Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Statutární město Xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx č. 4/2020,

xxxxxx xx mění Xxxxxx závazná xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Přerova x. 5/2013 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, xx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx vyhlášky x. 2/2014, Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 1/2015 x Obecně xxxxxxx xxxxxxxx č. 6/2018

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Přerova xx xx svém 13. xxxxxxxx xxx 8.6.2020 xxxxxxxxx x. 497/13/8/2020 xxx 2 xxxxxxx vydat na xxxxxxx xxxxxxxxxx §178 xxxx. 2 xxxx. x) a x) xxxxxx x. 561/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a jiném xxxxxxxxxx (školský xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx x x xxxxxxx x §10 xxxx. x) x §84 xxxx. 2 xxxx. h) xxxxxx x. 128/2000 Xx., x obcích (xxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx xxxxxxxx):

Xxxxxx 1

Xxxxxxx vyhlášky

Touto xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx spádové základní xxxxx, jejímž zřizovatelem xx statutární xxxxx Xxxxxx.

Xxxxxx 2

Xxxxxxxx školského xxxxxx spádové xxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx č. 5/2013 x xxxxxxxxx obvodech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx území xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, xx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 2/2014, Xxxxxx závazné xxxxxxxx x. 1/2015 x Xxxxxx závazné xxxxxxxx x. 6/2018, xx xxxx takto:

1. Článek 2 Stanovení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx škol xxxx. 3 se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx:

3. Xxxxxxx obvod Xxxxxxxx xxxxx Přerov, Xx xxxxxx 1

Na xxxxxxx xxxxxx statutárního xxxxx Xxxxxx x xxxx Xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x xxxx Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx města Xxxxxx x xxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx stanovuje xxxxx xxxxxxxxxxxx města Přerova xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Přerov, Xxxxxx X-Xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx, Bayerova, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx - xxxxx orientační čísla x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx 32 xx 52, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx - orientační xxxxx 1 xx 9 xxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xx Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxx valy, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Svornosti, Xxxxxxxxx, X Žebračky, X výstaviště, Xx xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxx., xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx školy Xxxxxx, Xx xxxxxx 1.

Xxxxxx 3

Účinnost

Tato xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1.8.2020.

Ing. Xxxx Xxxxxxxx

xxxxxxxx

Xxx. Xxxx Xxxxx

xxxxxxxx primátora