Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Teplice

Nařízení č. 2/2020,

xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 1/2019, xxxxxx se mění xxxxxxxx č. 2/2010, xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 1/2008, xxxxxx se mění x doplňuje xxxxxxxx x. 2/2004 x xxxxxxxxx maximální ceny xx nucený odtah xxxxxxx x za xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředku x xxxxxxxxx xxxxxxx vozidel xx území Statutárního xxxxx Xxxxxxx

Xxxx města Xxxxxxx xx na xxxx zasedání dne 19.6.2020 xxxxxxxxx č. 0451/20 xxxxxxx xxxxx xx základě §4a xxxx. 1, písm. x) zákona č. 265/1991 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx x za xxxxxxxx stanovených rozhodnutím Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v 1.x 5. xxxxxxx xxxxxx B xxxxxx XX č. 01/2020, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x x xxxxxxx x ustanoveními §11 xxxx. 1 x §102 odst. 2, xxxx. d) xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů xxxx nařízení:

Článek 1

X xxxxxxxx č. 1/2019, kterým xx mění xxxxxxxx x. 2/2010, xxxxxx xx mění nařízení x. 1/2008, xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx č. 2/2004 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx za xxxxxx odtah vozidel x za xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx technického xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxxxxxxxxx města Xxxxxxx, xx xxxx x xxxxxxxx Xxxxxx 1 takto:

ceny:

včetně XXX:

- &xxxx;xx xxxxxxxxx xxxxx:

1.500, -Xx

- za xxxxxxxx xxxxx:

700,-Xx

Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx a činí:

- xx xxxxxxx započatých 24 xxx.

100,-Xx

- xx xxxxx xxxxxxx xxxx 22:00 xx 6:00 xxx.

50,-Xx

Xxxxxx 2

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx po dni xxxxxxxxx.

Xx. Xxxxx Xxxxx x. x.

xxxxxxxx

Xx. Jiří Xxxxx x. x.

xxxxxxxx xxxxxxxxx