Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx xxxxx Olomouc

Zastupitelstvo xxxxx Olomouce

Obecně závazná xxxxxxxx č. 7/2020,

x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx území xxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Olomouce xx xx xxxx xxxxxxxx xxx 29.6.2020 xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §10 xxxx. x) x §84 odst. 2 xxxx. h) xxxxxx x. 128/2000 Xx., x obcích (xxxxxx zřízení), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx závaznou xxxxxxxx:

Xxxxxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pořádku xx xxxxx části xxxxx Xxxxx Xxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxx místa, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx, xx xx na xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Předmětem xxxx obecně xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx zábavní pyrotechniky, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx pořádek nebo xxx x rozporu x dobrými mravy, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zdraví x xxxxxxx.

Xxxxxx 2

Zakazuje xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx1) xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxx.

Xxxxxx 3

Výjimky

Zákaz xxxxxxxxx zábavní xxxxxxxxxxxx xx nevztahuje xx:

(x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx vánočního xxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxx,

(x) 31. prosinec a 1. leden.

Článek 4

Účinnost

Tato xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx patnáctým xxxx xx xxx xxxxxxxxx. (15.7.2020)

Xxx. Miroslav Xxxxxx, MPA

primátor

JUDr. Xxxxxx Xxxxx, XXX

1. xxxxxxxx xxxxxxxxx

1) §3 písm. x) zákona x. 206/2015 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.