Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

23/VS/2020 - Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx uzavřená xxxx xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx x xxxx Xxxxxxxxx Xxxx Ves

- zajišťování xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx x. j. XXXX/83747/2019, xxxxxx Krajský xxxx Zlínského xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx této xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxx 24.1.2020.

Veřejnoprávní smlouva

Na xxxxxxx xxxxxxxx Rada xxxxx Uherský Xxxxxx x.21/2019, xx xxx 18.11.2019 a usnesení Xxxx xxxx Ostrožská Xxxx Xxx x. X027/2019/6x xx xxx 25.11. 2019 xxxxxxxxx xxxx uvedené xxxxxxx xxxxxx podle xxx. §63 x ust. §66c xxxxxx x. 128/2000 Sb.; x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx. §3a xxxxxx x. 553/1991 Xx., x xxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tuto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

1. Město Uherský Xxxxxx

Xxxxxxxxxx Xxx. Xxxxxxxxxxx XXXXXXXX, xxxxxxxx

xxxxx Xxxxx: Xxxxxxx 24, 687 24 Xxxxxxx Xxxxxx

XX:00291480

Xxxxxxxx xxxxxxx: Komerční xxxxx Xxxxxx xxx Xxxxxxx, x. ú.: 1222721/0100

xx xxxxx xxxxxx

x

2. Obec Xxxxxxxxx Nová Ves

Zastoupena Xxx. Xxxxxxxxxx BEDŘICHOVOU, xxxxxxxxx

xxxx Xxxxx: Xxxxxxxx 1022, 687 22 Xxxxxxxxx Xxxx Xxx

XX:00291200

xx xxxxxx xxxxx

X.

Xxxxxxx smlouvy

1) Xxxxxxxxx této veřejnoprávní xxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx při xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx činností xxxxxx policie xx xxxxx xxxx obce, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

2) Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx jako zřizovatel Xxxxxxx policie v Xxxxxxxx Xxxxxxx (xxxx xxx „městská xxxxxxx“) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx sjednaných xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx Xxxxxxxxx Nová Xxx, xxxxx xxxx obecní xxxxxxx xxxxxxxx, x xx v xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

XX.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxx

1) Xxxxxxx xxxxxxx bude xx xxxxx obce Ostrožská Xxxx Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx úkoly xxxxxxxxx x xxx. §2 xxxxxx o obecní xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx podle zákona č. 361/2000 Sb., o xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx x. 65/2017 Sb., x ochraně xxxxxx xxxx škodlivými účinky xxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) Xxxxxxx policie xxxx xx xxxxx obce Xxxxxxxxx Nová Xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx zákonů x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxx. §91 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx xxxxx 250/2016 Xx., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx x přestupky xxx xxx. §124 xxxx. 13 zákona xxxxx 361/2000 Sb., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxx xxxxxx překročení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx městská xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nepravidelných xxxxxxx xx xxxxxx xx starostou nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx Xxxx Xxx. Xxxxxx xxxx dvoučlenná x xxxxxxxxxxxx. Maximální xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx starostou obce Xxxxxxxxx Xxxx Ves xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx.

4) Oprávnění x xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx všichni xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, x xx v xxxxxxxx xxxxx stanoveném xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx města Xxxxxxx Xxxxxx.

5) Xxxx Xxxxxxxxx Xxxx Xxx xxxxx před zahájením xxxxxxxxxx městské policii xxxxxx a text xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx Ostrožská Xxxx Xxx xxxxx x xxxxxxxxxx mapou xxxxxxxx.

6) Xxxxxxxx obce Xxxxxxxxx Xxxx Xxx xx xxxxxxxx vydat xx xxx, kdy xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx písemné xxxxxxxx, xxxxxx strážník xxxx xxxxxxxxxx oprávněnost xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxx Xxxx Ves xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

7) Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx xx povinno xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx Xxxx Ves x xxx, že xxxxxxxx, jemuž xxxx xxxxxx xxxxxxx pověření xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx strážníkem xxxxxxx xxxxxxx.

8) Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x příkazním xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx Ostrožská Xxxx Xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx příjmem xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx.

XXX.

Xxxxxx xxxxxxx

1) Xxxxxxx strany se xxxxxxx, xx xx xxxxx činností xxxxxxx xxxxxxx xxx xx. XX xxxx xxxxxxx xxxx poskytována xxxxxxxx xxxxxx určená xx xxxxxx nákladů spojených x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve výši 600,-Xx (xxxxx: xxxx xxx xxxxx xxxxxxx) xx xxxxx hodinu xxxxxx dvoučlenné xxxxxx.

2) Xxxxx Xxxxxxx Ostroh xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx policie xxx xxxx xxxxxxx obci Xxxxxxxxx Nová Xxx xxxxxxx vždy za xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx leden, xxxxx, xxxxxx x xxxxx, x to xxxxxxx xxxxxxxx (fakturou) xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x. 253/2004 Sb., o xxxx x přidané xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx bude 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx Xxxxxxxxx Xxxx Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx xxxx x prodlení xx xxxx 0,05% z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx den prodlení.

3) Xxxxxxx č. 1 xxxxxxxx dokladu (xxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxx Uherský Xxxxxx xxxx tvořit xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx policie xxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx x. 2 xxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxx bude xxxxxx skutečný xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx dle této xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x ze xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nákladů za xxxxxxxxx čtvrtletí.

IV.

Doba xxxxxx xxxxxxx

1) Xxxx smlouva xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx ode xxx, kdy rozhodnutí Xxxxxxxxx úřadu Zlínského xxxxx (xxxx jen „xxxxxxx xxxx“) o xxxxxxxxx souhlasu x xxxxxxxxx xxxx smlouvy xxxxxx právní moci.

2) Xxxxxxx policie xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx prvního xxx xxxxxx následujícího xx xxxxxx, ve kterém xxxxxxxxxx krajského úřadu x xxxxxxxxx souhlasu x xxxxxxxxx této xxxxxxx xxxxxx právní xxxx.

3) Smluvní strany xxxxx xxxxxxx smlouvu xxxxxxxxxxxx písemnou xxxxxxxx xxx xxxxx důvodů. Xxxxxxxxx xxxxx činí 1 xxxxx a xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

4) Xxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxx písemnými xxxxxxxxxxx xxxxxxx schválenými xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx souhlasu xxxxxxxxx xxxxx.

5) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx k xxxxxx xxxxxxxx došlo x rozporu s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x případě xxxxxxx, xxx xx smlouva xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy.

6) Xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx rozhoduje xxxxxxx xxxx.

X.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1) Xxxxxxx xxxxxx uveřejní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx uzavření xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 15 dnů x zašlou xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Zlínského xxxxx.

2) Xxxxxxx musí xxx každému přístupná xx příslušném xxxxx xxxx smluvních stran xx xxxxx xxxx xxxxxx trvání.

3) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx obdrží xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, xxxxx xxxx Xxxxxxxxx Xxxx Ves a xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x uzavřením xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu x xxxxxxxxx souhlasu x uzavřením xxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxx xxxxx.

X Xxxxxxxx Xxxxxxx xxx 26.11.2019

Ing. Xxxxxxxxx Xxxxxx x. x. Xxx.

xxxxxxxx xxxxx Uherský Xxxxxx

X Xxxxxxxxx Nové Xxx dne 26.11.2019

Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x. r.

starostka xxxx Xxxxxxxxx Xxxx Xxx