Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx

Xxxx xxxxx Xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx x. 4/2020,

xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 5/2017, xxxxxx se xxxxxx xxxxx řád

Rada xxxxx Xxxxx xx na xxxx zasedání dne 15.6.2020 usnesla č. xxx. 59/12X/2020 vydat xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §18 xxxxxx x. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a x xxxxxxx s §11 xxxx. 1 x §102 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx:

Xxxxxx 1

V xxxxxxx x. 3 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx č. 5/2017, kterým xx xxxxxx xxxxx xxx, xx znění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx x. 4/2018, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx x. 7/2018, xxxxxxxx statutárního xxxxx Xxxxx č. 8/2018, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx města Xxxxx č. 2/2019, xxxxxxxx statutárního města Xxxxx č. 3/2019, x nařízení statutárního xxxxx Xxxxx x. 7/2019, xx doplňuje xxx 15. xx xxxxx:

„15. ulice Xxxxxx

Xxxxxxxx: xxxx xxxxxxx st. x. x. 1939 x rozsahu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx Xxxx, x. x. Zlín.

Maximální kapacita: 2 xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxx (xxxxxxxxx 1 ks), xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxx zboží a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, nápoje.

Obr.: Grafické xxxxxxxxxx xxxxxxx místa xxxxxxxxxxxxx xx na xxxxx Xxxxxx (zeleně xxxxxxxxxx šrafovaná xxxxxx)

.“

Xxxxxx 2

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx patnáctým xxxx xx xxx jeho xxxxxxxxx.

Xxx. xx Ing. Xxxx Korec v. x.

xxxxxxxx

Xxx. Pavel Brada x. x.

xxxxxxxx xxxxxxxxx