Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

62/VS/2020 Xxxxxxx x. 2 x veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx Vrchlabí a xxxx Strážné (xxxxxxxxxx x částce 3/2003 Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x. 147/XX/2003) - xxxxx přenesené xxxxxxxxxx xx xxxxxx přestupků

Rozhodnutí Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx sp. zn. XXXXX-13344/XX/2020 x xxxxxxx xxxxxxxx nabylo xxxxxx xxxx dne 16.5.2020.

Xxxxxxx x. 2

x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx mezi smluvními xxxxxxxx

Xxxxx Vrchlabí

zastoupené xxxxxxxxx xxxxx Xxx. Janem Xxxxxxxx

xx xxxxxx Xxxxx 1, 54301 Xxxxxxxx

XX: 00278475

x

Xxxx Strážné

zastoupená xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx

xx xxxxxx Xxxxxxx 129, 54342 Strážné

IČ: 00580180

(příslušná xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Vrchlabí)

uzavřený xxxxx xxx. §63 xxxx. 1 xxxxxx x. 128/2000 Xx., o xxxxxx (obecní zřízení), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x dle ust. §160 xxxx. 1 x 5 a xxx. §166 odst. 1 xxxxxx x. 500/2004 Xx., xxxxxxx xxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.

ČI. 1

Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx uzavřenu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx přestupků. Xxxx xxxxxxxxxxxxx smlouva xxxx xxxxxxxx dnem 12.06.2003, kdy rozhodnutí Xxxxxxxxx úřadu Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, vydané pod x.x.: 4644/LP/2003, xxxxxx xxx vysloven xxxxxxx x jejímu xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx moci. Xxxxxxx č. 1 xxxx veřejnoprávní xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx 28.12.2005, xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, vydané pod xx. 26093/XX/2005, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx moci.

ČI. 2

Xxxxxxx xxxxxxx strany xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x. 2 ke xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx tímto xxxxxxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxx způsobem:

Částka xx každé xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x podezření xx xxxxxxxx přestupku, xxxxxxx x xxxxxx 2, xxxx xxxxx se xxxx xx xxxxxx 2.500,- Xx

XX. 3

Ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx nemění.

ČI. 4

Xxxxxxx xxxxxx zveřejní xxxxxxx x. 2 k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx úřadů xxxxxxx po xxxx 15-xx xxx.

Xx dobu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx úředních xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x uzavření xxxxxx xxxxxxx x. 2 x veřejnoprávní xxxxxxx.

Xxxxx dodatek x. 2 x veřejnoprávní xxxxxxx xx vyhotovuje xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx obdrží xxxxx Xxxxxxxx, xxxxx xxxx Strážné x xxxxx stejnopis xxxxxxx x. 2 k xxxxxxxxxxxxx smlouvě obdrží Xxxxxxx xxxx Královéhradeckého xxxxx xxxxx xx xxxxxxx o souhlas x uzavřením xxxxxxx x. 2 k xxxxxxxxxxxxx smlouvě.

Uzavření xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxx Vrchlabí xxxxxxxxx xx xxx 20.11.2019 x. 540/15/XX/2019 x Xxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx usnesením xx xxx 11.3.2020 č. 4.

Xx Xxxxxxxx xxx 25.3.2020

Xxx. Jan Sobotka x. r.

starosta xxxxx Xxxxxxxx

Xx Strážném xxx 19.3.2020

Xxxxx Xxxxx x. x.

xxxxxxxx obce Strážné