Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxx Xxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxx nad Labem

Obecně xxxxxxx xxxxxxxx č. 2/2020

x xxxxxxx poplatku xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx města Xxxx xxx Labem xx xx xxxx xxxxxxxx xxx 18.5.2020 usneslo xxxxxxxxx x. 130/10X/20 xxxxx na základě §14 zákona x. 565/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen „zákon x xxxxxxxx poplatcích“), x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §10 xxxx. x) a §84 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 128/2000 Sb., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „vyhláška“):

Článek 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

1) Statutární xxxxx Xxxx xxx Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (dále xxx „xxxxxxxx“).

2) Správcem poplatku xxxx xxxxx městských xxxxxx xxxxx Xxxx xxx Labem dle xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.1), 2)

Článek 2

Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx

1) Xxxxxxx poplatku upravuje xxxxx.3)

2) Poplatníka xxxxxxxx xxxxx.4)

Xxxxxx 3

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx5): xxxxxxx náměstí, xxxxxxx, xxxxx, místní xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, veřejná xxxxx, xxxxxxx, parky, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx.

Xxxxxx 4

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx poplatku ohlášení x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx den xxxxxxxx na sobotu, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx svátek, xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx x jiného xxxxxxxxxxxx důvodu6), xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx následující xxxxxxxx xxx.

2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zákon.7)

3) Xxxxxx xxx xxxxx8) xxxxx uvedených x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.9)

4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx ohlašovací xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.10)

Xxxxxx 5

Xxxxx poplatku

1) Sazba xxxxxxxx činí za xxxxx i xxxxxxxx x2 a každý x xxxxxxxx xxx:

x) xx xxxxxxxxx výkopových xxxxx … 5 Xx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx … 10 Xx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sloužící xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx11) … 1 Xx,

x) za xxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx prodeje … 10 Xx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx12) … 1 Xx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx … 5 Xx,

x) xx xxxxxxxx reklamního zařízení … 50 Xx,

x) xx xxxxxxxx zařízení xxxxxxx … 10 Xx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx … 15 Xx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxx … 10 Xx,

xx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx … 5 Kč,

iii) xxxxxxx … 5 Xx,

x) za xxxxxxx xxx kulturní, sportovní x reklamní akce … 10 Xx,

x) xx užívání xxx xxxxxxx xxxxxx filmových x televizních xxx … 10 Xx.

2) Xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx:

x) xx užívání xxx xxxxxxxx, sportovní x xxxxxxxx xxxx (xxx xxxxxxx 50 x2) … 3.500 Xx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (nad xxxxxxx 50 x2) … 3.500 Xx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxx (nad nejméně 7 m2) … 5.000 Kč,

d) za xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx děl (nad xxxxxxx 71 x2) … 5.000 Kč.

3) Xxxxxxxxx xx měsíční xxxxxxxx xxxxxx poplatku xx vyhrazení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

x) xxx xxxxxx automobily … 1.500 Xx,

x) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx … 2.000 Xx.

Xxxxxx 6

Xxxxxxxxxx

1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.13)

2) Xxxx se xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxx xxx:

x) xxxxxxxxxx město Xxxx nad Labem,

b) Xxxxxxx kraj,

c) příspěvkové xxxxxxxxxx, u xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxx Labem plní xxxxxx zřizovatele;

d) poplatníky xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Ústí nad Xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx 28.4.2011.14)

Xxxxxx 7

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

1) Poplatek dle xx. 5 odst. 1 xx splatný:

a) xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xx xxxx kalendářních xxx, xxxxxxxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx-xx xxxxxxx do xxxx kalendářních xxx, xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx kalendářní xxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostranství x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx 15. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.

2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx týdenní xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx 5 xxx xx počátku xxxxxxx xxxxxxxxx poplatkového xxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x za xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

3) Poplatek xxxxxxxxx xxxxxxx paušální xxxxxxx xx splatný xx 15 dnů xx xxxxxxx každého xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxx zaplatit i xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

4) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx, neděli xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx dnem xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx.

Xxxxxx 8

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxx závazná xxxxxxxx:

x) č. 2/2011, o xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxx 28.4.2011;

b) č. 2/2012, kterou xx xxxx obecně závazná xxxxxxxx x. 2/2011, x xxxxxxx poplatku xx užívání veřejného xxxxxxxxxxxx, ze xxx 15.3.2012.

Xxxxxx 9

Účinnost

Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1.9.2020, x xxxxxxxx xx. 8, xxxxx xxxxxx účinnost x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxx.

Xxx. Xxx. Petr Nedvědický x. x.

xxxxxxxx

Xxx. Xxxx Xxxxxxxxx x. x.

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1) §139 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxx

2) §15 xxxx. 1 zákona x xxxxxxxx poplatcích (Správcem xxxxxxxx je obecní xxxx.)

3) §4 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxxxx xx xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx rozumí provádění xxxxxxxxxx prací, umístění xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx reklamních xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx atrakcí, umístění xxxxxxx, vyhrazení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx kulturní, xxxxxxxxx x xxxxxxxx akce xxxx potřeby xxxxxx xxxxxxxxx a televizních xxx.)

4) §4 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxxxx xx xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x právnické xxxxx, xxxxx užívají veřejné xxxxxxxxxxxx způsobem uvedeným x §4 odst. 1 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.)

5) §34 xxxxxx x obcích (Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, tržiště, xxxxxxxx, xxxxxxx zeleň, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx každému xxx omezení, xxxx xxxxxxxx obecnému xxxxxxx, x xx xxx xxxxxx xx vlastnictví x xxxxxx xxxxxxxx.)

6) xxxx. zahájení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prací xx xxxxxx xxxx xxxxxxx poplatku

7) §14a odst. 2, 3 x 5 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx: (2) X xxxxxxxx poplatník xxxx plátce xxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxx, obecný xxxxxxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx sídlo, xxxxx xxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx; právnická xxxxx xxxxx též xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx oprávněny jednat x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x zahraničí, užívaných x souvislosti x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) údaje xxxxxxxx xxx stanovení xxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxx. xxxxxx osvobození, xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx).

3) Xxxxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx bydliště xx xxxxx členského xxxxx Evropské xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x Evropském xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, uvede xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x odstavci 2 xxxxxx svého xxxxxxxxx x tuzemsku pro xxxxxxxxxx.

5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 2 nebo xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxx správce xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx nichž xx xxxxxx automatizovaný xxxxxxx. Okruh xxxxxx xxxxx xxxxxxxx správce xxxxxxxx xx své xxxxxx xxxxx.)

8) včetně zániku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

9) §14a xxxx. 4 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxx-xx xx změně xxxxx xxxxxxxxx v ohlášení, xx poplatník xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx 15 dnů xxx xxx, kdy xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.)

10) §14a xxxx. 6 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (V xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ohlásit xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx úlevu xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx obecně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, nárok xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx od xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; za xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx pokutu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povahy.)

11) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx služeb, xxxxx xxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zboží)

12) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x tomto xxxxxxx xxxxxx poskytování x xxxxxx služeb, xxxxx pouze prodej (xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx)

13) §4 xxxx. 1 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx věta xxxxx (X xxxx xxxxxxxxxx xx veřejném xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx charitativní a xxxxxxx prospěšné xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx.), §4 xxxx. 3 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx prostranství xxxxxxxxxxxxx ve vyhrazení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx místa xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx průkazu XXX nebo XXX/X.)

14) xxxxx se x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx č. 2/2011 xxxxxxxxxx namísto xxxxxxxx poplatku