Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx vyhláška 7/2020,

xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 8/2016 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx veřejnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx tanečních xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Karviné xx xxxx xxxxxxxx xxx 15.06.2020 xxxxxx x souladu x §10 písm. x), §10 písm. b), §10 xxxx. x) x §84 xxxx. 2 xxxx. h) xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx) xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x uplatnění ustanovení §5 odst. 6 xxxxxx x. 251/2016 Xx., x některých xxxxxxxxxxx ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx se mění xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx č. 8/2016, x stanovení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x kulturních xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x diskoték x xxxxxxx xxxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx změn (dále xxx „xxxxxxxx“):

Xxxxxx 1

Xxxxx xxxxxxxx

1.1 X xxxxxx 1 xxx 1.1 xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx: „a při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zahrádek“.

1.2 X xxxxxx 1 xxx 1.2 xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx: „x při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“.

1.3 Do xxxxxx 3 xxxxxxxx xx xx xxx 3.2 xxxxxx bod 3.3, xxxxx zní:

„3.3 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx místo mimo xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxx kolaudačním xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx úkonem xxxxx zvláštního xxxxxx1), xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zboží x poskytují xxxxxx x rámci xxxxxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx"2), xxxxx xx x xxxxxx xxxx činnosti vybaveno x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx."

1.4 Vypouští xx xxxx xxxxxx 6 xxxxxxxx.

1.5 Xxxx xxxxxxx č. 1 xxxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx:

„Xxxxxxx x. 1

akce

termín xxxxxx

xxxxx xxx xxxxxx

xxxxxx xxxxxxxx

xxxxx xxxxxx

Xxxxxxx Xxxxxxx

xxxxxx

1 xxx

02:00 h

(pozn.: xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx 24:00 x x dále xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

xxxxx Xxxxxxxx x xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx x Karviné-Fryštátě

viz xxxx x. 1

xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx

xxxxxx - xxxx

x xxxxx xxxx xxxxxx

xxxxxxx 2x x xxxxxx, x xxxxxx x xxxx xxx 1x x xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx v xxxx příloze xxxxxxxxxx

1 xxx

24:00 x

xxxxx Xxxxxxxx x parku Boženy Xxxxxxx v Xxxxxxx-Xxxxxxxx

xxx xxxx x. 1

xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx

xxxxxx - xxxx

xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

24:00 h

amfiteátr xxxxxxx xxxx x xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx v Xxxxxxx- Xxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxx

2 xxx

x xxxx

Xxxxxxxxxx náměstí x Karviné-Fryštátě,

1. xxx

02:45 x

(Xxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx 23:00 x x xxxxxxx x xxx 23:30 h, xxxxxxxxx demontáž xxxxxxxxxx xxxxxx do cca 01:30 h xxxxxxxxxxxxx xxx;

Xxxxx kino: xxxxxxxx xxxxxxx produkce x xxx 00:15 h x xxxxxxx x xxx 00:45 x, xxxxxxxxx demontáž prodejních xxxxxx xx xxx 02:45 h xxxxxxxxxxxxx xxx)

xxxxx xxxxxxx xxxx x restaurace Oáza x xxxxx Boženy Xxxxxxx x Karviné-Fryštátě

viz xxxx č. 3,

2. xxx

06:00 x

(Xxxxxxxxxx náměstí: xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx 22:45 x a prodeje x xxx 23:15 x, následuje bourání xxxxxxxx rampy xx xxx 05:00 x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 01:15 x následujícího xxx;

Xxxxx kino: xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx 24:00 x x xxxxxxx x xxx 24:30 h, xxxxxxxxx bourání xxxxx xx xxx 07:00 x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 02:30 h xxxxxxxxxxxxx dne;

Restaurace Oáza: xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x cca 22:00 x, xxxxxxxxx bourání xxxxx xx xxx 05:00 x xxxxxxxxxxxxx xxx;

xxxxx Xxxxxxxx: ukončení xxxxxxx produkce x xxxxxxx v xxx 02:00 x následujícího xxx)

xxxxx 2. den xxxx

xxxxx Loděnice v xxxxx Xxxxxx Němcové x Xxxxxxx-Xxxxxxxx

xxx xxxx x. 1

Xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx národnostních xxxxxx)

xxxxxx

1 xxx

24:00 x

(xxxx.: hudební xxxxxxxx bude ukončena xx xxx 18:00 x, xxxxxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 24:00 x)

Xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx-Xxxxxxxx

Xxxxxxxxx Xxxxxx Festival

červen

1 den

02:00 x

(xxxx.: xxxxxxx produkce xxxx ukončena v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx 21:30 x, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx 01:00 x následujícího xxx)

xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx x Karviné- Xxxxxxxx

xxx xxxx č. 2

Dolanski Xxxx

xxxxxx

1 xxx

06:00 x

(xxxx.: xxxxxxx produkce bude xxxxxxxx xx 01:00 x, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 06:00 x xxxxxxxxxxxxx dne)

areál Loděnice x parku Xxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxx-Xxxxxxxx

xxx xxxx č. 1

Zahradní xxxxxxxx

(xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx ZŠ a XX Xx. Olszaka, Xxxxxxx- Fryštát)

červen

1 xxx

02:00 x

xxxxx xxxxxx xxxxxxx XX a XX, Xx. Xxxxxxx x xxxxxxx a Domu XXXX v Xxxxxxx-Xxxxxxxx

Xxxxx Xxxx Xxx

xxxxx

1 xxx

03:00 x

xxxxx Xxxxxxxx x xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx x Karviné-Fryštátě

viz mapa x. 1

Xxxxxxx Xxxxx

xxxxxxxx

1 xxx

01:00 x

xxxxx Loděnice x xxxxx Boženy Xxxxxxx x Xxxxxxx-Xxxxxxxx

xxx xxxx x. 1

Xxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxx

1 xxx

02:00 h

hřiště XX Xxxxxxxxxx,

Xx Zátiší 604/25, Xxxxx nad Xxxx, xxxx. č. 2698/5

Xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx

xxxxx

1 xxx

01:00 x

xxxxx Xxxxxxxx x parku Xxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxx-Xxxxxxxx

xxx xxxx x. 1

Xxxxxxxxxxxx noc

srpen

1 den

24:00 x

xxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxx- Xxxxxxxx a xxxx bezprostřední xxxxx, xxxx. č. 8 x 101/1,

x. x. Xxxxxxx-xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxx

1 xxx

05:00 x

(xxxx.: hudební xxxxxxxx bude xxxxxxxx xx xxx 23:00 x, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zvukové x xxxxxxxx aparatury do 05:00 x xxxxxxxxxxxxx xxx)

Xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx-Xxxxxxxx

Xxxxxxxxx XXX

xxxx

1 xxx

05:00 x

(xxxx.: hudební produkce xxxx xxxxxxxx x 22:00 x, xxxxxxxxxx xxxx demontáž xxxxxxxxxx xxxxxx xx 03:00 x x xxxxxxxx xx 05:00 x xxxxxxxxxxxxx xxx)

xxxxx Xxxxxxx xxxx v xxxxx Xxxxxx Němcové x Xxxxxxx- Xxxxxxxx x xxxxx Dětského koutku x xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxx-Xxxxxxxx

xxx xxxx č. 4

Xxxxxxx Xxxxxxx

xxxx

1 den

01:00

areál Xxxxxxxx x parku Xxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxx-Xxxxxxxx

xxx xxxx x. 1

Xxxxxxx x doplnění xxxxxxx x. 1 xx xxxxx doručit xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx (Xxxxxx xxxxxxxx x rozvoje) xxxxxxx 3 xxxxxx xxxx plánovaným xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx č. 1.

Xxxx x. 1

Vymezení xxxxxxx xxxxxx Loděnice x parku Xxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxx

Xxxx x. 2

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Letního xxxx x parku Xxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxx-Xxxxxxxx

Xxxx x. 3

Xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx Letního xxxx x Xxxxxxxxxx Oáza x xxxxx Boženy Xxxxxxx x Karviné Xxxxxxxx

Xxxx x. 4

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx x xxxxx Xxxxxxxx koutku x xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxx Fryštátě

".

1.6 Xxxxxxxx xx text xxxxxxx x. 3 xxxxxxxx.

Xxxxxx 2

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxx závazná xxxxxxxx xxxx schválena Zastupitelstvem xxxxx Xxxxxxx dne 15.6.2020 usnesením x. 292 x xxxxxx xxxxxxxxx dne 15.7.2020.

Xxx. Xxx Xxxx x. x.

xxxxxxxx

Xxx. Xxxxx Xxxxxx x. x.

xxxxxxxx xxxxxxxxx