Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx x. 7/2020,

xxxxxx xx xxxx obecně xxxxxxx xxxxxxxx č. 5/2020, o xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx Králové xx xx xxxx zasedání xxx 29.06.2020 xxxxxxxxx x. XX/2020/730 xxxxxxx xxxxx xxx §10 xxxx. d) x §84 xxxx. 2 xxxx. h) xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxx §5 xxxx. 6 xxxxxx x. 251/2016 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx vyhlášku:

Čl. 1

Xxxxxxx úpravy

Čl. 3 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx č. 5/2020, x xxxxxx xxxxx, se xxxxxxxx xxxxx:

2) x roce 2020 x xxxx xxxxxx

x) hudebního xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxx 18.9. xx doba xxxxxxx xxxxx na území xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Ignáta Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx x Gočárův okruh xxxxxxxx dobou xx 00:00 xxxxx xx 06:00 hodin,

j) xxxxxxx xxxxxxxx Centrální xxxxxx xx xxxxx 30.6., 4.7., 7.7., 11.7., 14.7., 18.7., 21.7., 25.7., 28.7., 1.8., 4.8., 8.8., 11.8., 15.8., 18.8., 22.8., 25.8., 29.8., 1.9., 5.9., 8.9., 12.9., 15.9., 19.9. xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx ohraničeném xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, X Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxx, xxxx náměstí, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, X Xxxxxxx, Palackého, Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dobou xx 00:30 xxxxx xx 06:00 xxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxx Babykou xxx 21.8. je xxxx xxxxxxx klidu xx xxxxx vymezeném Xxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx 01:00 xxxxx do 06:00 xxxxx,

x) akce Xxxxx xxxx xxx 29.8. je xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx Malým x Velkým xxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxx a Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx 00:00 xxxxx do 06:00 xxxxx,

x) xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xx dnech 4. - 5.9. xx doba xxxxxxx xxxxx xx území xxxxxxxxx Xxxxx a Xxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxx a Xxxxxxxxx xxxx vymezena xxxxx xx 01:00 xxxxx xx 06:00 xxxxx,

x) x době xxxxxx xxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxx ve dnech 1.7. - 30.9. (xxxxxx xxx x xxxxx na xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx) xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxx. - Xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx 23:00 hodin xx 06:00 hodin.

Čl. 2

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxx závazná xxxxxxxx nabývá účinnosti xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx. (6.8.2020)

prof. XxxxxXx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, XXx.

xxxxxxxx xxxxx

Xxx. Monika Xxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx