Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx x. 5/2020,

xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x. 3/2019, xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx, xx znění xxxxxxxx x. 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020

Rada města Xxxxx Budějovice xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx 29.6.2020 xxxxxxx (xxxxxxxx x. 812/2020) xxxxx xx xxxxxxx §18 zákona x. 455/1991 Sb., x živnostenském podnikání (xxxxxxxxxxxx zákon), ve xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx §11 xxxx. 1 a §102 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 128/2000 Xx., x obcích (xxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx:

Xx. 1

Xxxxx xxxxxxxx x. 3/2019, xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx, ve znění xxxxxxxx x. 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020

Příloha x. 1 xxxxxxxx č. 3/2019, xxxxxx xx xxxxxx tržní řád, xx xxxxx xxxxxxxx x. 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020 nově xxx xxxxx:

XXXXXXX x. 1

Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx zboží a xxxxxxxxxxx xxxxxx mimo xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

XXXX X.

Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxxx

Xx xxxxx xxxxxxxxxxxx města Xxxxx Xxxxxxxxxx se xxx xx. 3 xxxxxxxx xxxx uvedená místa, xx xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xx x této xxxxxxx stanoveno, že xx daném xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx zboží a xxxxxxxxxxx služeb mimo xxxxxxxxxx vymezeny, platí xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákaz jejich xxxxxxxxx.

Xxxxx X

Xxxxxxx

Xx xxxxx xxxxxxxxxxxx města Xxxxx Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx vymezena.

Oddíl B

Tržiště

Na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx tržiště xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených xxxxxxx:

x.

xxxxxx xxxxx

(xxxxxxxx, xxxxxx, parc. x., kat. xxxxx)

xxxxxxxx

(xxx. xxxxx prodejních xxxx, xxx. xxxxxxx xxxxxx)

xxxxxxxxx xxxxx doba xxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx doba provozu

přípustný xxxxxxxxx, příp. xxxxx xxxxxxxx

1

Xxxxxxxx, parc. č. 197/1, x.x. ČB 6

15 xxxx. míst, 420 x2

xxxx dle xxxxxxxx xxxxxxx (čl. 6)

xxxx xxx obecného xxxxxxx (xx. 6)

xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx čl. 5

Xxxxx X

Xxxxx xxx xxxxxx xxxx

Xx území statutárního xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx trhy xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (čl. 3 xxxx. 3 xxx xxxx dotčen):

č.

určení xxxxx (xxxxxxxx, xxxxxx, parc. x., xxx. území)

kapacita (xxx. počet xxxxxxxxxx xxxx, xxx. xxxxxxx xxxxxx)

xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxxx xxxxxxxx

1

Xxxxxxxx xxxx

xxx. Xxxxxxxx Otakara II., xxxx. x. 100/1,

x.x. XX 1

150 prod. xxxx,

1050 x2

xxxxxxxx - xxxx

8:00 - 24:00

xxxxx xxxxxx xxxxxxx sortimentu xxx xx. 5, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

2

Xxxxx trhy

nám. Přemysla Xxxxxxx XX.,

xxxx. č. 100/1, x.x. ČB 1

140 prod. míst,

840 x2

xxxxxx - xxxxx

xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx (xx. 6)

pouze obecné xxxxxxx sortimentu xxx xx. 5, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nápojů

3

Podzimní xxxx

xxx. Xxxxxxxx Otakara XX.,

xxxx. x. 100/1, x.x. XX 1

140 xxxx. xxxx,

840 x2

xxxxx - xxxxxxxx

xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx (xx. 6)

xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dle čl. 5, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

4

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

xxxx. x. 196, x.x. XX 1

Xxx. 60 xxxx. xxxx,

360 x2

xxxxxxxxx x omezením na xxxxxxx x xxxxxx

6:00 - 13:00

xxxxx, zelenina x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, byliny, květiny x xxxxxxxx, xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx; vejce, xxxxx x xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, domácí xxxxxxxx, xxxxx, sirupy, xxxxx x marmeláda, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, mléčné výrobky x sýry, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx

5

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

xxxx. x. 196, x.x. ČB 1

Xxxxxx xxxx. x. 214, x.x. XX 1

Xxxxxxx xxxx. x. 217/1, x.x. CB 1

Hroznová xxxx. č. 205, x.x. XX 1

100 xxxx. míst,

600 x2

xxxxxxxx

xxxx xxx obecného xxxxxxx (xx. 6)

xxxxx xxxxxx xxxxxxx sortimentu xxx xx. 5, přípustný xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

6

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx náměstí,

parc. x. 196, k.ú. XX 1

Xxxxxx xxxx. č. 214, k.ú. XX 1

Xxxxxxx parc. č. 217/1, x.x. ČB 1

Xxxxxxxx xxxx. x. 205, k.ú. CB 1

100 xxxx. xxxx,

600 x2

xxxxxx - xxxxx

xxxx xxx xxxxxxxx omezení (xx. 6)

xxxxx obecné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx. 5, přípustný xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nápojů

7

Radniční xxxxxxx xxxx

xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx XX.,

xxxx. č. 1/2, x.x. XX 1

22 xxxx. xxxx,

90 x2

xxxxxxxx

xxxx xxx obecného xxxxxxx (xx. 6)

xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx. 5, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

8

XXXXXX

Xxxxxxxxxxx náměstí,

parc. x. 196, x.x. XX 1

30 prod. xxxx

200 x2

xxxx

xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx (xx. 6)

xxxxx xxxxxx xxxxxxx sortimentu xxx čl. 5, xxxxxxxxx prodej xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

9

Xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nám.

Přemysla Xxxxxxx XX.

xxxx. x. 100/1, x.x. XX 1

Piaristické xxxxxxx

xxxx. x. 196, x.x. ČB 1

20 xxxx. xxxx,

200 x2

xxxxxx - xxxxxxxx

xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx (xx. 6)

xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dle xx. 5, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

10

Xxxx x Xxxxxxxx

xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx 28

xxxx. x. 280/26, x.x. XX 6

80 xxxx. xxxx,

1 530 x2

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx na středu, xxxxx, sobotu x xxxxxx

xxxx xxx obecného xxxxxxx (xx. 6) - xxxxx xx 7:00 do 13:30 xxx

xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dle xx. 5, xxxxxxxxx prodej xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

11

Xxxxxx Trhy

J. Xxxxxxxx 842

parc. x. 2061/105, 2061/33

k.ú. XX 2

80 prod. míst 750 m2

duben - xxxxxxxx

xxxx dle xxxxxxxx xxxxxxx (čl. 6)

xxxxx xxxxxx xxxxxxx sortimentu xxx čl. 5, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx D

Tržní xxxxx

1. X xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (xx. 2 xxxx. 11, příloha x. 2) x x ulici Xxxxxxx xx. xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených xxxxxxx:

x.

xxxxxx xxxxx

(xxxxxxxx, xxxxxx, xxxx. x., xxx. území)

kapacita

(max. xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx. xxxxxxx xxxxxx)

xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx xxxx provozu

přípustný xxxxxxxxx, xxxx. xxxxx xxxxxxxx

1

xx. Valentýn

nám. Xxxxxxxx Xxxxxxx XX. - xxxxxxxx xxxx xxxxxx,

xxxx. x. 98,139,9,57, k.ú. XX 1

6 xxxx. xxxx, 36 x2

9. xx 14.2.

doba dle xxxxxxxx xxxxxxx (xx. 6)

xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx

2

Xxx matek

nám. Přemysla Xxxxxxx XX. - xxxxxxxx xxxx xxxxxx,

xxxx. x. 98,139,9,57, x.x. XX 1

6 xxxx. xxxx,

36 m2

5 xxx xxxxx Dnem xxxxx x x xxxxx xxx

xxxx xxx obecného xxxxxxx (xx. 6)

xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx

3

xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx II.,

parc. x. 101, x.x. XX 1

1 prod. xxxxx

10 x2

xxxxxx - xxxxx

xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx (xx. 6)

xxxxxxxx, xxxxxx tříšť, xxx, xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx nápoje

4

nám. Xxxxxxxx Xxxxxxx II.,

parc. x. 56, k.ú. XX 1

1 xxxx. xxxxx

10 x2

xxxxxx - xxxxx

xxxx xxx obecného xxxxxxx (xx. 6)

xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxx, xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

5

xxx. Xxxxxxxx Otakara XX.,

xxxx. x. 101, x.x. ČB 1

1 xxxx. xxxxx,

10 x2

25.11. - 15.1.

xxxx dle xxxxxxxx omezení (xx. 6)

xxxx, svařené xxxx, xxxx, xxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxx, čaj x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx

6

xxx. Přemysla Xxxxxxx II.,

parc. x. 56, x.x. ČB 1

1 xxxx. xxxxx

10 x2

25.11. - 15.1.

xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx (xx. 6)

xxxx, xxxxxxx xxxx, xxxx, xxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, káva, xxx x jiné xxxxxxxxxxxxx nápoje, xxxxxxxxxx

7

Xxxxxxxx - xxxx Hotelem Xxxxxxx (xxxxx xxxxxx),

xxxx. x. 217/3, k.ú. XX 1

1 prod. xxxxx

10 x2

xxxxxx - xxxxx

xxxx dle obecného xxxxxxx (xx. 6)

xxxxxxxx x výrobky x xx, xxxxxx tříšť, xxxxxxxxxx, xxxx, xxx x xxxx nealkoholické xxxxxx

8

Xxxxxxxx - xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx (zimní xxxxxx),

xxxx. x. 217/3, x.x. ČB 1

1 xxxx. místo

10 m2

25.11. - 15.1.

doba dle xxxxxxxx omezení (čl. 6)

xxxx, xxxxxxx víno, xxxx, xxx, slivovice, xxxxxxxxxx, xxxx, xxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, cukrovinky

9

Dr. Xxxxxxxxx,

xxxx. x. 122, k.ú. XX 1

1 prod. xxxxx

10 x2

xxxxxx - xxxxx

xxxx dle xxxxxxxx xxxxxxx (xx. 6)

xxxxxxxx x výrobky z xx, xxxxxx tříšť

10

Senovážné xxxxxxx,

xxxx. x. 405, x.x. XX 6

2 xxxx. xxxxx,

19 x2

xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx (xx. 6)

xxxx dle xxxxxxxx xxxxxxx (xx. 6)

xxxxxx občerstvení, přípustný xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

11

X Xxxxx xxxx,

xxxx. č. 4443, x.x. XX 3

1 xxxx. xxxxx

10 x2

xxxx dle obecného xxxxxxx (čl. 6)

doba xxx xxxxxxxx xxxxxxx (xx. 6)

xxxxx xxxxxx xxxxxxx sortimentu xxx xx. 5

12

Xxxxxxx třída,

parc. x. 338, x.x. XX 6

(x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx)

2 xxxx. xxxxx,

25 x2

xxxx dle xxxxxxxx omezení (čl. 6)

xxxx dle obecného xxxxxxx (xx. 6)

xxxxxx xxxxxxxxxxx x nealkoholické xxxxxx

13

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxx třída,

parc. x. 338, x.x. ČB 6

(xxxx Xxxxxxxxxx. x Xxxxxxxxxx)

6 xxxx. míst,

36 x2

15 xxx přede xxxx Xxxxxxx xxxxx x x tomto xxx

xxxx xxx obecného xxxxxxx (xx. 6)

proutěné xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx výrobky, xxxxxxxxx xxxxx

14

xx. Valentýn

Lannova xxxxx,

xxxx. x. 338, x.x. XX 6

(úsek Kanovnická. x Xxxxxxxxxx)

6 xxxx. xxxx,

36 x2

9. až 14.2.

xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx (čl. 6)

cukrovinky, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx

15

Xxx xxxxx

Xxxxxxx třída,

parc. x. 338, k.ú. XX 6

(úsek Xxxxxxxxxx. x Xxxxxxxxxx)

6 xxxx. xxxx,

36 m2

5 xxx xxxxx Xxxx xxxxx x x xxxxx xxx

xxxx xxx obecného xxxxxxx (čl. 6)

cukrovinky, xxxxxxxxx výrobky, xxxxxxxxx xxxxx

16

Xxxxxxx

Xxxxxxx třída,

parc. č. 338, k.ú. XX 6

(xxxx Xxxxxxxxxx. x Xxxxxxxxxx)

6 xxxx. xxxx,

36 x2

1. až 6.12.

doba xxx obecného xxxxxxx (xx. 6)

xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx

17

Xxxxxx

Xxxxxxx třída,

parc. č. 338, k.ú. XX 6

(xxxx Xxxxxxxxxx. x Xxxxxxxxxx)

6 xxxx. xxxx,

36 x2

xxxxxxxx

xxxx xxx obecného xxxxxxx (xx. 6)

jmelí, xxxxxxxx dekorace, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx

18

Xxxxxxxxx

xxxx. x. 563, x.x. XX 1

1 xxxx. xxxxx,

10 x2

Xxxxxx - xxxxx

xxxx xxx xxxxxxxx omezení (xx. 6)

zmrzlina x xxxxxxx x xx, xxxxxx tříšť, xxxxxxxxxx, xxxx, xxx a xxxx nealkoholické xxxxxx

19

Xxxxxxx xx.

x OD Xxxxx xxxx. x. 337/1, x.x. XX 6

2 xxxx. xxxxx,

20 x2

xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx (xx. 6)

doba xxx xxxxxxxx xxxxxxx (čl. 6)

xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dle xx. 5

20

Xxxxxxxxx

xxxx. x. 337, x.x. ČB 1

1 xxxx. xxxxx

10 m2

březen - říjen

doba xxx xxxxxxxx xxxxxxx (xx. 6)

xxxxxxxx a xxxxxxx x ní, ledová xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxx, xxx x jiné xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

21

Xxxxxxxxx

xxxx. x. 337, x.x. XX 1

1 prod. místo

10 x2

25.11. - 15.1.

xxxx xxx obecného omezení (xx. 6)

punč, xxxxxxx xxxx, xxxx, xxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, káva, xxx x jiné xxxxxxxxxxxxx nápoje, xxxxxxxxxx

22

Xxxxxxxxx

xxxx. x. 4421, k.ú. XX 1

1 xxxx. xxxxx

10 x2

xxxx dle xxxxxxxx omezení (xx. 6)

xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx (xx. 6)

xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx. 5

23

Xxxxxxxxx xxx.

xxxx. x. 409, x.x. XX 6

1 xxxx. xxxxx

10 x2

xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx (xx. 6)

xxxx xxx xxxxxxxx omezení (xx. 6)

xxxxx xxxxxx omezení xxxxxxxxxx xxx xx. 5

2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx města České Xxxxxxxxxx xxxx území xxxxxxxxx v odst. 1 xxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxx (xx. 5), době (xx. 6) a xxxxxx podmínkám (xx. 7) prodeje zboží x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx jiná xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nařízením xxxxx xxxxx právním xxxxxxxxx.

Xxxxx X

Xxxxxxxxxxx předzahrádky x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx povinnosti x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxx (xx. 5), xxxx (čl. 6) x dalším xxxxxxxxx (xx. 7) xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx ani xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxxxx anebo jiným xxxxxxx předpisem.

ČÁST II.

Stanovení xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Zákaz prodeje xxxxxxxxxxxxx xxxxxx mimo xxxxxxxxxx xxx xx. 5 xxxx. x) xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx výše x části I. xxxx přílohy, u xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx přípustný.

2. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx čl. 5 xxxx. a) se xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxx:

x.

xxxxxx xxxxx/xxxx

(xxxxxxxx, xxxxxx, xxxx. x., xxx. xxxxx)

xxxxxxxx

(xxx. xxxxx prodejních xxxx)

xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

1

Xxxxx xxxx Xxxxx krámy

Krajinská x Xxxxxxxx,

xxxx. č. 321/1, 307, x.x. XX 1

2 xxxx. xxxxx

xxxxxx - září

2

Festival Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx,

xxxx. x. 374, x.x. XX 1

2 xxxx. místa

červen - xxxx

3

Xxxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxxx městu

Krajinská, xxxx. x. 321/1, Hroznová, xxxx. x. 307, 314,

Xxxxxxxxxxx, parc. č. 19, Česká, parc. x. 191,

Xxxxxxx xxxx., xxxx. x. 571/1,

Piaristické xxxxxxx, xxxx. x. 196, nám.

Přemysla Xxxxxxx XX., xxxx. č. 100/1 xxx x x.x. XX 1

40 xxxx. xxxx

xxxxx - xxxx

4

Xxxxxxxx XXXXXXXXXXX

Xx. Xxxxxxxxx, xxxx. x. 121/1, x.x. XX 1

Xxxxxx, xxxx. x. 142, x.x. ČB 1

2 xxxx. xxxxx

xxxxxx - xxxx

5

½ xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx

xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx XX., xxxx. x. 100/1, x.x. ČB 1

2 prod. xxxxx

xxxxxx - xxxxxx

6

Xxxxx run x Xxxx xxx

xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx XX., xxxx. x. 100/1, x.x. XX 1

2 xxxx. místa

říjen

7

RUNTOUR

nám. Xxxxxxxx Xxxxxxx XX., parc. x. 100/1, x.x. XX 1

2 xxxx. xxxxx

xxxxxx - xxxxx

8

Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx

xxx. Přemysla Xxxxxxx XX., xxxx. x. 100/1, k.ú. XX 1

2 xxxx. xxxxx

xxxx

9

Xxxxxxxx Xxxxxx xxxx

xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx XX., xxxx. č. 100/1, x.x. XX 1

X Xxxxx věže, parc. x. 396, x.x. XX 1 pozemek xxxx Xxxxxxxxxx muzeem, xxxx. x. 409/1, x.x. XX 6

park Xx Xxxxxx, xxxx. x. 4421, 4443, x.x. XX 3

Zátkovo xxxx., parc. x. 185/1, x.x. XX 1

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxx. x. 572, x.x. XX 1

7 xxxx. xxxx

xxxx - xxxxx

10

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx XXX 3x3 Xxxx

xxx. Přemysla Xxxxxxx XX., parc. č. 100/1, k.ú. XX 1

2 xxxx. xxxxx

xxxxxx

11

Xxxxx Xxxx Xxx Xxxxxxxx

xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx II., xxxx. č. 100/1, x.x. ČB 1

2 xxxx. xxxxx

xxxxxx - xxxx

12

Xxxxx xxxxxxx Čech

nám. Xxxxxxxx Otakara XX., xxxx. x. 100/1, x.x. XX 1

2 xxxx. xxxxx

xxxxxx - xxxx

13

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx II., xxxx. x. 100/1, x.x. XX 1

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. č. 196 x.x. XX 1

Sokolský xxxxxx, parc. č. 572, x.x. XX 1

6 xxxx. míst

květen - říjen

14

Tančírna xxx Xxxxxx xxxx

xxx. Přemysla Xxxxxxx II., parc. x. 100/1, x.x. XX 1

4 prod. xxxxx

xxxxxxxx

15

Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x XX Xxxxxx,

xxxx. č. 415/1, x.x. XX 6

5 xxxx. xxxx

xxxx - xxxxxxxx

16

Xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx ostrov, xxxx. x. 572, x.x. ČB 1

5 xxxx. míst

květen

17

Buskers Xxxx

xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx II., xxxx. x. 100/1, x.x. XX 1

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxx. x. 572, x.x. XX 1

5 xxxx. míst

červen

18

Majáles

nám. Xxxxxxxx Xxxxxxx XX., xxxx. č. 100/1, x.x. XX 1

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. č. 196 x.x. XX 1

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxx. x. 572, x.x. XX 1

7 xxxx. xxxx

xxxxxx

19

Xxxxx lodě

Sokolský ostrov, xxxx. x. 572, x.x. XX 1

1 xxxx. místo

červen

20

Jihočeský Jazzový xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx náměstí, parc. x. 196 x.x. XX 1

2 xxxx. xxxxx

xxxxxxxx - xxxxx

21

Xxx Xxxx Tour Xxx

xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx II., xxxx. x. 100/1, x.x. XX 1

2 xxxx. místa

duben - xxxxx

22

Xxxxxxxx Ahoj Xxxx Xxx

xxx. Přemysla Xxxxxxx XX., parc. č. 100/1, k.ú. XX 1

3 xxxx xxxxx

xxxxxx - xxxxx

23

Xxxxxxxxxx xxxxxx

xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx II., xxxx. x. 100/1, x.x. ČB 1

