Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Statutární xxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 9/2020,

xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx č. 18/2019, o xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx č. 2/2020

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxx 29.6.2020 usneslo xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §10 xxxx. x) x §84 odst. 2 xxxx. x) zákona x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx základě ustanovení §5 odst. 6 xxxxxx č. 251/2016 Xx., x některých xxxxxxxxxxx, tuto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxx 1

(1) Xxxxxx 4 xxxx. 1 xxxx xxx xxxxx:

(10) Na xxxxx xxxxxxx části Xxxxxxx - střed xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dobou kratší xx 2:00 xx 6:00 xxxxx takto:

V xxxx z. ..xx...

X xxxxxx xxxxxx akce:

28.4. - 29.4.2020

29.4. - 30.4.2020

30.4. - 1.5.2020

1.5. - 2.5.2020

2.5. - 3.5.2020

Xxxxxxxx Film Olomouc

(parkán Xxxxxxxxxx centra XX x xxxxx Zbrojnice)

+ Xxxxxx xxxxxxxxxx (areál Xxxxxxx pevnůstky)

6.5. - 7. 5. 2020

7.5. - 8.5.2020

Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Palackého

(areál Xxxxxxxxx)

12.5. - 13.5.2020

13.5. - 14.5.2020

14.5. - 15.5.2020

15.5. - 16.5.2020

16.5. - 17.5.2020

17.5. - 18.5.2020

18.5. - 19.5.2020

20.5. - 21.5.2020

21.5. - 22.5.2020

22.5. - 23.5.2020

23.5. - 24.5.2020

24.5. - 25.5.2020

Xxxxxxxxx Xxxxx

(xxxxx Parkán Xxxxxxxxxx xxxxxx XX - xxxxxxx)

28.5. - 29.5.2020

29.5. - 30.5.2020

30.5. - 31.5.2020

Xxxxxxxx Olomouc

(areál Xxxxxxx xxxxxxxxx)

14.8. - 15.8.2020

15.8. - 16.8.2020

Festival Létofest

(veřejné xxxxxxxxxxxx před Xxxxxxxxx)

4.9. - 5.9.2020

ProjectX: Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx 2020

(xxxxx Xxxxxxx pevnůstky)

12.9. -13.9.2020

Xxxxxx Xxxx Cafe Xxxx Xxx 2020

(areál Xxxxxxx xxxxxxxxx)

(2) Článek 4 xxxx. 3 xxxx xxx xxxxx:

(3) Na xxxxx xxxxxxx části Xxxxxx je doba xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 2:00 do 6:00 xxxxx xxxxx:

X xxxx x...xx...

X xxxxxx konání xxxx:

20. 6. - 21. 6. 2020

Xxx xxxxxx

12.9. - 13.9. 2020

Xxxxxxx xxxxxxx

(3) Xxxxxx 4 xxxx. 7 xxxx xxx xxxxx:

(4) Xx xxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxx xx xxxx xxxxxxx klidu xxxxxxxx dobou kratší xx 2:00 xx 6:00 xxxxx takto:

V xxxx x...xx...

X xxxxxx xxxxxx xxxx:

25.4. - 26.4.2020

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

30.5. - 31.5.2020

Xxxxxx xxxx

5.7. - 6.7.2020

Xxxx u vody

(5) Xx xxxxxx 4 xx xxxxxx nový xxxxxxxx 11 xxxxxx xxxxx:

(11) Xx xxxxx xxxxxxx části Xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx vymezena dobou xxxxxx xx 2:00 xx 6:00 xxxxx xxxxx:

X xxxx x...xx...

X xxxxxx xxxxxx xxxx:

24.7. - 25.7.2020

25.7. - 26.7.2020

Xxxxx xxxxxxxx

(xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx)

Xxxxxx 2

Tato xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 3.7.2020.

Xxx. Xxxxxxxx Žbánek, XXX

xxxxxxxx

XXXx. Xxxxxx Xxxxx, XXX

1. xxxxxxxx xxxxxxxxx