Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

20/XX/2020 - Veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxx Xxxx x xxxx Xxxxxx

- xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx x. x. XXXX/83373/2019, xxxxxx Krajský xxxx Xxxxxxxxx kraje udělil xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx smlouvy, xxxxxx xxxxxx xxxx xxx 15.1.2020.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx §63 xxxx. 1 xxxxxx x. 128/2000 Xx., o xxxxxx (obecní zřízení), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxxx §160 xxxx. 5 xxxxxx x. 500/2004 Xx., xxxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

město Xxxxxxx Xxxx

Xxxxxxxxxx nám. x. 100, 688 17 Uherský Xxxx

xxxxxxxxxx Xxx. Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx

XX: 00291463

xxxxxxxx xxxxxxx:19-721721/0100

xx xxxxxx xxxxx

xxxx Xxxxxx

Xx Xxxxx 321, 687 65 Xxxxxx

xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, starostou

příslušná xx správního xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx Brod

Zlínský xxxx

XX:00291340

xxxxxxxx xxxxxxx: 1329721/0100

na xxxxxx druhé

zní takto:

ČI. X

Xxxxxxx smlouvy

1. Xxxxx xxx. §63 xxxx. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx Xxxxxxx úřad Xxxxxxx Xxxx vykonávat místo Xxxxxxxx xxxxx Strání xx správním obvodu xxxx Strání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx úřadům xxxxxxx č. 359/1999 Sb., x xxxxxxxx - právní xxxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

2. Xx základě xxxx xxxxxxx bude Xxxxxxx xxxx Xxxxxxx Brod, Xxxxx xxxxxxxxxx věci, xxxxxx příslušným správním xxxxxxx v xxxxxxxx xxx správní xxxxx xxxx Xxxxxx. Xxxxxxx xxxx Xxxxxxx Brod xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dokumentaci xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. X xxxx 1 xxxx xxxxxxx.

XX. XX

Xxxxxx xxxxxxx

1. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XX. XXX

Xxxx trvání xxxxxxx

1. Smlouva xx xxxxxxx xx dobu xxxxxxx od jejího xxxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2024.

2. Xxxxxxx xx uzavřena xxxx, xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Zlínského kraje x udělení souhlasu x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx právní xxxx.

3. Xxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, x němž xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Zlínského xxxxx x udělení xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx.

XX. IV

Ukončení smlouvy

1. Xxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxx vypovědět xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx. Výpovědní xxxxx xxxx 2 měsíce x počíná běžet xxxxxx xxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, v xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx straně. Xxxxxxx xxxx být xxxxxx oběma stranami xxxxxxxx Krajskému xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx.

XX. X

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx pouze xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx souhlasem Krajského xxxxx Zlínského xxxxx.

2. Xxxxxxx strany zveřejní xxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx dobu 15 xxx.

3. Xx xxxx xxxxxxxxx smlouvy vyvěsí xxxxxxx strany xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx úřadů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx smlouvy x jejím xxxxxxxx.

4. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx smluvních xxxxx xxxxxx jeden xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx příloh xxxxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx spolu xx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx zasílá xxxxx Xxxxxxx Xxxx.

5. Nedílnou xxxxxxx smlouvy tvoří xxxxxxxx Xxxx obce Xxxxxx, xxxxxxxx Xxxx xxxxx Uherský Brod x pravomocné xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx úřadu Zlínského xxxxx o udělení xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxx §41 z č. 128/2000 Xx., o xxxxxx (obecní zřízení)

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx: Xxxx města Uherský Xxxx, 34. schůze, xxxxxx xxx 25.11.2019, xxx. č. 924/X34/19

Xxxxxxx xxx §41 x&xxxx;x. 128/2000 Xx., o xxxxxx (obecní zřízení)

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx: Xxxx obce Xxxxxx, 25. schůze, xxxxxx xxx 18.11.2019, xxx. x. 25/4/

X Xxxxxxxx Brodě xxx 29.11.2019

Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx x.x.

xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxx

Xx Xxxxxx xxx 06.12.2019

Xxxxxxx Xxxxxxx x. x.

xxxxxxxx obce Xxxxxx