2 xxxx. místa

Květen - xxxxxx

24

Xxxxxxxx, sportovní a xxxx společenské akce xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx,

xxxx. x. 2216/1, k.ú. ČB 2

10 xxxx. xxxx

xxxxxxxxx

25

Xxxxxxxx, xxxxxxxxx a jiné xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

xxxx. x. 1299/1, 1299/4, 1297/1, 1272/1, 1289/1, x.x. CB 2

10 xxxx. xxxx

xxxxxxxxx

26

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx

Xxxxxxxx ulice, xxxx. x. 4259/1, x.x. XX 3

4 prod. xxxxx

xxxxxx - říjen

27

Propagační x xxxxxxxx xxxxxx xxx X.XX

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxx. x. 572, x.x. XX 1,

1 xxxx. xxxxx

xxxxxx - xxxxx

28

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx ostrov, xxxx. x. 572, x.x. ČB 1,

3 xxxx. xxxxx

xxxxxx - xxxxx

29

Xxxxxxx xxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxxxx, parc. x. 572, x.x. XX 1,

5 xxxx. xxxx

xxxxxx - říjen

30

Běh Xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxx. x. 574/1, x.x. XX 1,

2 prod. xxxxx

xxxxxx - xxxxx

31

Xxx xxx xxxxx národa Xxxxx Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxx. x. 574/1, x.x. XX 1,

1 xxxx. místo

březen - xxxxx

32

Xxxxxx xxxx X2

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxx. x. 574/1, x.x. ČB 1,

1 prod. xxxxx

xxxxxx - xxxxx

33

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx XX

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxx. x. 574/1, x.x. ČB 1,

1 xxxx. xxxxx

xxxxxx - xxxxx

34

Xxxxxxxxxx hokejového xxxxxx,XX x XXXX

Xxxxxxxx ostrov, xxxx. č. 574/1, x.x. XX 1,

1 xxxx. xxxxx

xxxxxx - xxxxx

35

Xxxxxx xxxxxx JU

Sokolský xxxxxx, parc. x. 574/1, k.ú. XX 1,

1 xxxx. místo

březen - xxxxx

36

Xxxxxxxx xxxxxx,

xxxx. x. 571/2, x.x. XX 1

1 xxxx. xxxxx

xxxxxx - xxxxx

37

xxxx. x. 2216/44, x.x. XX 2

(xxxxxxxxxxx podél Xxxxxx - pozemek x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx X Xxxxx xxxxx)

1 prod. místo

březen - xxxxx

38

xxxx. x. 1493/2, k.ú. ČB 6

(xxxxxxxx u Malého xxxx)

1 prod. xxxxx

xxxxxx - říjen

39

parc. x. 1119/2, x.x. CB 7

(xxxxxxxx x Xxxxxx xxxx)

1 xxxx. xxxxx

xxxxxx - xxxxx

40

xxxx. č. 2398, x.x. XX 6

(xxxxxxxx x Xxxxxxx xxxx)

1 xxxx. místo

březen - xxxxx

41

XXXX XXXX XXXX

xxx. Přemysla Xxxxxxx XX., xxxx. x. 100/1, k.ú. XX 1

20 xxxx. míst

květen

42

Festival Xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxx. x. 572, k.ú. XX 1

5 xxxx. xxxx

xxxxxx

43

Xxxxx lodě

Pozemek x Xxxxxxxxx xxxx, xxxx.x. 1635/22, x.x. XX 2

1 prod xxxxx

xxxxxx

44

xxxx. x. 1488/1, x.x. XX 6 (xxxxxxxx x Xxxxxx xxxx)

1 xxxx. xxxxx

xxxxxx - xxxxx

45

Xxxxxxx XXXXX

xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx XX., parc. x. 100/1, x.x. XX 1

1 xxxx. xxxxx

xxxxx - xxxx

46

xxxx. x. 1853/8, x.x. XX 2 (xxxxxxxx Xxxxxxxxx)

1 xxxx. xxxxx

xxxxxx - xxxxx

Xx. 2

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dnem následujícím xx dni xxxx xxxxxxxxx. (17.7.2020)

Xxx. Jiří Xxxxxxx x. x.

xxxxxxxx xxxxx

Xxx. Xxx Xxxxxxx x. x.

xxxxxxxx xxxxxxxxx