Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Přerova

Obecně závazná xxxxxxxx č. 2/2020

x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxx

Xxxxx: 5/2020, 6/2020

Xxxxxxxxxxxxxx města Xxxxxxx xx xx xxxx 12. xxxxxxxx xxxxxxx xxx 27. xxxxx 2020 usnesením x. 459/12/9/2020 usneslo xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §10 xxxx. x) a d) x §84 xxxx. 2 písm. h) xxxxxx x. 128/2000 Xx., o obcích (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. 6 zákona x. 251/2016 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx závaznou xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx“):

Xx. 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx stanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx nichž xx doba xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx být xxxx nočního klidu xxxxxxxxxx.

2. Touto xxxxxxxxx xx xxxx regulují xxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxx veřejný xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Přerova (xxxx xxx „xxxxx“) xxxx xxx x xxxxxxx x dobrými xxxxx, ochranou xxxxxx x xxxxxxx, x xxxxxxx xx podmínky xxxxxx xxxxxxx.

Xx. 2

Xxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxx xxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxx xx 22:00 xxxxx xx 06:00 xxxxx1).

Xx. 3

Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx mohly xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx městě nebo xxx x xxxxxxx x xxxxxxx mravy, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx

Xxxxxxxxx, které xx xxxxx narušit veřejný xxxxxxx xx městě xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxx:

x) xxxxxxxxx hlučných strojů, xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx. sekaček xx xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx, křovinořezů, xxxxxxxx brusek x xxxxxxx (xxxx jen „xxxxxx xxxxxxxx“), x xxxxxxxxx denní xxxx xxxxxxxx x xx. 4 xxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výrobků.

Čl. 4

Xxxxxxx xxxxxxxxx hlučných xxxxxxxx x xxxxx xxxx

Xxxxx xxxx vyhlášky xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx veškerých xxxxx spojených s xxxxxxxx xxxxxxxx zařízení xxxxx:

x) x xxxxxxxx x xxxx xx 06:00 xx 08:00 xxxxx x Xxxxxxx X-Xxxxx x x Xxxxxxx XX-Xxxxxxxxx;

x) x xxxxxxxx, xxxxxxxx svátcích x xxxxxxxxx xxxxxxxx2) x době xx 06:00 do 08:00 xxxxx x x xxxx xx 12:00 xx 14:00 xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx.

Xx. 5

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výrobků3) xx touto xxxxxxxxx xxxxxxx xx celém xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx x xxx předcházející xxxxxxx svátkům x xxxxxxxx xxxxxxx, x xx do 23:00 xxxxx, s xxxxxxxx 5. prosince, 31. xxxxxxxx a 1. xxxxx kalendářního xxxx.

Xx. 6

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx nichž je xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx při xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx klidu xxxxxxxxxx

1. Xxxx xxxxxxx klidu xxxxxx xxx dodržována x noci x 31. xxxxxxxx xx 1. ledna xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.

2. Doba xxxxxxx klidu xx xxxxx xxxxxxxxx vymezuje xx 23:00 hodin xx 06:00 hodin xxx xxxx akce:

- Xxxxxxxxxx pivovaru x Xxxxxxx X-Xxxxx x xxxxx polovině xxxxxx xxxxx;

- Svatovavřinecké hody x Přerově X-Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx;

- Xxxxxxx x Xxxxxxx X-Xxxxx xx xxxxxxx měsíce září.

3. Xxxx nočního xxxxx xx touto vyhláškou xxxxxxxx xx 23:30 xxxxx xx 06:00 xxxxx pro xxxx xxxx:

- Xxxxxxxxx xxxx „XXXXX“ x Xxxxxxx X-Xxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxx;

- Xxxxxxx xxxx x xxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxx X-Xxxxx v xxxxxx xxxxx.

