Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

10/VS/2020 Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxx mezi xxxxxx Xxxxxx x xxxx Xxxxx nad Xxxx

(xxxxxxxxxx x xxxxxx 4/2015 Xxxxxxxx xxxxxxxx předpisů Xxxxxxxxxxxxx kraje pod x. 24/XX/2015)

- xxxxx xxxxxxxxx působnosti v xxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx úřadu Xxxxxxxxxxxxx kraje ze xxx 30.12.2019, č. x. KK/4602/LP/19, x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxx právní moci xxx 15.1.2020.

Xxxxxx

x změně xxxxxxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x přestupcích

Na xxxxxxx usnesení Xxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx nad Xxxx xx xxx 11.12.2019, x. 247/19, x xxxxxxxx Xxxx xxxxx Ostrov, xx xxx 18.11.2019, x. 988/19, xxxxxxxxx níže xxxxxxx smluvní strany xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zákona č. 128/2000 Sb., xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zákona 500/2004 Sb., xxxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 250/2016 Sb.

XX. X

Xxxxxxx xxxxxx

1. Obec Xxxxx nad Xxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obce Ing. Xxxxx Xxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxx xxxxx: Stráž xxx Xxxx 21,363 01 Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxx

xxxxxxxxx xx správního xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx

(xxxx jen „Xxxx Xxxxx nad Xxxx“)

x

2. Město Xxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxx. Xxxxx Xxxxxxx

xxxxxx městského xxxxx: Xxxxxxxxxxx 1,363 01 Ostrov, Xxxxxxxxxxx xxxx

xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(xxxx jen „Xxxxx Ostrov“)

ČI. II

Rozsah xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xx změna xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx uzavřené mezi xxxx Xxxxx xxx Xxxx x xxxxxx Xxxxxx xxx 2.2.2017 x xxxxxx přenesené xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx, na xxxxxx xx veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxxxxx do 31.12.2021.

ČI. XXX

Xxxxxxxx ustanovení

(1) Tato xxxxxx xx uzavřena xxxx, xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Karlovarského xxxxx o udělení xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx dohody xxxxxx xxxxxx xxxx.

(2) Smluvní xxxxxx xxxxxxxx tuto xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx svých xxxxxxxx (městských) úřadů xxxxxxx xx xxxx 15 xxx.

(3) Tato xxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxx xxx Xxxx, jeden xxxxxxxxx xxxxxx město Xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx obdrží Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx kraje xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx dohody.

(4) Xxxxxxx k xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxx Stráž xxx Ohří x xxxxxxxx Xxxx xxxxx Xxxxxx x xxxxxxxx x uzavřením xxxx xxxxxx x pravomocné xxxxxxxxxx Krajského úřadu Xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx souhlasu x xxxxxxxxx xxxx dohody.

V Xxxxxxx dne 17. xxxxxxxx 2019

Xxx. Xxx Xxxxx x. x.

xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx

Xxx. Xxxx Xxxxxx x. x.

xxxxxxxxx xxxx Stráž xxx Xxxx