Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

11/XX/2020 Dohoda o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxx Xxxxxx a xxxx Xxxxxxxxx

(xxxxxxxxxx x xxxxxx 1/2019 Věstníku xxxxxxxx xxxxxxxx Karlovarského xxxxx xxx x. 5/XX/2019)

- xxxxx xxxxxxxxx působnosti x xxxxxxx xxxxxx x přestupcích

Rozhodnutí Krajského xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx dne 30.12.2019, x. j. KK/4603/LP/19, x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x změně veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx 15.1.2020.

Xxxxxx

x xxxxx veřejnoprávní smlouvy xxxxxxxx xxxxxx

x výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxx

Xx základě xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xx xxx 7.11.2019, x. 94/19, x xxxxxxxx Xxxx xxxxx Xxxxxx ze dne 18.11.2019, č. 989/19, xxxxxxxxx xxxx uvedené xxxxxxx xxxxxx tuto xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx č. 128/2000 Sb., xxxxxx x obcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, příslušnými ustanoveními xxxxxx 500/2004 Sb., správní xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx příslušných ustanovení xxxxxx 250/2016 Sb.

ČI. I

Smluvní xxxxxx

1. Xxxx Xxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obce Lubošem Xxxxxxx

xxxxxx obecního xxxxx: Xxxxxxxxx 57,362 73 Xxxxxxxxx, Karlovarský xxxx

xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxxxx

(xxxx jen „xxxx Vojkovice“)

a

1. Xxxxx Xxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxx. Xxxxx Xxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx: Xxxxxxxxxxx 1,363 01 Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx kraj

jakožto xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx

(xxxx xxx „Xxxxx Ostrov“)

ČI. XX

Xxxxxx dohody

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxx xxxx obcí Vojkovice x Xxxxxx Ostrov xxx 23.1.2019 x xxxxxx přenesené xxxxxxxxxx x xxxxxxx řízení x přestupcích.

(2) Xxxx xxxxxx, na kterou xx xxxxxxxxxxxxx smlouva xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx 31.12.2021.

XX. XXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxx dohoda xx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx Krajského xxxxx Xxxxxxxxxxxxx kraje x xxxxxxx xxxxxxxx x uzavřením této xxxxxx xxxxxx právní xxxx.

(2) Xxxxxxx strany xxxxxxxx tuto xxxxxx xxxxxxxxxxx po jejím xxxxxxxx xx úředních xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx 15 dnů.

(3) Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx ve třech xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx obdrží xxxx Xxxxxxxxx, jeden xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Ostrov x xxxxx stejnopis xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx Krajský xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx dohody.

(4) Xxxxxxx x této dohodě xxxxx xxxxxxxx Zastupitelstva xxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx xxxxx Xxxxxx o souhlasu x uzavřením této xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx této xxxxxx.

X Xxxxxxx dne

Ing. Jan Xxxxx v. x.

xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx

Xxxxx Garaj x. x.

xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx