Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

77/XX/2020 Veřejnoprávní smlouva xxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx a xxxxxxxx Xxxxxxxx - výkon xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX

x xxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx působnosti Xxxxxxx xxxxxx:

1. Xxxxx Xxxxx

xxxxx xxxxxxxxx xxxxx: Xxxxxx xxx. 1, 432 01 Xxxxx

xxxxxxxxxx XxxxXx. Xxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx

(xxxx jen „město“), xx xxxxxx jedné

a

2. Xxxxxx Kovářská

sídlo xxxxx xxxxxxx: nám. X. Xxxxxx 64, 431 86 Kovářská

zastoupený Xxxxxxx Xxxxxxx, starostou xxxxxxx

(xxxx xxx „xxxxxx“)

xx straně xxxxx

xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §63 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx Kadaň x.100/2020 xx xxx 13.2.2020 x xxxxxxxx rady xxxxxxx Xxxxxxxx XX x. 2020/005 xx xxx 24.1.2020 xxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvu xx xxxxxxxx dále stanovených.

ČI. X.

Xxxxxxx rozsah xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx jeho xxxxxxx xxxxx přenesenou xxxxxxxxx v následujícím xxxxxxx:

- xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §60 xxxx. 2 xxxxxx x. 250/2016 Xx., xxxxx o odpovědnosti xx přestupky x xxxxxx x xxxx xxxxxx souvisejících úkonů (xxxx. vymáhání xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx řízení).

ČI. XX.

Xxxx xxxxxx smlouvy

1. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx určitou xx 1.1.2020 xx 31.12.2021

2. Tato xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxx rozhodnutí Xxxxxxxxx xxxxx Ústeckého xxxxx x xxxxxxx souhlasu x jejím uzavřením xxxxxx xxxxxx xxxx.

Xxxxx xx vydání rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx této xxxxxxx podá xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxx xxxxxxxxx xxxx uvedené x xxxx. 1. xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx smlouvy xxxxxxx xx xxx, xx xxxxxxx xxxx městys xxxxxxx plnit úkoly x přenesené působnosti x xxxxxxx xxxxxxxx x ČI. I. xxxx smlouvy. Xxx xxxx dotčeno xxxxxxxxxx XX. XX. xxxx. 3) xxxx xxxxxxx.

XX. XXX.

Xxxxxx xxxxxxx

1. Xx xxxxx činností uvedených x XX. X. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx městu xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx 2000,- Kč za xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx za předchozí xxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxx x počtu řešených xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxx příspěvku xxxxxxx městys xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx města x. x. 19-1725-441/0100, xxxxxxxx x XX x.x., xxxxxxxxxx Xxxxx.

XX. XX.

Xxxxxxxx x závěrečná xxxxxxxxxx

1. Xxxxx povede xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx související x činnostmi, xxxxx xxxx zabezpečovat xxx XX. X. této xxxxxxx.

2. Smluvní strany xxxxxxxx tuto smlouvu xxxxxxxxxxx po jejím xxxxxxxx xxx ČI. XX xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx po dobu xxxxxxx 15 xxx x xxxxxx xx Xxxxxxxxx úřadu Ústeckého xxxxx xx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx písemnými xxxxxxxx xxxxxxxxx stran x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Krajského xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxxx vyplývající x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx.

5. Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx o xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, ustanovení x xxxxxxxxxx od xxxxxxx a ustanovení x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx nástupnictví, x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

6. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx třech xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxx městys, xxxxx xxxxx a xxxxx Xxxxxxx úřad Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

7. Nedílnou součástí xxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x města x xxxxxxxxx jejího obsahu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Ústeckého xxxxx x udělení xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

X Xxxxxx xxx 27.2.2020

XxxxXx. Xxxx Xxxxxxxx x. x.

xxxxxxxx xxxxx Xxxxx

X Xxxxxxxx dne 27.1.2020

Xxxxx Xxxxx v. x.

xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx kraje

Velká Xxxxxxxx 3118/48, 400 02 Xxxx xxx Xxxxx Odbor xxxxxxxxx xxxxxxxx x krajský xxxxxxxxxxxx xxxx

4. xxxxxx 2020 KU

U X/039980/2020/3

XXXX/041165/2020/XX

Xx. Xxxxx Xxxxxxx/313

1/0

XXXXXXXXXX

Xxxxxxx úřad Xxxxxxxxx kraje xxxxxx xxx ustanovení §63 xxxxxxxx 1 x §66c xxxx. 1 xxxxxx x. 128/2000 Xx., o xxxxxx (obecní zřízení), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx §67 xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxx x. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §60 xxxx. 2 xxxxxx x. 250/2016 Sb., x xxxxxxxxxxxx xx přestupky x řízení x xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, mezi xxxxxx Xxxxx xx xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx xxx. 1, IČ: 00261912, xxxx místně xxxxxxxxxx správním xxxxxxx x xxxxxx přenesené xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx, nám. J. Xxxxxx 64, XX: 00261947, xxxxxxxxx starostou xxxxx Xxxxx xxx 27.2.2020 x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxx 27.1.2020.

XXXXXXXXXX

Xxxxxxxx x xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx se xxx §68 xxxx. 4 zákona x. 500/2004 Sb., xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx.

XXXXXXX

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx odvolání ve xxxxx 15 xxx xxx dne xxxx xxxxxxxx, xxxxxx dnem xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx podává u Xxxxxxxxx xxxxx Ústeckého xxxxx a xxxxxxxxx x něm Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx. Johanka Xxxxxxxx x. x.

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx rozhodnutí xxxxxx právní xxxx xxx 21.3.2020