Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

76/VS/2020 Xxxxxxxxxxxxx smlouva xxxxxxxx xxxx statutárním xxxxxx Xxxxxxxx x xxxx Xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX

x přenosu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxx xx základě xxx. §63 xxxxxx x. 128/2000 Sb., x xxxxxx (obecní zřízení), x xxx. §105 xxx. x. 250/2016 Xx., x xxxxxxxxxxxx xx přestupky x xxxxxx o xxxx

XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX

XX: 00261891

xx xxxxxx: Xxxxxxxxx 4602, 430 28 Xxxxxxxx

xxxxxxxxxx: XXXx. Markem Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx

Xxxx Xxxxxx

XX: 00262153

xx xxxxxx: Xxxxxxx 12,43141 Xxxxxx

xxxxxxxxxx: Ing. Milošem Xxxxxxxx, xxxxxxxxx

X.

Xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Údlice na Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxx §63 zákona x. 128/2000 Xx., x obcích (obecní zřízení), x xxx. §105 xxx. č. 250/2016 Xx., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XX.

Xxxx xxxxxx xxxxxxx

1. Xxxx xxxxxxx xx uzavřena xxxx, xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Ústeckého xxxxx x udělení xxxxxxxx x jejím xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

2. Tato xxxxxxx xx xxxxxxx na xxxx xxxxxxx xx 31.12.2021.

3. Tuto xxxxxxx xxx xxxxxx jen xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stranami xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx úřadu Xxxxxxxxx kraje.

III.

Způsob xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xx výkon xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx podle čl. X. xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx městu Chomutov xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 3.100,- Xx xx každý přestupek, xxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx města Xxxxxxxxx. X xxxx xxxxxx xxxx připočtena xxxxx daně z xxxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx právními xxxxxxxx.

2. Xxxxxx provede xxxx Xxxxxx xx xxxx Statutárního xxxxx Xxxxxxxxx č. 19-626441/0100 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx a.s., a xx xx základě xxxxxxx vyúčtování xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx městem Xxxxxxxx xxxx x 31.12. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx obci Xxxxxx xxxxxxxxxx xx 14.1. xxxx následujícího. Xxxxxx xx splatná xxxx do 14 xxx xx doručení xxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx nákladů xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx příjmem Statutárního xxxxx Chomutova.

IV.

Závěrečná xxxxxxxxxx

1. X uzavření xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx statutárního xxxxx Xxxxxxxxx č. 087/20 xx dne 10.2.2020 x usnesením xxxx Údlice xx xxx 18.12.2019.

2. Xxxxxx xxxxx smlouvou xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxx o obcích, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zákoníkem.

3. Xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx kraje.

4. Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx povinny xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx svých xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 15 dnů.

5. Xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx obecních xxxxxxx xxxx obcí.

6. Xxxx xxxxxxx se vyhotovuje xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx jeden xxxxxxxxx xxxxxx Statutární xxxxx Xxxxxxxx, xxxxx stejnopis xxxxxx xxxx Údlice x jeden xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx žádostí o xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X Chomutově xxx 6.3.2020

XXXx. Marek Xxxxxx x. x.

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx města Xxxxxxxx

X Xxxxxxxx xxx

Xxx. Miloš Xxxxxx x. x.

xxxxxxxx xxxx Xxxxxx

Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx kraje

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Xxxx nad Labem Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x krajský xxxxxxxxxxxx xxxx

24. xxxxxx 2020

XXXX/046656/2020/4

XXXX/049946/2020/XX

Xx. Xxxxx Pokorná/313

1/0

ROZHODNUTÍ

Krajský xxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx §63 xxxxxxxx 1 a §66c xxxx. 1 xxxxxx x. 128/2000 Xx., o xxxxxx (obecní zřízení), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxxx §67 xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxx x. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (krajské zřízení), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro výkon xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §105 xxxxxx x. 250/2016 Xx., x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx 4602, XX 00261891 xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx působnosti x xxxx Xxxxxx se xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx 12, XX 00262153, xx xxx 6.3.2020

ODŮVODNĚNÍ

Vzhledem x xxxx, xx xxxx účastníkům x xxxxx xxxxxxx vyhověno, xxxxxxxxxx xx xxx §68 xxxx. 4 xxxxxx x. 500/2004 Xx., správní řád, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx neodůvodňuje.

POUČENÍ

Proti xxxxxx xxxxxxxxxx xxx podat xxxxxxxx xx lhůtě 15 xxx xxx xxx jeho oznámení, xxxxxx dnem xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx dni oznámení xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx x Krajského xxxxx Xxxxxxxxx kraje x rozhoduje x xxx Xxxxxxxxxxxx vnitra.

Ing. Xxxxxxx Xxxxxxxx v. x.

xxxxxxx oddělení správních xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx nabylo xxxxxx xxxx dne 22.4.2020