frýdek

Umístění: pozemky x.x. 1949, x.x. 1953/1, p.č. 1953/3 x p.č. 1955, xxx x x.x. Xxxxxx, rozloha xxx 10.000 x2 - xxx grafického xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxx: xxx xx. 6 odst. 1 xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxx) x x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx povinnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx:

 • Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx příslušného xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 10

Xxxxx xxxxx, xxxxxxx: XX Xxxxx, Xxxxxx

Xxxxxxxx: pozemek x.x. 3235/47 x xxxx xxxxxxx x.x. 3244, x.x. Frýdek (xx přístupový xxxxxxx x lávce pro xxxx; xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxx celkem xxx 13.316 x2 - xxx xxxxxxxxxx znázornění

Doba xxxxxxx: xxx xx. 6 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxx (tržní xxx) x x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx předpisy.

Další povinnosti xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx:

 • Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx příslušného xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Uhradit xxxxxx poplatek xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odboru Xxxxxxxxxx xxxxx Frýdku-Místku.

Xxxxxxx č. 11

Tržní xxxxx, xxxxxxx: Faunapark, Xxxxxx

Xxxxxxxx: pozemek x.x. 3261, k.ú. Frýdek, xxxxxxx xxxxxx xxx 14.391 m2 - xxx grafického xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxx: xxx čl. 6 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxx (tržní xxx) x x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx předpisy, a xx pouze během xxxxxx kulturních, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx:

 • Xxxxxxxx xxxxxx titul x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx vlastníkem. Xxxxxxxxx xxxxxxxx místa x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pouze xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
 • Xxxx xxxxxxxx xxxxxx je xxx xxxxxxxxx xxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx životního xxxxxxxxx x zemědělství (xxxx xxx „OŽPaZ“).Prodejní xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx min. 1 x xx xxxxx květinových záhonů x záhonových xxxxxxx xxxxxx (xxxx) a xxx. 2,5 x xx kmene xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x nižší xxx xxxx xxxxxxx vzdálenosti xx možné xxxxx xx xxxxxxxxxx písemném xxxxxxxx „XXXxX“.

Příloha č. 12

Xxxxx xxxxx, tržiště: xxxxxxxx xxxxxxxx XX Slezan, Xxxxxx

Xxxxxxxx: xxxxxxx p.č. 3055, x.x. 3057, x.x. 3059/20, p.č. 3059/53, x.x. 3061, x.x. 3071/1, x.x. 3071/5, x.x. 3072/1, x.x. 3072/2, x.x. 3059/52, p.č. 3071/4, xxxx 3066, vše x.x. Frýdek, rozloha xxxxxx cca 11.157 x2 - xxx xxxxxxxxxx znázornění

Doba prodeje: xxx čl. 6 xxxx. 1 tohoto xxxxxxxx (tržní řád) x v xxxxxxx x dalšími právními xxxxxxxx.

Xxxxx povinnosti související x xxxxxxxx:

 • Xxxxxxxx právní xxxxx x užívání xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.X xxxxxxx umístění xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx zaměnitelné x xxxxxxxxxx xxxxx x ochranném xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx 60 x xx xxx krajní xxxxxx, xxxxxxx xxxx 30 x xx hranic xxxxxx dráhy, zajistit xxxxxxx drážního xxxxx.X xxxxxx dráhy xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které se xxxxxxxx xx podnikání (§4a x §8 xxxxxx x. 266/1994 Xx.)

Xxxxxxx x. 13

Xxxxx xxxxx, xxxxxxx: xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx, Xxxxxx

Xxxxxxxx: xxxxxxx x.x. 216/1, x.x. Xxxxxx, rozloha xxxxxx xxx 1.400 x2 - dle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxx: xxx čl. 6 xxxx. 1 tohoto xxxxxxxx (xxxxx xxx) x x xxxxxxx x dalšími xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx související x prodejem:

 • Zajistit xxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Prodejní místa x veškerá jejich xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx. 1 m xx xxxxx xxxxxxxxxxx záhonů x záhonových xxxxxxx xxxxxx (xxxx) a xxx. 2,5 m xx xxxxx xxxxxx.

Příloha x. 14

Tržní xxxxx, xxxxxxx: sportovní xxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxx: xxxxxxx x.x. 476/1, k.ú. Xxxxxxx, xxxxxxx celkem xxx 2.433 m2 - xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxx: xxx xx. 6 xxxx. 1 xxxxxx nařízení (xxxxx xxx) a x xxxxxxx x xxxxxxx právními předpisy.

Další xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx:

 • Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx příslušného xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx. 2,5 x xx kmene xxxxxx.

Příloha x. 15

Xxxxx xxxxx, xxxxxxx: xxxxx XXX v Zelinkovicích

Umístění: xxxxxxx x.x. 302/1, x.x. Xxxxxxx, rozloha xxxxxx cca 311 x2 - xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxx: xxx čl. 6 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxx) x x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx:

 • Xxxxxxxx právní xxxxx x užívání xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

Příloha č. 16

Xxxxx xxxxx, xxxxxxx: areál Xxxxxxx, Xxxxxx

Xxxxxxxx: xxxxxxx x.x. 149/2, x.x. Xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx 8.171 x2 - dle grafického xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxx: dle xx. 6 xxxx. 1 tohoto xxxxxxxx (xxxxx řád) x x xxxxxxx x xxxxxxx právními xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx:

 • Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx poplatek xx užívání veřejného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx města Xxxxxx-Xxxxxx.
 • Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx umisťovat xxx. 1 x xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (keřů) x xxx. 2,5 x xx kmene xxxxxx.

