Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Statutární město Mladá Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx města Xxxxx Xxxxxxxx

Xxxxxx závazná vyhláška x. 5/2020,

xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Boleslav xx xx xxxx xxxxxxxx xxx 22.6.2020 usnesením x. 2410 usneslo xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §35 x §84 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx závaznou xxxxxxxx:

XX. 1

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx:

1. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 1/2003 Řád xxxxxxxxx xxxxxxxxxx města Mladá Xxxxxxxx - xxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxx

2. Xxxxxx závazná xxxxxxxx x. 2/2003 Xxx xxxxxxxxx pohřebiště xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx - xxxxxxxxxx xx Novém xxxxxxxx

3. Xxxxxx závazná xxxxxxxx x. 3/2003 Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx - xxxxxxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxx

4. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 4/2003 Xxx xxxxxxxxx pohřebiště xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx - xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx

5. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 5/2003 Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx města Xxxxx Boleslav - xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx.

Xx. 2

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nabývá účinnosti xxxxxxxxx xxxx po xxx vyhlášení.

MUDr. Raduan Xxxxxxx, v.r.

primátor

Ing. Xxxx Xxxxxx, v. r.

1. xxxxxxxx primátora