4. Doba xxxxxxx xxxxx xx touto xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 24:00 xxxxx xx 06:00 xxxxx xxx xxxx xxxx:

- Xxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxxxx XX-Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx;

- Květnový xxxxxxx x Přerově X-Xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

- Přerovský xxxxxxxx dračích lodí x Xxxxxxx X-Xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx;

- Xxxxxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxx X-Xxxxx xx xxxxx měsíce xxxxxx;

- V xxxxx x x xxxxxxxx - Xxxxxxxxx xxxxxxxx x Přerově X-Xxxxx x první xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

- Rock xxxxxxxx x Xxxxxxx X-Xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx června;

- Xxxxxxxxx dětský xxx x oslavou MDD x Xxxxxxx X-Xxxxxxxxxx x xxxxxx červnu;

- Xxxxxxxx x Xxxxxxx X-Xxxxx x xxxxx xxxxxxxx měsíce xxxxxx;

- Xxxxxxx festival VyOsení x Přerově I-Městě x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx června;

- Xxxxxx xxxxxxxx v Xxxxxxx XX-Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx;

- Xxxxxx xxxxxx v nohejbale x Přerově III-Lověšicích x xxxxx polovině xxxxxx xxxxxxxx;

- Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Čadíků x Xxxxxxx I-Městě na xxxxx měsíce července;

- Xxxxxx Xxxx v Xxxxxxx X-Xxxxx x xxxxx xxxxxxxx měsíce xxxxx;

- Ukončení prázdnin x Xxxxxxx XX-Xxxxxxxx xx začátku xxxxxx xxxx;

- Xxxxxxxxx v Xxxxxxx XX-Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx.

5. Xxxx xxxxxxx xxxxx xx touto vyhláškou xxxxxxxx xx 01:00 xxxxx xx 06:00 xxxxx xxx tyto xxxx:

- Xxxx xxxxxxxxxx x Přerově XXX-Xxxxxxxxxx xx xxxxx měsíce xxxxx;

- Xxxxxxxxxxx turnaj xxxxxxx FK Xxxxxxxxx x Přerově XX-Xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxx xxxxxxx klidu xx xxxxx vyhláškou xxxxxxxx xx 01:30 xxxxx do 06:00 xxxxx xxx xxxx xxxx:

- Fotbalový xxxx x Xxxxxxx XX-Xxxxxxxxxxx xx konci xxxxxx xxxxx.

7. Xxxx nočního xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx vymezuje od 02:00 xxxxx xx 06:00 hodin pro xxxx akce:

- Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx v Xxxxxxx X-Xxxxx v druhé xxxxxxxx xxxxxx dubna x x xxxxx xxxxxxxx měsíce xxxxx;

- Xxxxxx čarodějnic v Xxxxxxx VI-Újezdci xx xxxxx xxxxxx dubna;

- Xxxxxxx festival Xxxxx&xxx;Xxxxx x Xxxxxxx I-Městě x xxxxx polovině xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx měsíce xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxx měsíce xxxxx;

- Xxxxx slavnosti Xxxxxx x Xxxxxxx X-Xxxxx x druhé xxxxxxxx xxxxxx května;

- Xxxxxx xxx x Xxxxxxx XXX-Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx;

- Xxxxxxx xxxxxxx drobného xxxxxxxxx x exotického xxxxxxx v Xxxxxxx X-Xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx června;

- Xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx XXX-Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx června;

- Xxxxxx xxxx x Xxxxxxx IX-Lýskách xx xxxxx xxxxxx června;

- Xxxxxxx xxx x Xxxxxxx XXX-Xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

- Xxxxxxx s xxxxx v Přerově XX-Xxxxxxx na xxxxx xxxxxx srpna;

- Celostátní xxxxxxx xxxxxxx králíků x Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx holubů x Přerově X-Xxxxx x druhé xxxxxxxx xxxxxx xxxx;

- Výstava xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx I-Městě xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

8. Xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx vyhláškou xxxxxxxx xx 03:00 xxxxx do 06:00 xxxxx xxx tyto xxxx:

- Pálení čarodějnic x Xxxxxxx VII-Čekyni xx xxxxx xxxxxx xxxxx;

- Xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxx XXX x Přerově XX-Xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxxxx XX-Xxxxxxxx x xxxxx polovině xxxxxx xxxxxx;

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx XXX-Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

- Xxxxxxxx xxx v Xxxxxxx XXXX-Xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

- Xxxx xx xxxx x Xxxxxxx XX-Xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx měsíce xxxxxx;

- Xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx VII-Čekyni x xxxxx xxxxxxxx měsíce xxxxxx;

- Turnaj v xxxxxx x Xxxxxxx XXX-Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx měsíce xxxxxx x v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx srpna;

- Xxxxxx slavnosti v Xxxxxxx XXXX-Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx měsíce xxxxxx;

- Xxxxxx zábava x Přerově XI-Vinarech x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx července;

- Xxxxx xxxxxxx XXXX okrsku x Červencová noc x Přerově XX-Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx července;

- Xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx XX-Xxxxxxxx na xxxxx xxxxxx července;

- Xxxxx xx Skalce x Xxxxxxx XX-Xxxxxxxx x xxxxx polovině měsíce xxxxx;

- Vaření xxxxxx x Xxxxxxx XxX-Xxxxxx x druhé xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

- Xxxxxxx xxx x Přerově XX-Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx měsíce xxxxx;

- Xxxxx léta x xxxxxx x Xxxxxxx XX-Xxxxxxx x druhé xxxxxxxx měsíce srpna;

- Xxxxxxxxxx s xxxxx x Xxxxxxx XXX-Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx;

- Xxxxxxx s xxxxxxxxxxx x Xxxxxxx XXXX-Xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

9. Xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 05:00 xxxxx xx 06:00 xxxxx pro xxxx xxxx:

- Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx v Xxxxxxx VII-Čekyni x xxxxxxxx měsíce xxxxxx;

10. Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx. 2 až 9 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx desce Xxxxxxxxxx xxxxx Přerova a xx webových xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 5 xxx před xxxxx xxxxxx.

Xx. 7

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx4).

Xx. 8

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxxx závazná xxxxxxxx č. 2/2017, k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pořádku x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx 24.4.2017,

2. Xxxxxx xxxxxxx vyhláška č. 1/2018, xxxxxx xx xxxx a doplňuje Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 2/2017, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx 23.4.2018,

3. Xxxxxx xxxxxxx vyhláška č. 2/2018, xxxxxx xx xxxx x doplňuje Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 2/2017, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx č. 1/2018 xx xxx 25.6.2018,

4. Obecně xxxxxxx xxxxxxxx č. 1/2019, kterou xx mění x xxxxxxxx Obecně xxxxxxx xxxxxxxx x. 2/2017, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x souvislosti x xxxxxx, xx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx vyhlášky x. 1/2018 x Xxxxxx xxxxxxx vyhlášky x. 2/2018 ze xxx 25.2.2019,

5. Xxxxxx xxxxxxx vyhláška č. 3/2019, xxxxxx xx xxxx Xxxxxx závazná vyhláška x. 2/2017, k xxxxxxxxxxx místních záležitostí xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x hlukem, xx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx vyhlášky x. 1/2018, Obecně závazné xxxxxxxx č. 2/2018 x Obecně závazné xxxxxxxx x. 1/2019 xx xxx 30.4.2019,

6. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx č. 4/2019, xxxxxx se xxxx Obecně xxxxxxx xxxxxxxx č. 2/2017, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejného xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx znění Xxxxxx závazné xxxxxxxx x. 1/2018, Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 2/2018, Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 1/2019 x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 3/2019 xx xxx 17.6.2019,

7. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx č. 5/2019, xxxxxx xx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx č. 2/2017, x zabezpečení místních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pořádku x xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx Xxxxxx závazné vyhlášky x. 1/2018, Obecně xxxxxxx vyhlášky x. 2/2018, Obecně xxxxxxx xxxxxxxx x. 1/2019, Xxxxxx xxxxxxx vyhlášky x. 3/2019 x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 4/2019 xx xxx 14.10.2019,

8. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx č. 1/2020, xxxxxx xx mění Xxxxxx závazná vyhláška x. 2/2017, k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx záležitostí xxxxxxxxx pořádku x xxxxxxxxxxx x hlukem, xx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 1/2018, Obecně xxxxxxx xxxxxxxx x. 2/2018, Xxxxxx závazné vyhlášky x. 1/2019, Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 3/2019, Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 4/2019 x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx č. 5/2019 xx xxx 3.2.2020.

Čl. 9

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxxxxxxx dnem xx xxx jejího xxxxxxxxx.

Xxx. Petr Xxxxxxxx

xxxxxxxx

Xxxxxx Xxxxx,

XxX. náměstek xxxxxxxxx

1) §5 xxxx. 6 xxxxxx č. 251/2016 Xx., x xxxxxxxxx přestupcích, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

2) §1 x 2 xxxxxx x. 245/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxxxxxx svátcích, o xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx pracovního xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

3) xxxxx č. 206/2015 Sb., x pyrotechnických xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, vyhláška Xxxxxxx xxxxxxxx úřadu č. 288/2015 Sb., x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxx

4) xxxxx č. 128/2000 Sb., x obcích (xxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 251/2016 Sb., x některých xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů