Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

23/XXX/XX/4/2020 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxx a xxxxxx Xxxxxxxx

- xxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x obecní xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxx mezi městem Xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx

x zajištění xxxxxxxx xxxxxx policie

uzavřená xxx §3a zákona x. 553/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx §66c xxxxxx x. 128/2000Xx., x xxxxxx (obecní zřízení), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx §159 a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x. 500/2004 Xx., správní xxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

X.

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx Xxxxxxxx

xx xxxxxx: Xxxxxxx T. X. Xxxxxxxx 600, 468 51 Xxxxxxxx

XX: 00262579

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx města Xxx. Markem Xxxxxxxx

x

xxxxx Xxxxxxx

xx xxxxxx: MěÚ Xxxxxxxxx 359, 468 41 Xxxxxxx

XX: 00262587

zastoupené xxxxxxxxx xxxxx Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx

XX.

Xxxxxxx smlouvy

Město Xxxxxxx xxxx zřizovatel Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx (xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx) xx xxxxxxxx, xx bude na xxxxxxxxxxxx území xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx měření xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x stacionárních xxxxxx rychlosti. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx prováděno xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxx ČR x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx X/14 v xxxxx Xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx měřičů xxxxxxxxx xxxx bezobslužný a xxxxxx vyžadovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx policie x místě xxxxxx.

XXX.

Xxxxxx xxxxxxx

Xxxxx Xxxxxxx poskytne xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx II. Xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XX.

Xxxx trvání xxxxxxx

Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxx, kdy xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx úřadu Xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx moci.

Tuto xxxxxxx xxx zrušit písemnou xxxxxxxx x výpovědní xxxxxx 6 xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxxxxx, v xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx. Xxxx smlouvu xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx dohodou obou xxxxxxxxx stran.

V.

Závěrečná xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx Xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xx xxxxx xxxxx Smržovka xxxx xxxxxxxxx usnesením Rady xxxxx Xxxxxxx x. 62/5/2020/x xx xxx 4.3.2020 x usnesením Xxxx města Xxxxxxxx x. 51/20/3 xxx 29.4.2020. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx kraje x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx zveřejní xxxx smlouvu xxxxxxxxxxx xx jejím xxxxxxxx xx xxxxxxxx deskách xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx 15 dnů. Xxxxxxxx xx xxxxxxx zveřejní xx Věstníku právních xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx úřadu xxxxx, xxxxx je xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx Tanvald xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxx jeden xxxxxxxxx x xxxxx stejnopis xxxxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx spolu x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx smlouvy.

V Xxxxxxxx xxx 3.6.2020

Mgr. Xxxxxxxx Xxxxxxxx v. x.

xxxxxxxx xxxxx Tanvald

Ve Xxxxxxxx xxx 3.6.2020

Mgr. Xxxxx Xxxxxxx v. r.

starosta xxxxx Xxxxxxxx

Xxxx veřejnoprávní xxxxxxx byla uzavřena (xxxx. xxxxxx xxxxxxxxx) xxx 25.06.2020, kdy xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx kraje x.x.: XXXX 43142/2020, XX/179/2020 XXX/XX/4 x udělení xxxxxxxx x uzavřením xxxx xxxxxxx.

XXXx. Xxxx Xxxxx x. x.

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx