Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx město Teplice

Zastupitelstvo xxxxx Teplice

Nařízení č. 2/2020,

xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 1/2019, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 2/2010, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 1/2008, xxxxxx se xxxx x doplňuje xxxxxxxx x. 2/2004 x xxxxxxxxx maximální xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx odjezdu vozidel xx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Teplice

Rada xxxxx Xxxxxxx se na xxxx xxxxxxxx dne 19.6.2020 xxxxxxxxx x. 0451/20 usnesla vydat xx základě §4a xxxx. 1, xxxx. x) xxxxxx x. 265/1991 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutím Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v 1.x 5. položce xxxxxx B výměru XX č. 01/2020, kterým xx vydává xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x v xxxxxxx s ustanoveními §11 odst. 1 x §102 odst. 2, xxxx. d) xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů xxxx xxxxxxxx:

Xxxxxx 1

V xxxxxxxx č. 1/2019, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 2/2010, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 1/2008, kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x. 2/2004 o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx x odstranění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Statutárního města Xxxxxxx, xx mění x xxxxxxxx Xxxxxx 1 xxxxx:

xxxx:

xxxxxx XXX:

- &xxxx;xx dokončený xxxxx:

1.500, -Xx

- za započatý xxxxx:

700,-Xx

Xxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx parkovišti xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxx:

- xx xxxxxxx xxxxxxxxxx 24 hod.

100,-Kč

- xx xxxxx vozidla xxxx 22:00 xx 6:00 xxx.

50,-Xx

Xxxxxx 2

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti patnáctým xxxx xx dni xxxxxxxxx.

Xx. Xxxxx Xxxxx x. x.

xxxxxxxx

Xx. Jiří Xxxxx x. x.

xxxxxxxx xxxxxxxxx