Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Statutární xxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx č. 5/2020,

xxxxxx xx mění a xxxxxxxx Obecně závazná xxxxxxxx č. 7/2016 x xxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx veřejnosti xxxxxxxxxxx xxxx xx území xxxxx Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx se xx xxxx xxxxxxxx dne 22.06.2020 xxxxxxxxx x. 446/14XX/2020 xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §10 písm. b) x x) x xxxxxxxxxx §84 xxxx. 2 písm. h) xxxxxx x. 128/2000 Xx., o obcích (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. 6 xxxxxx x. 251/2016 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen „xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx“):

Xx. X

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx č. 7/2016, o xxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pořádku xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx akcí xx xxxxx xxxxx Havířova xx mění a xxxxxxxx xxxxx:

1. Xx. 3 „Stanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, při xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx zkrácena nebo xxxx xxxxxxxx xxxxx“ xx xxxxxxxx o xxxx xxxx. 6 x 7, xxxxx xxx:

„(6) Doba nočního xxxxx se x xxxxxx filmových xxxxxxxx x letním xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x Příloze č. 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx:

x) xx xxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xx 23:00 xxxxx xx 06:00 xxxxx,

x) xx xxxxx xxxxx, sobota od 23:30 xxxxx xx 6:00 xxxxx.

(7) Xxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx x. 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx:

x) xx dnech xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx od 22:30 xxxxx xx 06:00 xxxxx,

x) ve xxxxx pátek, xxxxxx xx 23:00 xxxxx xx 6:00 hodin.“

2. Xx. 6 „Xxxxxxx xxxxxxxxxx“ xx mění x nově xxx xxxxx:

„Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštních předpisů4).“

3. Xxxxx poznámky pod xxxxx č. 4 xx xxxxxxxxx zněním:

4) Xxxxx č. 200/1990 Sb., o xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.“

Xx. II

Účinnost

Tato xxxxxx závazná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1.7.2020.

Xxx. Xxxxx Xxxxxx x. x.

xxxxxxxx xxxxx

Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx x. x.

xxxxxxxx xxxxxxxxx

Příloha x. 1

Vymezené území