Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

59/XX/2020 Veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxxx xxxx městem Xxxxxxx x xxxx Xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx smlouva x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx přestupků

Na základě xxxxxxxx Rady města Xxxxxxx xx xxx 02.12.2019, x. usnesení 25/XX/05, x usnesení Xxxxxxxxxxxxxx obce Vranov xx dne 21.11.2019, x. xxxxxxxx 8/13/2019, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx tuto xxxxxxxxxxxxx smlouvu.

Článek X.

Xxxxxxx xxxxxx

1. Město Xxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Martinem Xxxxxxx

xx xxxxxx: Xxxxxxxxxx xxxxxxx 1, 349 01 Stříbro

IČO: 00260177

xxxx Xxxxxxxx

xxxx obec x xxxxxxxxxx působností

(dále xxx „xxxxx Xxxxxxx“)

x

2. Obec Xxxxxx

xxxxxxxxxx starostkou xxxx Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx

xx xxxxxx: Xxxxxx 4, 349 01 Xxxxxxx

XXX: 00869007

xxxx Xxxxxxxx

xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Stříbro

(dále xxx „obec Xxxxxx“)

Xxxxxx XX.

Xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxx Xxxxxxx budou namísto xxxxxx obce Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx obce Xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xx základě xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxx x místně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx obvodu xxxx Xxxxxx.

Xxxxxx XXX.

Xxxxxxx rozsah xxxxxx přenesené xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxx Stříbra xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §105 xxxxxx x. 250/2016 Xx., x odpovědnosti xx xxxxxxxxx a xxxxxx x nich, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Vranov xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx úseku přestupků xxxxxxxx orgánům xxxx Xxxxxx účinnými xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx IV.

Úhrada nákladů

Za xxxxx předmětu smlouvy x xxxxxxx rozsahu xxxxxxxx xxxx Xxxxxx xx xxxxx rozpočtu xxxxx Xxxxxxx xx xxxx xxxx x. 112595803/0300 příspěvek xx xxxx 8 750 Xx (xxxxx: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx XXX k 01.01.2019, xx. 175 xxxxxxxx xx xxxx 50 Xx za jednoho xxxxxxxxx x xxx; xxxxxxxxx za xxx 2020 se xxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx uzavření xxxx xxxxxxx.

Xx roku 2021 bude xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx počtu xxxxxxxx xxxx Xxxxxx x 01.01. x xxxxxxxx xxxxxxxxxx 30.04. xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx X.

Xxxx trvání xxxxxxx

Xxxx xxxxxxx se xxxxxxx xx dobu xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx dnem, xxx rozhodnutí Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

Xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx xx xxxxx přenesené xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx uzavřenou xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx právních xxxxxxxx Plzeňského xxxxx xxx x. 72/XX/2003 (xx xxxxx xxxxxxx x. 1 uveřejněném xx Xxxxxxxx právních xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx x. 17/VS/2007 x dodatku x. 2 xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxx předpisů Xxxxxxxxxx kraje pod x. 49/XX/2009).

Xxxxxx XX.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Smluvní xxxxxx xxxxxxxx veřejnoprávní smlouvu xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx 15 dnů x xxxxxx ji Xxxxxxxxx xxxxx Plzeňského xxxxx xx xxxxxxxxxx xx Věstníku xxxxxxxx xxxxxxxx Plzeňského kraje.

2. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxx smlouvy xxxxxx xxxxxxx strany na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx.

3. Tato smlouva xx xxxxxxxxxx ve xxxxx stejnopisech, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx obdrží xxxxx Xxxxxxx, jeden xxxx Xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx Xxxxxxx xxxx Plzeňského xxxxx spolu xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

4. Xxxxxxxx xxxxxxx této xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxx Stříbra x xxxxxxxx Zastupitelstva xxxx Xxxxxx x pravomocné xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx úřadu Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx smlouvy.

5. Xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx podléhají xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x souhlasu Xxxxxxxxx xxxxx Plzeňského xxxxx.

6. Xxxxx Xxxxxxx x xxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx kdykoliv xxx xxxxx důvodu. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx 3 xxxxxx a počíná xxxxx prvním xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxx xxxx výpověď xxxxxxxx xxxxx straně. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Plzeňského xxxxx.

7. Xxxxxxx xx xxxxx ukončit též xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Krajského xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx.

Xx Xxxxxxx xxx 02.12.2019

Xxxxxx Xxxxx x. r.

starosta xxxxx Xxxxxxx

Xx Vranově xxx 28.11.2019

Xxx. Kateřina Xxxxxxxxx x. x.

xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 28.1.2020, x. x.: XX-XXXX/78/20, xx. xx. XX/13/XXXX/20, x xxxxxxx souhlasu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx právní moci xxx 13.2.2020.