Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Vary x. 2/2020

x záměru xxxxx xxxxxxxxxx lesních xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx

Xxxxxxxx do: 1.1.2022

Xxxx xxxxxxxxxxxx města Xxxxxxx Vary se xxxxxxx na svém xxxxxxxx dne 28.1.2020 xxxxxxxxx x. XX/124/1/20, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx §25 xxxx. 2 a §48 xxxx.2 písm. x) xxxxxx č. 289/1995 Xx., o lesích x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen „xxxxx zákon“), x x xxxxxxx x §11 xxxx. 1 x §102 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxx nařízení:

Čl. 1

(1) Xxxxxxxxxx město Xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx zpracování xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx (§25 odst. 1 xxxxxxx xxxxxx), s xxxxxxxxx xx 1.1.2022 xx 31.12.2031. Zařizovací xxxxx xx xxxxxxx XXX Xxxxxx, xxx XXX: 321802, x xxxxxxxxx do 31.12.2021.

Zařizovací xxxxx xx xxxxxxx xxxxx: xx západě xx vymezen xxxxxxx xxxx xxxxxxx Karlovy Xxxx x Xxxxxxx, xx xxxxxx hranicí x SRN, na xxxxxxx xxxxxxx XXX Xxxxxx x Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxx Xxxx - Xxxxx Xxxx - Xxxxxxxx - Xxxxxx, xx Xxxxxxxx po xxxxxxxxx silničce xx Xxxxxx Xxxxxxx, po xxxxx xxxxx na xxxxxxx Lužec - Xxxxxxxxx xx po xxxxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxx - Pernink, xx xx xx x železničnímu xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx x Xxxx Xxxxx a Xxxxx Xxxxxx x Xxxx Xxxxx až xx státní xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx XXX, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx osnovy xxxxx vypracovány x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx tvořen katastrálními xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx:

Xxxx Xxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxx: Xxxxxx x Xxxxxx Xxxxx, Xxxx Xxxxx

Xxxxxx Xxx - xxxxxxxxxxx xxxxx: Rudné, Xxxxxx Xxx

Xxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxx: Xxxxxx, Xxxxxx x Xxxxxx, Xxxxxxxxx u Xxxxxx, Xxxxxx, Lesík, Xxxxx x Xxxxxx, Xxxxxxx x Xxxxxx, Vysoká Xxxxx (část), Xxxxx x Xxxxxx (xxxx), Xxxxxx (xxxx)

Xxxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxx: Černava, Xxxxx u Černavy

Smolné Xxxx - xxxxxxxxxxx xxxxx: Smolné Pece

Děpoltovice - xxxxxxxxxxx xxxxx: Xxxxxxxxxxx (xxxx)

Xxxx Role - xxxxxxxxxxx xxxxx: Xxxx Role, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx (xxxx)

Xxxxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxx: Xxxxxxxx

Xxxxxx - katastrální xxxxx: Xxxxxx

Xxxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxx: Jenišov

Karlovy Xxxx - katastrální xxxxx: Xxxxxxx, Xxxxx Xxxx (xxxx), Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx (část)

Hory - xxxxxxxxxxx území: Hory x Xxxxxxxx

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx budou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx vlastníky xxxx x výměře xx 50 xx, x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx §24 xxxx. 3 lesního xxxxxx zadali zpracování xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plánu.

Čl. 2

(1) Vlastníci lesů x xxxxxx menší xxx 50 ha x uvedeného xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx právo x Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, U Xxxxxxxxxx 2, Karlovy Xxxx, xxxxxxx (xxxx. xxxxx xx xxxxxxxxx) xxxxxxxx své xxxxxxxxxx x požadavky na xxxxxxxxxx lesních hospodářských xxxxx xxxxxx záměru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxx lesa xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx hospodář.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx lesních xxxxxxxxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxxx xxxx xxxxx právnické x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, právem xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx 31.5.2020.

(4) V xxxxxxxx xxxxxxx oznámí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx skutečnost, xx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xx. 3

Xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxx zpracována xxxxx xxxxxxxxxxx osnova, jí xxxxxx xx vyžádání xx Xxxxxxxxxx města Xxxxxxx Vary, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xx 1.7.2022 xx 31.12.2031, x xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx potvrzení x jejím xxxxxxxx.

Xx. 4

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x uvedeném zařizovacím xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx po xxxx xxxx platnosti každému xx xxx xxxxxxxxxx.

Xx. 5

Xxxxxxxx

Xxxx nařízení xxxxxx xxxxxxxxx 15 xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx (20.2.2020) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx 1.1.2022.

Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, XXX

xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxx Karlovy Xxxx

Xxx. Xxxxx Xxxxx v.r.

1. xxxxxxxx primátorky

statutárního města Xxxxxxx Xxxx