Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Přerova

Obecně xxxxxxx xxxxxxxx x. 5/2020,

kterou xx xxxx Obecně xxxxxxx xxxxxxxx x. 2/2020, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v souvislosti x xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx se na xxxx 13. xxxxxxxx xxxxxxx dne 8.6.2020 xxxxxxxxx x. 502/13/9/2020 xxxxxxx vydat xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §10 xxxx. x) a x) a §84 xxxx. 2 xxxx. x) zákona č. 128/2000 Xx., o xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x na xxxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. 6 zákona x. 251/2016 Xx., x některých xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

Xx. 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx č. 2/2020, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx“) xx xxxx xxxxx:

1) Xxxxxx 6 xxxx. 4 xxxxxxxx xxx:

„4. Doba xxxxxxx klidu xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 24:00 hodin xx 06:00 hodin xxx xxxx xxxx:

- Xxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxxxx XI-Vinarech na xxxxx měsíce xxxxx;

- Xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx V-Dluhonicích na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

- Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x Xxxxxxx X-Xxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxx;

- Xxxxxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxx X-Xxxxx na konci xxxxxx xxxxxx;

- V xxxxx a x xxxxxxxx - Xxxxxxxxx xxxxxxxx x Přerově X-Xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx června;

- Xxxx xxxxxxxx v Xxxxxxx I-Městě x xxxxx xxxxxxxx měsíce xxxxxx;

- Xxxxxxxxx xxxxxx xxx s xxxxxxx XXX x Xxxxxxx X-Xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx;

- Xxxxxxxx x Xxxxxxx X-Xxxxx x xxxxx polovině xxxxxx xxxxxx;

- Xxxxxxx xxxxxxxx XxXxxxx x Xxxxxxx X-Xxxxx x první xxxxxxxx měsíce xxxxxxxx;

- Xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxx XX-Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx;

- Xxxxxx turnaj x xxxxxxxxx x Xxxxxxx XXX-Xxxxxxxxxx v první xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;

- Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxx X-Xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx;

- Xxxxxx Xxxx x Xxxxxxx X-Xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx srpna;

- Xxxxxxxx xxxxxxxx v Xxxxxxx XX-Xxxxxxxx na začátku xxxxxx xxxx;

- Xxxxxxxxx x Přerově XX-Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx.“

2) X ostatním xx xxxxxx závazná xxxxxxxx nemění.

Čl. 2

Účinnost

Tato xxxxxx závazná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx po xxx xxxxxx vyhlášení.

Ing. Petr Xxxxxxxx

xxxxxxxx

Xxxxxx Xxxxx, XxX.

xxxxxxxx xxxxxxxxx