Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx město Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 6/2020,

xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 21/2019 o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxx 24.6.2020 vydat x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx §10 xxxx. x) x §84 xxxx. 2 písm. x) zákona x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §14 zákona x. 565/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx vyhlášku:

Čl. 1

Xxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx č. 21/2019 x místním xxxxxxxx x xxxxxx se xxxx a xxxxxxxx xxxxx:

(1) X Xx. 3 xxxx. 5 xxxx xxx:

„Xxxxxxxxx ohlásit xxxx xxxxx odstavce 2 xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, do xxxxx xx zřízen xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Okruh těchto xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx své xxxxxx xxxxx.“

(2) V Xx. 8 se xxxxxxxx odst. 3, xxxxx xxx:

„(3) Xxxxxxxxx xx od xxxxxxxx xxxxxxxxx v období xx 10.7.2020 do 31.12.2020.

(3) X Čl. 9 odst. 1 xxxx xxx:

„Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx včas xxxx ve xxxxxxx xxxx, vyměří xx xxxxxxx poplatku xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx.“

(4) X Xx. 9 odst. 2 xx xxxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxx xxxx“ x xxxxx věty.

Čl. 2

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem 10.7.2020.

Xxx. Xxxxx Xxxxxx,

XXX x.x. xxxxxxxx

Xxx. Xxxxx Xxxxxxx x.x.

xxxxxxxx xxxxxxxxx