Xxxxxxx č. 17

Xxxxx xxxxx, tržiště: Xxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx: xxxxxxx x.x. 485/1, x.x. 486/1, x.x. 486/3 x část pozemku x.x. 484, xxx x.x. Xxxxxxxxxx, rozloha xxxxxx cca 1.766 x2 - dle xxxxxxxxxx znázornění

Doba prodeje: xxx čl. 6 xxxx. 1 tohoto xxxxxxxx (xxxxx xxx) x x souladu x xxxxxxx právními xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx související x prodejem:

 • Zajistit xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Na xxxxxxx x.x. 486/1 x x.x. 486/3, oba x.x. Xxxxxxxxxx, xxxx Xxxxxx-Xxxxxx (zahrada Xxxx xxxxxxx) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx. 2,5 m od xxxxx stromů.

Xxxxxxx x. 18

Xxxxx xxxxx, xxxxxxx: sportovní xxxxx Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx: pozemek x.x. 73 x x.x. 75/1, xxx x.x. Chlebovice, xxxxxxx xxxxxx xxx 12.359 x2 - xxx xxxxxxxxxx znázornění

Doba xxxxxxx: xxx čl. 6 xxxx. 1 tohoto xxxxxxxx (tržní xxx) x x xxxxxxx x dalšími právními xxxxxxxx.

Xxxxx povinnosti xxxxxxxxxxx x prodejem:

 • Zajistit xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx pozemku x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xx pozemku x.x. 75/1, k.ú. Xxxxxxxxxx, prodejní xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx. 2,5 m xx xxxxx xxxxxx.

Příloha x. 19

Tržní xxxxx, xxxxxxx: xxxxxxxxxx xxxx prodejnou XXXX, Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx: xxxx xxxxxxx x.x. 331, k.ú. Xxxxxxxxxx, xxxxxxx celkem xxx 125 x2 (xxxxxxxx plocha xxxxxxxxxx) - xxx grafického xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxx: dle xx. 6 xxxx. 1 tohoto nařízení (xxxxx xxx) x x souladu s xxxxxxx právními xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx:

 • Xxxxxxxx právní xxxxx x užívání xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx.

Příloha č. 20

Tržní xxxxx, xxxxxxx: sokolské xxxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxx: xxxxxxx x.x. 1051/1 x x.x. 1056/11, oba x.x. Xxxxxxx x Xxxxxx-Xxxxxx, rozloha xxxxxx xxx 7.114 x2 - xxx grafického xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxx: dle xx. 6 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxx) x x xxxxxxx s xxxxxxx právními předpisy.

Další xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx:

 • Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx příslušného xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo vlastníkem.

Xxxxxxx č. 21

Xxxxx xxxxx, tržiště: zahrada Xxxxx xxxxxxxxxxxx hasičů, Xxxxxxx

Xxxxxxxx: xxxx xxxxxxx x.x. 105/2 x x.x. Xxxxxxx u Xxxxxx-Xxxxxx, rozloha cca 440 x2 (xxx xxxxxxx x přístřešku) - xxx grafického xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxx: dle xx. 6 xxxx. 1 tohoto xxxxxxxx (xxxxx xxx) a x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx:

 • Xxxxxxxx xxxxxx titul x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx vlastníkem.

Xxxxxxx x. 22

Xxxxx xxxxx, xxxxxxx: xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, Skalice

Umístění: xxxx xxxxxxx x.x. 1158/3 x x.x. Xxxxxxx u Xxxxxx-Xxxxxx, xxxxxxx xxx 100 x2 (xxxxxxxx xxxxxx xxxxx stát v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx) - xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxx: xxx xx. 6 xxxx. 1 xxxxxx nařízení (tržní xxx) x x xxxxxxx x dalšími xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx:

 • Xxxxxxxx xxxxxx titul x xxxxxxx příslušného xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx vlastníkem.
 • Zajistit xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx hospodářství Magistrátu xxxxx Xxxxxx-Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

1) Xxxxx č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx plánování x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

2) §2 zákona č. 455/1991 Sb., x živnostenském xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

3) §34 zákona x. 128/2000 Xx., x obcích (xxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

4) Zákon č. 255/2012 Sb., x xxxxxxxx (kontrolní xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

5) Zákon č. 110/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů

Zákon č. 166/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx péči x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx č. 526/1990 Sb., x xxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů

Zákon č. 89/2012 Sb., xxxxxxxx zákoník, xx znění pozdějších xxxxxxxx

Xxxxx č. 65/2017 Sb., x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx návykových xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů

6) §17 xxxx. 7 zákona x. 455/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

7) §16 xxxx. 1 xxxx. b), x), x) xxxxxx x. 185/2001 Xx., x xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

8) xxxxx č. 117/2001 Sb., x veřejných sbírkách x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

9) §3 xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

10) xxx x. č. 111/1994 Sb., x silniční xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

11) splňující požadavky xxxxxxxx č. 341/2014 Sb. x xxxxxxxxxxx technické xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, příloha č. 12, písm. x).