Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Statutární xxxxx Mladá Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx města Xxxxx Xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx vyhláška x. 5/2020,

xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx města Xxxxx Boleslav xx xx svém xxxxxxxx xxx 22.6.2020 xxxxxxxxx x. 2410 xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §35 x §84 odst. 2 xxxx. h) xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx obecně xxxxxxxx xxxxxxxx:

XX. 1

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx závaznou vyhláškou xx ruší:

1. Xxxxxx xxxxxxx vyhláška x. 1/2003 Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx - xxxxxxxxxx xx Starém hřbitově

2. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 2/2003 Xxx xxxxxxxxx pohřebiště města Xxxxx Xxxxxxxx - xxxxxxxxxx na Xxxxx xxxxxxxx

3. Xxxxxx závazná xxxxxxxx x. 3/2003 Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx - xxxxxxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxx

4. Xxxxxx závazná xxxxxxxx x. 4/2003 Xxx xxxxxxxxx pohřebiště xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx - xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx

5. Xxxxxx závazná xxxxxxxx x. 5/2003 Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx - xxxxxxxxxx x Čejeticích.

Čl. 2

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nabývá účinnosti xxxxxxxxx dnem po xxx xxxxxxxxx.

XXXx. Xxxxxx Xxxxxxx, x.x.

xxxxxxxx

Xxx. Xxxx Xxxxxx, v. x.

1. xxxxxxxx xxxxxxxxx