Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Statutární město Ostrava

Obecně xxxxxxx vyhláška x. 8/2020,

xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx obecně xxxxxxx xxxxxxxx x. 19/2019 x xxxxxxx xxxxxxxx xx psů

Zastupitelstvo xxxxx xx xxxxxxx xxx 24.6.2020 vydat x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx §10 písm. x) a §84 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 128/2000 Xx., o xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, na základě xxxxxxxxxx §14 xxxxxx x. 565/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx vyhlášku:

Čl. 1

Xxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx č. 19/2019 x místním poplatku xx psů xx xxxx a doplňuje xxxxx: (1) V Xx. 3 odst. 2 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xx. 3 xxxx. 7 xxxx xxx:

„Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 3 a 6 xxxx jeho xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx, který xxxx xxxxxxx xxxxxxxx automatizovaným xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx nebo evidencí, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přístup. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx úřední xxxxx.“

(3) Čl. 5 xx zrušuje. Xxxxxxxxx xxxxxx 6 xx 13 xx xxxx xxxxxxxx jako xxxxxx 5 xx 12.

(4) X Xx. 6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxx:

„x) xx druhého x xxxxxxx xxxxxxx psa xxxxx xxxxxxxx psa xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx2),“

(5) X Xx. 6 xxxx. 1 xxxx. d) xxxx xxx:

„x) xx druhého x každého dalšího xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx2),“

(6) X Xx. 6 xxxx. 1 písm. f) xxxx zní:

f) xx xxxxxxx a každého xxxxxxx xxx, xxxxx xx využíván x xxxxxxxxxxxxx činnosti téhož xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxx. x),“

(7) X Xx. 6 xxxx. 1 písm. x) xxxx xxx:

„x) xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx pod xxxx. x) (xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx přihlášení xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx x Přívoz x Úřadu městského xxxxxx Svinov).“

(8) Xx. 7 odst. 1 xxxx. x) xxxx xxx:

„xxxxx, xxxxx využívá xxx xxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxxx) x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx sídlo xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Mariánské Hory x Xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx,“

Xx. 2

Účinnost

Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 10.7.2020.

Xxx. Xxxxx Xxxxxx,

XXX x.x. xxxxxxxx

Xxx. Xxxxx Xxxxxxx v.r.

náměstek xxxxxxxxx