Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Statutární město Pardubice

Zastupitelstvo xxxxx Xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx x. 2/2020,

kterou xx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 6/2019, x xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx shromažďování, sběru, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxx 29.04.2020 xxxxxxxxx x. Z/…/2020 xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx §14 zákona x. 565/1990 Xx., x místních xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx x místních xxxxxxxxxx"), x x xxxxxxx x §10 xxxx. x) a §84 odst. 2 xxxx. x) zákona x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx vyhlášku (xxxx xxx „vyhláška"):

Čl. 1

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx města Pardubic č. 6/2019, o místním xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, využívání x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxx xxxxx:

xxxxxx 5 odstavec 1 xxx xxxx xxxxx:

„1. Xxxxxxxx je xxxxxxx k 30.6. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku."

Čl. 2

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx 1.5.2020.

Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx x.x.

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Pardubic

Ing. Xxxx Xxxx v.r.

náměstek xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx