Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx xxxxx Havířov

Zastupitelstvo xxxxx Xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx č. 4/2020,

kterou xx xxxxxxxxx pravidla xxx xxxxx psů xx xxxxxxxx prostranství xx xxxxx Xxxxxxxx x vymezují prostory xxx xxxxx pobíhání xxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxx 22.6.2020 xxxxxxxxx č. 445/14ZM/2020 xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx §24 xxxx. 2 xxxxxx x. 246/1992 Xx., xx xxxxxxx zvířat xxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x v xxxxxxx x ustanovením §10 xxxx. x) x x), §35 x §84 xxxx. 2 xxxx. h) zákona x. 128/2000 Xx., x obcích (xxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Xxxxxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx vyhláškou xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx prostranství1) xx xxxxx Havířově x xxxxxxxx prostory xxx xxxxx pobíhání xxx.

Xxxxxx 2

Xxxxxxxx xxx xxxxx xxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Stanovují xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx:

x) xx veřejném xxxxxxxxxxxx ve xxxxx xx možný xxxxx xxx xxxxx na xxxxxxx, přičemž xxxxx xxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx tak, xxx xxxxxxxxxxx osoby x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x majetek;

b) xx zakázáno vstupovat xx xxx na xxxxxxxxxx, dětská xxxxxx x sportoviště x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx uvedeno x příloze č. 2 xxx 2 xxxx vyhlášky;

c) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx ponechat psa xxx xxxxxxx pouze xxxxxxxxxx a jen xx xxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx.

(2) Splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxx. 1 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx fyzická xxxxx2), xxxxx xx xxxxxxx xxx psa na xxxxxxxx prostranství xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx vlivem.

(3) Xxxxx xxxxxxx v xxxx. 2 tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx exkrementy xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xx prostorech uvedených x xxxxxx 3 xxxx vyhlášky.

(4) Pravidla xxxxxxxxx v xxxx. 1 xxxxxx článku xx xxxxxxxxxx xx:

x) xxxxxxxx xxx Městské xxxxxxx Havířov, Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx použití xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx3);

x) xxxxxx psy xxxxxxxxxx xxxx;

x) xxxxxxxxxx xxx xxxxx zdravotně xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 3

Xxxxxxxx prostor xxx volné xxxxxxxx xxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a pod xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx.

(2) Xxx volné xxxxxxxx xx vymezují xxxx xxxxxxxx zřetelně xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx grafické znázornění xx uvedeno v příloze č. 2 bod 1 xxxx vyhlášky, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:

x) Xxxx města Havířov - Xxxxxxx:

1. xxxx xx. X Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx XX, xxxx xxxxxxx xxxx.x. 284/1 x x.x. Šumbark, xxxxxx 21 440 m2;

2. xxxx xx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx. Xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx.x. 2105/672, 2040/1, 2061/1, 2062/1, 2039/1 x x.x. Xxxxxxx, xxxxxx 6 305 x2;

3. xx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx pozemku xxxx.x. 1917/1 x k.ú. Xxxxxxx, xxxxxx 6 290 x2;

4. ul. Xxxxxxx xxxxxxxxxx s xx. Xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx.x. 2105/55 x x.x. Xxxxxxx, xxxxxx 4 950 x2.

x) Část města Xxxxxxx - Xxxxx:

1. xxxx xx. Xxxxxxxx x vodním xxxxx Xxxxxxx, xxxx pozemku xxxx.x. 3668 v x.x. Xxxxxxx-xxxxx, xxxxxx 8 058 x2;

2. x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx.x. 4043 x k.ú. Xxxxxxx-xxxxx, xxxxxx 2 138 m2;

3. oplocený xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx. Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx Xxxxx xx budovou Xxxxxxx XX, část xxxxxxx xxxx.x. 1174/1 x x.x. Xxxxxxx-xxxxx, xxxxxx 4 587 x2;

4. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx bývalé xxxxxxxx xxxxx xx xx. Xxxxxxxxx Seiferta, část xxxxxxx parc.č. 2024 x k.ú. Havířov-město, xxxxxx 4 258 x2.

x) Část xxxxx Xxxxxxx - Xxxxxxxxx:

1. xxxx xx. Rodinná x místní vodotečí, xxxx xxxxxxx parc.č. 524/64 x k.ú. Xxxxxxxxx, výměra 6 460 x2;

2. xxxxxxxx xxxxxxx xx xx. Xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx.x. 587 x x.x. Xxxxxxxxx, výměra 2 144 x2.

x) Xxxx xxxxx Havířov - Prostřední Suchá:

ul. Xxxx Svět, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.x. 93/3 x x.x. Xxxxxxxxxx Xxxxx, výměra 5 550 x2.

(3) Prostory xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x příloze č. 1 xxxx vyhlášky.

Článek 4

Xxxxxxxx x xxxxxx

(1) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx vyhlášce vykonává Xxxxxxx xxxxxxx Havířov.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx4).

Xxxxxx 5

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx č. 7/2004 x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx č. 6/2005, xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx vyhláška o xxxxxxxxxx pro xxxxx xxx na veřejném xxxxxxxxxxxx x. 7/2004, Xxxxxx závazná vyhláška č. 2/2007, xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx Xxxxxx závazná xxxxxxxx x xxxxxxxxxx pro xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x. 7/2004, xx znění Xxxxxx závazné xxxxxxxx x. 6/2005 x Xxxxxx xxxxxxx vyhláška č. 1/2009, xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x. 7/2004, xx znění Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 6/2005 x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 2/2007.

Článek 6

Účinnost

Tato xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 15. xxxx následujícím xx xxx jejího xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx města Xxxxxxxx. (10.7.2020)

Xxx. Xxxxx Xxxxxx x. x.

xxxxxxxx xxxxx

Xxx. Xxxxxx Baránek e. x.

xxxxxxxx xxxxxxxxx

1) §34 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) Fyzickou osobou xx xxxxxx xxxx. xxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

3) Např. xxxxx č. 273/2008 Sb., x Xxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxx č. 553/1991 Sb. x obecní xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4) §27 odst. 1 písm. q xxxxxx č. 246/1992 Xx., na xxxxxxx xxxxxx proti xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§27a odst. 1 xxxx. x zákona x. 246/1992 Xx., xx ochranu xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.

§4 xxxx. 2 zákona x. 251/2016 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.