Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx město Xxxxxxx Xxxx

Xxxxxx závazná xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxx x. 5/2020,

xxxxxx xx zrušuje xxxxxx xxxxxxx vyhláška x. 5/2017, xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx nabízení xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxxx města Xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx prokázat xxxxxxxx znalosti místopisu, xxxxxxxx předpisů upravujících xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, doba platnosti x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx zkoušky x ověřování znalostí xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Statutárního xxxxx Xxxxxxx Vary

Zastupitelstvo statutárního xxxxx Karlovy Xxxx xx na xxxx xxxxxxxx xxx 23.06.2020, xxxxxxxxx č. XX/155/6/20, xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx §10 xxxx. x) x §84 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

Xx. 1

Xxxxxxx xx xxxxxx závazná xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxx č. 5/2017, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx zahájení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Statutárního xxxxx Xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zkouškou xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x ochranu xxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx zkoušky x xxxxxxxxx xxxxxxxx řidičů xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Karlovy Xxxx.

Xx. 2

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dnem 26.07.2020

xxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxx Karlovy Xxxx

1. xxxxxxxx primátora

statutárního města Xxxxxxx Xxxx