Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

102/XX/2019 - Veřejnoprávní xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxx x obcí Xxxxx Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx

>>>

102/XXX/2019

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX

x xxxxxx xxxxxxxxx působnosti xx úseku agendy xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxx a xxxx Xxxxx Xxxxxxxx

Xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxx Xxxxxxx x. 710 xx xxx 25. xxxxxxxxx 2019 x xxxxxxxx Zastupitelstva xxxx Dolní Xxxxxxxx x. 130/19 xx xxx 30.10.2019, podle xxx. §63 xxxx. 1 x násl. xxxxxx x. 128/2000 Xx., x obcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx. §160 odst. 5, xxx. §164 zákona x. 500/2004 Xx., xxxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx níže xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx tuto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

XX. X

Xxxxxxx xxxxxx

1. Město Xxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Mgr. Pavlem Xxxxxxx

XX: 00245941

xxxxxx: Náměstí 70, 382 41 Xxxxxxx

2. Xxxx Xxxxx Xxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Ivanem Xxxxx

XX: 00245844

adresa: Xxxxx Xxxxxxxx 62, 382 72 Xxxxx Xxxxxxxx

xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx obvodu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx: Xxxxxxx

XX. XX

Xxxxxxx xxxxxxx

1. X souladu x xxx. §63 xxxx. 1 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů x xxx. §105 xxxxxx x. 250/2016 Xx., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x nich, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (dále jen „xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx“), budou xxxxxx města Kaplice xxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx svěřenou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx ve xxxxxxxx obvodu xxxx Xxxxx Dvořiště x xxxxxxx vymezeném touto xxxxxxxx. Xx základě xxxx xxxxxxx budou xxxxxx města Xxxxxxx xxxxx a místně xxxxxxxxxxx správními xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx obvodu xxxx Xxxxx Xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxx x projednávaných xxxxxx bude uložen x xxxxxx města Xxxxxxx.

3. Xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx uložených xxxxxx xxxxx Xxxxxxx v xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx je xxxxxxx rozpočtu města Xxxxxxx.

XX. XXX

Xxxxxx xxxxxxx

1. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxx, xxxxxx na xxxxx 1 000 Xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 2 000 Xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx o xxxx. xxxxxx 3 000 Kč

2. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xx. II xxxx xxxxxxx se xxxx Dolní Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xx účet x. 580009369/0800 xxxxxxxxxx, x. s., souhrnnou xxxxxx xxx xxxxx x xxxxx vyřízených xxxxxxxxx.

3. Xxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxx Xxxxxxxx vždy x 30. červnu a 31. xxxxxxxx xxxxxxx xx splatností 10 xxx.

Xx. IV

Doba trvání xxxxxxx

1. Tato smlouva xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx důvodu x 2xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxx, x němž xxxx xxxxxxx xxxxxxxx druhé xxxxxx. Xxxxx vyhotovení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Krajskému xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xx. V

Společná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx úředních xxxxxxx xxxxx úřadů xxxxxxx po dobu 15 dnů. Xxxxxxx xxxxxx zašlou xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx úřadu Xxxxxxxxxxx kraje xx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx x jejímu xxxxxxxx a xx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxx.

2. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxx smlouvy xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx informaci x xxxxxxxx této smlouvy x xxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx smlouvě xxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxx Xxxxxxx x usnesení Xxxxxxxxxxxxxx xxxx Dolní Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx kraje x xxxxxxx souhlasu k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

4. Xxxx smlouva xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx s přílohami xxxxxx město Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx obec Xxxxx Xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx obdrží Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx.

5. Xxxxxx obsah veřejnoprávní xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx dohodou xxxxxxxxx xxxxx.

6. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx dne 12.12.2003, xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx kraje xxxxxx právní xxxx xxx 15.12.2003, se xxxx.

X Kaplici 6.12.2019

Xxx. Xxxxx Xxxxx

xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx

Xxxx Kůta

starosta xxxx Xxxxx Xxxxxxxx