Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

21/VS/2020 - Veřejnoprávní xxxxxxx uzavřená xxxx xxxxxx Xxxxxxx Xxxx x xxxx Suchá Xxx

- xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxx-xxxxxx ochraně xxxx

Xxxxxxxxxx č. x. XXXX/83369/2019, kterým Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx kraje xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx této xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx moci xxx 10.1.2020.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxx přenesené působnosti xx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx kterou xxxxxxxx dle §63 xxxx. 1 xxxxxx x. 128/2000 Sb., x obcích (obecní zřízení), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx x xxxxxxxxxx §160 xxxx. 5 xxxxxx č. 500/2004 Xx., xxxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

xxxxx Uherský Brod

Masarykovo xxx. č. 100, 688 17 Xxxxxxx Xxxx

xxxxxxxxxx Ing. Ferdinandem Xxxxxxxxx, xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx

XX: 00291463

xxxxxxxx spojení: 19-721721/0100

na xxxxxx jedné

obec Xxxxx Xxx

Xxxxx Loz x. x. 72, 687 53 Suchá Loz

zastoupená Xx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxxx

xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxx

Xxxxxxx xxxx

XX: 00291374

bankovní xxxxxxx: 8926721/0100 na xxxxxx xxxxx

xxx xxxxx:

XX. X

Xxxxxxx smlouvy

1. Xxxxx xxx. §63 odst. 1 xxxxxx č. 128/2000 Sb., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxx Xxxxxxx úřad Xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx úřadu Xxxxx Xxx xx xxxxxxxx xxxxxx obce Xxxxx Xxx xxxxxxxxxx působnost x rozsahu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zákonem č. 359/1999 Sb., o xxxxxxxx - právní xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx Městský xxxx Xxxxxxx Xxxx, Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx správním orgánem x xxxxxxxx pro xxxxxxx obvod obce Xxxxx Loz. Městský xxxx Uherský Xxxx xxxxxx xx dobu xxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxx xxxxxxxx dokumentaci související x xxxxxxx činností xxxxx čl. X xxxx 1 xxxx xxxxxxx.

XX. II

Úhrada xxxxxxx

1. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XX XXX

Xxxx xxxxxx xxxxxxx

1. Smlouva xx xxxxxxx na xxxx xxxxxxx xx jejího xxxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2024.

2. Smlouva xx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx Krajského xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x udělení souhlasu x xxxxxxxx smlouvy xxxxxx xxxxxx moci.

3. Xxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxxxx xxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, x němž xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx.

XX. IV

Ukončeni smlouvy

1. Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx bez xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx lhůta xxxx 2 xxxxxx x xxxxxx běžet xxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, x němž xxxx písemná výpověď xxxxxxxx xxxxx straně. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx stranami xxxxxxxx Krajskému xxxxx Xxxxxxxxx kraje.

ČI. V

Společná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xx xxxxx měnit xxxx xxxxxxxxx pouze xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx bezodkladné xx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx deskách svých xxxxxxxx úřadů nejméně xx xxxx 15 xxx.

3. Xx dobu xxxxxxxxx smlouvy xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx úřadů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x jejím předmětu.

4. Xxxx smlouva xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx stran xxxxxx jeden xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx příslušných xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx kraje xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxx.

5. Nedílnou xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx Xxx, xxxxxxxx Xxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Krajského úřadu Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx souhlasu k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy.

Doložka xxx §41 x x. 128/2000 Xx., x obcích (obecní zřízení)

Schváleno xxxxxxx obce: Xxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxx, 34. xxxxxx, xxxxxx xxx 25.11.2019, xxx. x. 924/X34/19

Xxxxxxx xxx §41 x x. 128/2000 Xx., o xxxxxx (obecní zřízení)

Schváleno xxxxxxx xxxx: Zastupitelstvo xxxx Xxxxx Xxx, zasedání, xxxxxx xxx 15.11.2019, xxx. č. 6/2019

X Xxxxxxxx Brodě xxx 29.11.2019

Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx x.x.

xxxxxxxx xxxxx Uherský Xxxx

X&xxxx;Xxxxx Xxxx xxx 11.12.2019

Xx. Xxxxxx Xxxxxxx x. x.

xxxxxxxx xxxx Xxxxx Xxx