Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

64/VS/2020 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx a xxxx Xxxxxxx - výkon xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Královéhradeckého xxxxx xx. xx. XXXXX-16467/XX/2020

x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx 17.6.2020.

Xxxxxxxxxxxxx smlouva

uzavřená mezi xxxxxx Xxxxxxxx a xxxx Údrnice x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x.x …………. xx xxx ……….. o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx …………..

Xxxxx §160 xxxx. 1 zákona x. 500/2004 Xx.,, xxxxxxx xxx, v xxxxxxx znění, podle §63 xxxxxx x. 128/2000 Xx., o xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx, x podle §105 xxxxxx x. 250/2016 Sb., x xxxxxxxxxxxx za přestupky x řízení x xxxx, x xxxxxxx xxxxx, město Xxxxxxxx xx xxxxxxx usnesení Xxxx xxxxx x. 438/34/11/1/2020 xx xxx 27.03.2020 x xxxx Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxx x. 2/2020 ze xxx 27.04.2020, uzavírají xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvu:

|

Smluvní xxxxxx

Xxxxx Xxxxxxxx

xxxxxxx Xxxxxxxxx 13 507 32 Xxxxxxxx, XX: 00271705

příslušné xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxxx,

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx,

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxx. Hanou Xxxxxxxxx, XXX

x

Xxxx Údrnice

Údrnice 79 507 23 Xxxxx, 10:00170551

xxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x rozšířenou působností Xxxxx,

Xxxxxxxxxxxxxxx kraj,

zastoupená xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx Horákem

jakožto xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx. města Xxxxxxxx

XX

Xxxxxxx xxxxxxx

1. Xxxxx Xxxxxxxx xxxx prostřednictvím xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jí zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx x rozsahu xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxx článku XX. xxxx smlouvy. Na xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx města Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx příslušnými xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Údrnice.

2 Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §105 xxxxxx x. 250/2016 Xx., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x nich, x xxxxxxx xxxxx, vykonávat xx správním obvodu xxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx §60 odst. 2 xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx přestupky x xxxxxx o nich x dále xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx orgány xxxxx Xxxxxxxx při plnění xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx.

4. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx orgány města Xxxxxxxx při xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxxxxx.

XXX.

Xxxxxx xxxxxxx

1. Na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxx xx svého xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xx xxxx xxxx x. 116-197 5399/0800 xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxx a.s., xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx 2 500,- Xx (xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) x xx xx xxxxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx 1 500,- Xx (slovy xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx bude xxxxxxx, postoupen xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xx příkazem xx xxxxx (xxx. xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx).

2. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx fakturovány xxxxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx faktury x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx smlouvy xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx. Město Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxxx xx 30xx dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx Xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 30xx xxx xx xxxxxx vystavení.

IV.

Doba xxxxxx xxxxxxx

1. Xxxx xxxxxxx se xxxxxxx xx xxxx určitou, x to xx 31.12.2022.

2. Smlouva xx xxxxx §164 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, kdy xxxxxxxxxx Krajského xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx smlouvy nabude xxxxxx moci.

3. Xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx udání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx lhůta činí xxx měsíce x xxxxxx běžet xxxxxx xxxx měsíce následujícího xx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx výpověď xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx kraje.

V.

Společná x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx uzavření xx xxxxxxxx deskách svých xxxxxxxx úřadů na xxxx xxxxxxx 15 xxx.

2. Po xxxx xxxxxxxxx xxxx smlouvy xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx smluvních stran, x xxxxxxx xxxxxxxx xx třeba xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Královéhradeckého xxxxx.

4. Xxxxxx xxxxxxxxxxx x této xxxxxxx xxxxxxxx touto smlouvou xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx upravujícími xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

5. Xxxx smlouva xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, obec Xxxxxxx x jeden xxxxxxxxx Krajský xxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx kraje spolu xx žádostí x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy.

6. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx města Xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx Údrnice x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx krajského xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

X Xxxxxxxx xxx 7.5.2020

Xxx. Hana Xxxxxxxx XXX x. x.

xxxxxxxxx xxxxx

X Údrnicích xxx 7.5.2020

Xxxxxxxx Xxxxx x. r.

starosta xxxx