Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

26/XXX/XX/5/2020 Xxxxxxx č. 1 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx uzavřené xxxx xxxxxx Xxxxxxx x xxxxxx Velké Hamry

- xxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx x. 1 x veřejnoprávní xxxxxxx

1. xxxxx Xxxxxxx

xxxxxxxxxx: xxxxxxxxx xxxxx panem Xxx. Vladimírem Vyhnálkem

adresa xxxxxxxxx xxxxx: Palackého 359, 468 41 Xxxxxxx

xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx

XX: 00262587

2. xxxxx Xxxxx Hamry

zastoupené: xxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxx. Xxxxxxxxxx Najmanem

adresa městského xxxxx: xx. 362, 468 45 Xxxxx Xxxxx

xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností Xxxxxxx

XX: 00262595

xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx Rady xxxxx Xxxxx Hamry x. 1011/37/20 ze xxx 23.3.2020 x xxxxxxxx Xxxx xxxxx Xxxxxxx x. 62/5/2020/x xx xxx 4.3.2020 a x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx §3a zákona x. 553/1991 Xx., x xxxxxx policii, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §66c xxxxxx x. 128/2000 Xx., o xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx zákona č. 500/2004 Sb., xxxxxxx xxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx schválené rozhodnutím Xxxxxxxxx xxxxx Libereckého xxxxx xxx x. x. XXXX 57974/2016 XX/292/2016 XXX/XX/3, které xxxxxx právní xxxx xxx 28.07.2016 xxxxx xxxxxxx:

X.

(1) V čl. XXX. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x den xxxxxxxx xxxxxx úkolů xx doplňuje xxxx. (3), xxxxx xxx:

3. Xxxxx Xxxxxxx xx xxxxxxxx, že xxxx xx katastrálním území xxxxx Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx měření xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx měřiče rychlosti x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx účinnosti smlouvy x xxxxxxx určených x xxxxxxxxxxx Policií XX x xxxx xxxxxxx xx silnici X/10 xx xxxxx Xxxxx Xxxxx. Provoz xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx bezobslužný x xxxxxx xxxxxxxxx přítomnost xxxxxxxxx městské policie x xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 6 xx xxxxxxxxxx xx odstavce 4 xx 7.

(3) X xx. XX. Xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx odst. (7) x xxxxx xxxxx:

7. Xxxxx Xxxxxxx poskytne xxxxx úkolů xxx xxxxxx XXX. xxxx. (3) xxxxxxxxxx.

XX.

1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx x. 1 zůstávají x platnosti x xxxxxxxx xxxxx.

2) Smluvní xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx x. 1 xxxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx městských (xxxxxxxx) xxxxx xxxxxxx xx dobu 15 xxx.

3) Xxxxx Dodatek x. 1 nabývá xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx tohoto Xxxxxxx x. 1.

4) Xxxxx Xxxxxxx č. 1 xx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Velké Xxxxx, xxxxx město Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x uzavřením xxxxxx Xxxxxxx x. 1.

5) Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxx Velké Xxxxx x. 1011/37/20 xx xxx 23.3.2020 x xxxxxxxx Xxxx xxxxx Tanvald x. 62/5/2020/x ze xxx 4.3.2020 x souhlasu x xxxxxxxxx Dodatku x. 1 x xxxxxxxxxx rozhodnutí Krajského xxxxx Libereckého xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x uzavření xxxxxx Xxxxxxx x. 1.

V Xxxxxxxx dne 4.6.2020

Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx x. x.

xxxxxxxx města Tanvald

Ve Xxxxxxx Xxxxxxx xxx 4.6.2020

Xxx. Xxxxxxxx Najman x. x.

xxxxxxxx města Xxxxx Hamry

Tato veřejnoprávní xxxxxxx xxxx uzavřena (xxxx. xxxxxx účinnosti) xxx 27.06.2020, kdy xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx kraje č.j.: XXXX 43659/2020, XX/184/2020 XXX/XX/5 o udělení xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

XXXx. Xxxx Xxxxx v. x.

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx úřad Xxxxxxxxxxx xxxxx